Pensjons­profiler

Er du ansatt i en bedrift som har pensjonsordning i Gjensidige eller har du privat pensjonssparing hos oss? Da blir pengene dine plassert i aksje- og rentefond.

Vi tilbyr fire ulike fondspakker, såkalte pensjonsprofiler, med ulik fordeling mellom aksje- og rentefond, og forventet avkastning. Du velger hvilken pensjonsprofil, altså hvilken aksje- og renteandel, sparingen skal ha. I noen tilfeller kan du velge fond selv.

Default

Hva er pensjonsprofiler?

En pensjonsprofil en en fondspakke som består av en kombinasjon av aksje- og rentefond. Vi har fire pensjonsprofiler. Disse har ulik risiko med hensyn til forventet avkastning og hvordan pengene plasseres.

En høy andel aksjefond, gir større verdisvingninger og høyere forventet avkastning. Tilsvarende gjelder for rentefond. En høy andel rentefond, gir mindre verdisvingninger og lavere forventet avkastning.

For eksempel plasserer profilen «Offensiv» 80 % av pengene i aksjefond, noe som gir større verdisvingninger og høyere forventet avkastning enn «Trygg» som investerer 20 % i aksjefond, resten i rentefond.

Pensjonsprofilene våre

 • Stadig flere velger alderstilpasset pensjonsprofil. Alderstilpasset pensjonsprofil passer for deg som ikke ønsker å velge aksje- og renteandel selv. Med denne profilen tilpasser vi aksje- og renteandelen til alderen din. Aksjeandelen blir automatisk redusert etter hvert som du blir eldre.

  Anbefalt alder Alle
  Risiko Justeres fra høyere til lav
  Forventet avkastning Justeres fra høyere til moderat
  Andel aksjefond 100 % når du er 30 år *
  Andel rentefond 80 % ved pensjons­alder
  Se alderstilpasset aksjefond
  Se alderstilpasset rentefond

  * Hvis pensjonsalderen din er 67 år. Nedtrapping av aksje­andelen starter 37 år før avtalt pensjons­alder.

 • Trygg pensjonsprofil passer for deg som har få år igjen til pensjonsalder. En lav andel aksjefond gir lav risiko, men reduserer også den forventede avkastningen på lang sikt.

  Anbefalt alder 50–67
  Risiko Lav
  Forventet avkastning Moderat
  Andel aksjefond 20 %
  Andel rentefond 80 %
  Se Trygg pensjonsprofil
 • Balansert pensjonsprofil har lik fordeling mellom rente- og aksjefond og passer for deg som har en god stund igjen til pensjonsalder, og som ønsker å ta litt større risiko.

  Anbefalt alder 40–55
  Risiko Middels
  Forventet avkastning Middels
  Andel aksjefond 50 % *
  Andel rentefond 50 %
  Se Balansert pensjonsprofil

  * Vi reduserer automatisk risikoen for deg de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er fordelingen mellom rente- og aksjefond tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

 • Offensiv pensjonsprofil passer for deg som har mange år igjen til pensjonsalder. En høy andel aksjefond gjør at verdien kan svinge mye i løpet av sparetiden, men gir også mulighet for høyere avkastning over tid.

  Anbefalt alder 20–45
  Risiko Høy
  Forventet avkastning Høy
  Andel aksjefond 80 % *
  Andel rentefond 20 %
  Se Offensiv pensjonsprofil

  * Vi reduserer automatisk risikoen for deg de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er fordelingen mellom rente- og aksjefond tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

Pensjonsprofil eller velge fond selv?

For Pensjons­kapitalbevis, Fondskonto og Individuell pensjons­sparing (IPS) kan du plassere pengene i fond eller i pensjonsprofil.

For innskuddspensjon velger arbeidsgiveren pensjonsprofil ved etableringen av pensjonsordningen og hvilke fond og profiler de ansatte senere kan velge blant.

Er du usikker på hvilken profil arbeidsgiveren din har valgt for deg eller ønsker å bytte profil, kan du logge inn på gjensidige.no. Der får du oversikt over alle pensjons- og spareordningene dine, og kan gjøre endringer.

Hvorfor trappe ned aksjeandelen? 

Grunnen til at vi anbefaler å trappe ned aksjeandelen i takt med alderen, er risikoen som er knyttet til investeringer i aksje- og rentefond. Det er større risiko for verdisvingninger i aksjemarkedet enn i rentemarkedet. Med økt andel rentefond er dermed pensjonen din mindre utsatt for svingninger og eventuelle tap. Det er viktig for de som nærmer seg pensjonsalder.

Unge som har mange år igjen til pensjonsalder og dermed lang sparehorisont, blir anbefalt å ha en større andel aksjefond, fordi det historisk sett, over tid, gir best avkastning.

Vi har innført eiendom i pensjonssparingen din

Langsiktig pensjonssparing handler om å øke realverdien av pengene dine slik at du er sikret kjøpekraft som pensjonist. I dag plasserer vi sparing til pensjon i aksjemarkedet og rentemarkedet. Over flere år har vi i Norge og internasjonalt hatt et historisk lavt rentenivå. For de av dere som har boliglån har effekten vært historisk lave lånerenter. Dette fører til lav forventet avkastning i rentemarkedet fremover og derfor har vi innført eiendom i sparingen din.

Vi erstatter noe av investeringene i rentemarkedet med investeringer i eiendom og forventer at det på sikt skal gi en avkastning og risiko som ligger mellom aksjer og renter. Eiendommene det er investert i er hovedsakelig kontoreiendommer med lange leiekontrakter i Oslo og de største byene i Norge. Som kunde behøver du ikke å foreta deg noe – vi gjør jobben for deg.