Kollektiv.

Slik unngår du kollektivfella

Det er mange fordeler med å bo sammen. Men visste du at du kan bli ansvarlig hvis en av samboerne dine ikke betaler leien? Dette må du vite om bofellesskap.

Siri Anne Bernum Halck i Utleiemegleren
Siri Anne Bernum Halck

Noen å prate med på kvelden, noen å dele de faste utgiftene med… Fordelene med å bo sammen er mange. Det merkes hos Utleiemegleren, som har stor pågang av folk som vil bo i kollektiv.

– Det har nok sammenheng med pandemien. Mange forteller at de ikke vil risikere å bli sittende alene hvis det skulle bli en ny nedstengning. Hvis man inngår i en liten «kollektiv-kohort», har man i hvert fall noen å være sammen med, påpeker regionsjef Siri Anne Bernum Halck i Utleiemegleren.

Halck legger til at det er stor rift om boligene før semesterstart. Det kommer blant annet av at mange har lagt bort planene om studieopphold i utlandet.

Siri Anne Bernum Halck i Utleiemegleren
Siri Anne Bernum Halck

Én kan få ansvar for alle

Advokatfullmektig Saman Sher i Leieboerforeningen
Saman Sher

Det å dele bolig kan også by på utfordringer. For eksempel kan økonomi og ulike oppfatninger om ordensregler sette samholdet på prøve. Leieboerforeningen understreker at det er svært viktig med en avtale som regulerer det økonomiske ansvaret beboerne imellom.

Advokatfullmektig Saman Sher i Leieboerforeningen opplyser at leieboere som kun har én felles kontrakt med utleier har et solidaransvar.

– Solidaransvar betyr at alle er ansvarlig for hele kontrakten i fellesskap. Hvis én ikke betaler sin del av leien, kan utleier kreve beløpet av hvem som helst av de andre, forklarer hun.

Advokatfullmektig Saman Sher i Leieboerforeningen
Saman Sher

Framleie

En annen løsning er at kun én person står som leier.

– Da vil denne fungere som utleier for de andre i kollektivet. Her snakker vi altså om framleie, forklarer advokatfullmektigen.

En tredje løsning: Pro-rata ansvar. Det betyr at ansvaret overfor utleier er fordelt likt mellom de enkelte leietakerne.

– Hvis tre leietakere har en samlet husleie på 15 000 kroner, vil pro-rata-fordelingen innebære at hver leietaker står ansvarlig for 5 000 kroner, sier Sher.

En siste mulighet er at hver leietaker avtaler individuelt med utleier. Da vil kontrakten angi at leietakeren har sitt eget rom og adgang til fellesområder i leiligheten. Da har hver enkelt leietaker kun ansvar for sitt eget leieforhold, sier Leieboerforeningens representant.

Gratis kontrakt

Man trenger ikke å gå til advokat for å regulere ansvaret i et kollektiv eller samboerskap. Det finnes mange gode forslag til kontrakter på nettet, og mange er gratis.

Sher minner om at navnene som står i kontrakten også har betydning ved samlivsbrudd eller hvis kollektivet splittes.

– Hvis bare en av leietakerne, den ene samboeren eller én i kollektivet, er nevnt i kontrakten, må man ha bodd sammen i minst to år før den eller de andre kan ta over leiekontrakten ved et eventuelt samlivsbrudd eller opphør av husstandsfellesskapet, sier hun.

Befaring

Det er alltid viktig å ha inn- og utflyttingsbefaring sammen med utleier. Alle skader og mangler føres i en protokoll. Ta også en befaring hver gang det skjer utskiftinger i kollektivet, anbefaler Leieboerforeningen.

– En slik befaring er viktig for kollektivets egen del, selv om utleier kanskje ikke har anledning til å stille hver gang noen flytter, sier Sher. Hun gir i tillegg disse tipsene for et trygt og godt leieforhold.

Hvor mange innboforsikringer?

Produktsjef Linda Engen i Gjensidige
Linda Engen i Gjensidige

Uansett hvordan man bor, er det smart å sikre tingene sine med en innboforsikring. Holder det med én, eller må alle som bor sammen ha hver sin?

– Bor du sammen med kjæresten din, trenger dere bare én forsikring, sier produktsjef Linda Engen i Gjensidige. Kriteriet er at begge er registrert på felles adresse i Folkeregisteret. Deler du leilighet med andre enn en kjæreste, stiller saken seg annerledes.

– Innboforsikringen din gjelder ikke for venner eller andre du bor sammen med. I et vanlig bokollektiv trenger altså alle hver sin innboforsikring, forklarer Engen.

Produktsjef Linda Engen i Gjensidige
Linda Engen i Gjensidige

Du eier mer enn du tror

Undersøkelser viser at mange unge glemmer innboforsikring, velger for lav forsikringssum eller ikke er klar over sikkerheten som ligger i en god innboforsikring. Ifølge Engen er det lett å undervurdere verdien av garderoben, sports- og annet hobbyutstyr samt møbler og datamaskiner og lignende.

– Single studenter som bor på ett rom har i snitt verdier for 250 000 kroner. Det er viktig å ha en innboforsikring som gjenspeiler verdien av det man eier, understreker Engen.

Uhell og skader er en del av dagliglivet. Og i verste fall kan man bli økonomisk ansvarlig for skader man forårsaker.

Innboforsikringen dekker erstatningsansvar du kan komme i som privatperson, for eksempel hvis du sykler på og skader noen, eller hvis hunden din biter andre. En annen fordeI er at du kan få dekket merutgifter til alternativ bolig hvis leiligheten din blir ubeboelig på grunn av for eksempel en røyk- eller vannskade.

Sist oppdatert: