Kollektiv.

Slik unngår du kollektivfella

Det er mange fordeler med å bo sammen. Men visste du at du kan bli ansvarlig hvis en av samboerne dine ikke betaler leien? Dette må du vite om bofellesskap.

Noen å prate med på kvelden, noen å dele de faste utgiftene med… Fordelene med å bo sammen er mange, men det kan også by på utfordringer. For eksempel kan ulike oppfatninger om ordensregler sette samholdet på prøve.

Én kan få ansvar for alle

Advokatfullmektig Saman Sher i Leieboerforeningen
Saman Sher

Økonomi kan også være et minefelt. Derfor understreker Leieboerforeningen at det er svært viktig med en avtale som regulerer det økonomiske ansvaret beboerne imellom.

Advokatfullmektig Saman Sher opplyser at at leieboere som kun har én felles kontrakt med utleier har et solidaransvar.

– Solidaransvar betyr at alle er ansvarlig for hele kontrakten i fellesskap. Hvis én ikke betaler sin del av leien, kan utleier kreve beløpet av hvem som helst av de andre, forklarer hun.

En annen løsning er at kun én person står som leier.

– Da vil denne fungere som utleier for de andre i kollektivet. Her snakker vi altså om fremleie, forklarer advokatfullmektigen.

En tredje løsning: Pro-rata ansvar. Det betyr at ansvaret overfor utleier er fordelt likt mellom de enkelte leietakerne.

– Hvis tre leietakere har en samlet husleie på 15 000 kroner, vil pro-rata-fordelingen innebære at hver leietaker står ansvarlig for 5 000 kroner, sier Sher.

En siste mulighet er at hver leietaker avtaler individuelt med utleier. Da vil kontrakten angi at leietakeren har sitt eget rom og adgangs til fellesområder i leiligheten. Da har hver enkelt leietaker bare ansvar for sitt eget leieforhold, sier Leieboerforeningens representant.

Advokatfullmektig Saman Sher i Leieboerforeningen
Saman Sher

Gratis kontrakt

Man trenger ikke å gå til advokat for å regulere ansvaret i et kollektiv eller samboerskap. Det finnes mange gode forslag til kontrakter på nettet, og mange er gratis. For eksempel ivaretar Gjensidiges kontrakt alle viktige forhold for dere som skal bo sammen.

Sher minner om at navnene som står i kontrakten også har betydning ved samlivsbrudd eller hvis kollektivet splittes.

– Hvis bare en av leietakerne, den ene samboeren eller én i kollektivet, er nevnt i kontrakten, må man ha bodd sammen i minst to år før den eller de andre kan ta over leiekontrakten ved et eventuelt samlivsbrudd eller opphør av husstandsfellesskapet, sier hun.

Befaring

Det er alltid viktig å ha inn- og utflyttingsbefaring sammen med utleier. Alle skader og mangler føres i en protokoll. Ta også en befaring hver gang det skjer utskiftinger i kollektivet, anbefaler Leieboerforeningen.

– En slik befaring er viktig for kollektivets egen del, selv om utleier kanskje ikke har anledning til å stille hver gang noen flytter, sier Sher.

Hvor mange innboforsikringer?

Produktsjef Linda Engen i Gjensidige
Produktsjef Linda Engen i Gjensidige

Uansett hvordan man bor, er det smart å sikre tingene sine med en innboforsikring. Holder det med én, eller må alle som bor sammen ha hver sin?

– Bor du sammen med kjæresten din, trenger dere bare én forsikring, sier produktsjef Linda Engen i Gjensidige. Hun opplyser at kriteriet er at begge er registrert på felles adresse i Folkeregisteret. Deler du leilighet med andre enn en kjæreste, stiller saken seg annerledes.

– Innboforsikringen din gjelder ikke for venner eller andre du bor sammen med. I et vanlig bokollektiv trenger altså alle hver sin innboforsikring, forklarer Engen.

Produktsjef Linda Engen i Gjensidige
Produktsjef Linda Engen i Gjensidige

Du eier mer enn du tror

Undersøkelser viser at mange unge glemmer innboforsikring, velger for lav forsikringssum eller ikke er klar over sikkerheten som ligger i en god innboforsikring. Ifølge Engen er det lett å undervurdere verdien av garderoben, sports- og annet hobbyutstyr samt  møbler og datamaskiner og lignende.

– Single studenter som bor på ett rom har i snitt verdier for 160 000 kroner. Det er viktig å ha en innboforsikring som gjenspeiler verdien av det man eier, understreker Engen.

Uhell og skader er en del av dagliglivet. Og i verste fall kan man bli økonomisk ansvarlig for skader man forårsaker.

Innboforsikringen dekker erstatningsansvar du kan komme i som privatperson, for eksempel hvis du sykler på og skader noen eller hvis hunden din biter andre, opplyser Engen.

– En annen fordel ved å være forsikret er at du får dekket ekstrakostnader hvis du må leie en dyrere hybel eller må bo på hotell i en periode hvis boligen er ubeboelig etter en skade, legger hun til.

Huskeliste for leie i utlandet

Mange bor utenfor Norges grenser i forbindelse med studier, enten alene eller sammen med andre. Her er Leieboerforeningens tips til deg som skal leie bolig i utlandet:

Planlegger du å studere i utlandet? Sjekk dette

1) Gjør grundige forundersøkelser

Hva slags rettigheter og plikter har du som leieboer der du skal studere?

2) Be om tips og råd

Undersøk med venner, bekjente, studiested eller lignende om noen har erfaringer eller tips som kan være nyttige for deg.

3) Få en skriftlig leieavtale

Gå grundig igjennom den før du signerer.

4) Skriv avtale med samboere

Sørg for at du har en internavtale/samboeravtale med kollektivet/samboer.

5) Sjekk leiligheten ved innflytting

Hvis noe ikke er som det skal være, ta kontakt med utleier umiddelbart.

6) Vær obs på depositumet

Ikke betal et uforholdsmessig stort depositum – undersøk hva som er normalt i det landet du flytter til.

7) Lokal lov gjelder

Husk at om du kommer i konflikt vedrørende bolig i utlandet, vil saken løses i rettssystemet i det aktuelle landet.

Sist oppdatert: