Pensjons­profiler

Pensjons­profilene våre er trygge og enkle alternativer for deg som ikke vil velge enkelt­fond selv. De fire profilene har ulik fordeling mellom aksje- og rentefond og dermed også ulik forventet avkastning. 

Default

Hvilken pensjonsprofil bør jeg velge?

Når avtalen er opprettet kan du når som helst logge inn og flytte spare­beløpet mellom de ulike profilene, eller velge enkeltfond selv. De fire pensjons­profilene har ulik risiko og forventet avkastning. Vi anbefaler generelt at du velger en lav risiko hvis du har kort sparetid – det gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling.

Usikker på hva du skal velge?

I den alderstilpassede pensjonsprofilen justerer vi aksjeandelen etter alderen din gjennom hele sparetiden. Da trenger du kun å velge profil én gang, så gjør vi resten. 

 • Alderstilpasset pensjonsprofil passer for deg som ikke ønsker å velge risiko selv. Det er en profil som er sammensatt av renter og aksjer i forhold til alderen din. Aksjeandelen blir automatisk redusert etter hvert som du blir eldre.

  Anbefalt alder Alle
  Risiko Justeres fra høyere til lav
  Forventet avkastning Justeres fra høyere til moderat
  Andel aksjefond 100 % når du er 30 år **
  Andel rentefond 80 % ved pensjons­alder
  Se alderstilpasset aksjefond
  Se alderstilpasset rentefond

  ** Hvis din pensjonsalder er 67 år. Nedtrapping av aksje­andelen starter 37 år før avtalt pensjons­alder.

 • Trygg pensjonsprofil passer for deg som har få år igjen til pensjonsalder. En lav andel aksjefond gir lav risiko, men reduserer også den forventede avkastningen på lang sikt.

  Anbefalt alder 50-67
  Risiko Lav
  Forventet avkastning Moderat
  Andel aksjefond 20 %
  Andel rentefond 80 %
  Se Trygg pensjonsprofil
 • Balansert pensjonsprofil passer for deg som har en god stund igjen til pensjonsalder, og som ønsker å ta litt større risiko.

  Anbefalt alder 40-55
  Risiko Middels
  Forventet avkastning Middels
  Andel aksjefond 50 % *
  Andel rentefond 50 %
  Se Balansert pensjonsprofil

  * Vi  reduserer automatisk risikoen for deg de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er er risikoen tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

 • Offensiv pensjonsprofil passer for deg som har mange år igjen før pensjonsalder. En høy andel aksjefond gjør at verdien av kan svinge mye i løpet av sparetiden, men gir også mulighet for høyere avkastning over tid.

  Anbefalt alder 20-45
  Risiko Høy
  Forventet avkastning Høy
  Andel aksjefond 80 % *
  Andel rentefond 20 %
  Se Offensiv pensjonsprofil

  * Vi  reduserer automatisk risikoen for deg de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er er risikoen tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

Vi har innført eiendom i pensjonssparingen din

Langsiktig pensjonssparing handler om å øke realverdien av pengene dine slik at du er sikret kjøpekraft som pensjonist. I dag plasserer vi sparing til pensjon i aksjemarkedet og rentemarkedet. Over flere år har vi i Norge og internasjonalt hatt et historisk lavt rentenivå. For de av dere som har boliglån har effekten vært historisk lave lånerenter. Dette fører til lav forventet avkastning i rentemarkedet fremover og derfor har vi innført eiendom i sparingen din.

Vi erstatter noe av investeringene i rentemarkedet med investeringer i eiendom og forventer at det på sikt skal gi en avkastning og risiko som ligger mellom aksjer og renter. Eiendommene det er investert i er hovedsakelig kontoreiendommer med lange leiekontrakter i Oslo og de største byene i Norge. Som kunde behøver du ikke å foreta deg noe – vi gjør jobben for deg.

Alderstilpasset

Profilen passer for alle som ikke vil velge enkeltfond eller risikoprofil selv. Her tilpasser vi automatisk andelen av aksje- og rentefond til alderen din. På lang sikt ser vi fra historien at det lønner seg å ha en høy aksjeandel. 

Aksjefond har større svingninger enn rentefond. Etter hvert som tidspunktet for utbetaling av pensjon nærmer seg, og det blir viktigere for deg å unngå disse svingningene, trapper vi ned aksjeandelen og øker renteandelen. Ved utbetalings­start er risikoen tilsvarende profilen Trygg.

Trygg

Trygg pensjonsprofil passer for deg som ønsker lav risiko, og som kanskje har få år igjen til pensjonsalder eller tidspunktet for når utbetalingen skal starte.

Porteføljen inneholder 20 % aksjefond og 80 % rentefond. Dette gir små verdisvingninger og forventet avkastning er lavere enn i de andre pensjonsprofilene.

Balansert

Balansert pensjonsprofil passer for deg som ønsker å ta litt større risiko, og som har en god stund igjen til pensjonsalder eller tidspunktet for når utbetalingen skal starte.

Porteføljen har lik fordeling mellom aksje- og rentefond, og verdien av porteføljen kan svinge noe i løpet av sparetiden. På sikt er imidlertid den forventede avkastningen høyere enn for pensjonsprofilen Trygg.

Når du velger Balansert pensjonsprofil reduserer vi automatisk risikoen de siste 7 årene før utbetaling og ved utbetalings­start er risikoen tilsvarende profilen Trygg.

Offensiv

Offensiv pensjonsprofil passer for deg som ønsker en høyere risiko, og som har mange år igjen før pensjonsalder.

Porteføljen inneholder 80 % aksjefond og 20 % rentefond. Det gjør at verdien av porteføljen kan svinge en del i løpet av sparetiden. På lengre sikt er imidlertid den forventede avkastningen høyere enn for pensjonsprofilene Trygg og Balansert.

Når du velger Offensiv pensjonsprofil reduserer vi automatisk risikoen de siste 7 årene før utbetaling og ved utbetalings­start er risikoen tilsvarende profilen Trygg.

Lave kostnader

 • Ingen innbetalings­kostnad
 • 0,89 % i forvaltnings­kostnad

Velg riktig risiko

Risiko betyr at verdien på investeringen din kan variere over tid. Historisk sett har aksjefond gitt større avkastning enn rentefond, men også større svingninger i verdien.

Vi har ingen egne fond, og våre eksperter står fritt til å velge blant de beste fondene på markedet.
Icon-tip

Hvem kan velge pensjons­profil?

Du kan velge pensjons­profil hvis du har et av disse spare­produktene hos oss:

Få full oversikt over pensjonen din

Gjensidige-appen er nå knyttet til Norsk Pensjon. Ved å logge inn kan du enkelt sjekke hva du ligger an til å få i pensjon.

Du behøver ikke være kunde hos oss for å bruke appen. 

Default