Pensjons­profiler

Har du tjenestepensjon eller pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgiver i Gjensidige, eller sparer gjennom IPS eller Fondskonto Link, blir pengene dine plassert i aksje- og rentefond – og eiendom.

Du kan selv velge hvilken pensjonsprofil (risikoprofil) sparingen skal ha. I noen tilfeller kan du også velge å plassere pengene i enkeltfond.    

Default

Hva er pensjonsprofiler?

En pensjonsprofil består av en kombinasjon av aksje- og rentefond. Gjensidige har fire pensjonsprofiler. Disse har ulik risiko med hensyn til hvordan pengene investeres. Jo høyere andel aksjefond, jo større risiko for verdisvingninger - og tilsvarende jo høyere andel rentefond, jo lavere risiko.

Profilen «Offensiv» plasserer 80 % av pengene i aksjefond, noe som gir høyere risiko og høyere forventet avkastning enn for eksempel «Trygg» som investerer 20 % i aksjefond, resten i rentefond.

Frihet til å velge 

Noen ønsker å velge hvordan pengene plasseres, andre ikke. Du har to valg knyttet til de private spareordningene IPS og Fondskonto Link: plassere pengene i enkeltfond eller pensjonsprofil. 

Når det gjelder tjenestepensjon er det vanlig at arbeidsgiver velger pensjonsprofil for sine ansatte. Er du usikker på hvilken profil bedriften din har valgt for deg eller ønsker å bytte profil, kan du logge inn på gjensidige.no. Der får du oversikt over alle pensjons- og spareordningene dine, og kan gjøre de endringene du ønsker. 

Alderstilpasset pensjonsprofil 

Stadig flere velger alderstilpasset pensjonsprofil. Med denne profilen tilpasser vi aksje- og rentefondsandelen til alderen din. Aksjeandelen blir da automatisk redusert etter hvert som du blir eldre.  

Hvorfor trappe ned aksjeandelen? 

Grunnen til at vi anbefaler å trappe ned aksjeandelen i takt med alderen, er risikoen som er knyttet til investeringer i aksje- og rentefond. Det er større risiko for verdisvingninger i aksjemarkedet enn i rentemarkedet. Med økt andel rentefond er dermed pensjonen din mindre utsatt for svingninger og eventuelle tap. Det er viktig for dem som nærmer seg pensjonsalder.  
 
Unge som har mange år igjen til pensjonsalder og dermed lang sparehorisont, blir anbefalt å ha en større andel aksjefond, fordi det historisk sett, over tid, gir best avkastning. 

Pensjonsprofilene våre

 • Alderstilpasset pensjonsprofil passer for deg som ikke ønsker å velge risiko selv. Det er en profil som er sammensatt av rente- og aksjefond i forhold til alderen din. Aksjeandelen blir automatisk redusert etter hvert som du blir eldre.

  Anbefalt alder Alle
  Risiko Justeres fra høyere til lav
  Forventet avkastning Justeres fra høyere til moderat
  Andel aksjefond 100 % når du er 30 år **
  Andel rentefond 80 % ved pensjons­alder
  Se alderstilpasset aksjefond
  Se alderstilpasset rentefond

  ** Hvis pensjonsalderen din er 67 år. Nedtrapping av aksje­andelen starter 37 år før avtalt pensjons­alder.

 • Trygg pensjonsprofil passer for deg som har få år igjen til pensjonsalder. En lav andel aksjefond gir lav risiko, men reduserer også den forventede avkastningen på lang sikt.

  Anbefalt alder 50–67
  Risiko Lav
  Forventet avkastning Moderat
  Andel aksjefond 20 %
  Andel rentefond 80 %
  Se Trygg pensjonsprofil
 • Balansert pensjonsprofil har lik fordeling mellom rente- og aksjefond og passer for deg som har en god stund igjen til pensjonsalder, og som ønsker å ta litt større risiko.

  Anbefalt alder 40–55
  Risiko Middels
  Forventet avkastning Middels
  Andel aksjefond 50 % *
  Andel rentefond 50 %
  Se Balansert pensjonsprofil

  * Vi reduserer automatisk risikoen for deg de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er fordelingen mellom rente- og aksjefond tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

 • Offensiv pensjonsprofil passer for deg som har mange år igjen før pensjonsalder. En høy andel aksjefond gjør at verdien av kan svinge mye i løpet av sparetiden, men gir også mulighet for høyere avkastning over tid.

  Anbefalt alder 20–45
  Risiko Høy
  Forventet avkastning Høy
  Andel aksjefond 80 % *
  Andel rentefond 20 %
  Se Offensiv pensjonsprofil

  * Vi reduserer automatisk risikoen for deg de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er fordelingen mellom rente- og aksjefond tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

Vi har innført eiendom i pensjonssparingen din

Langsiktig pensjonssparing handler om å øke realverdien av pengene dine slik at du er sikret kjøpekraft som pensjonist. I dag plasserer vi sparing til pensjon i aksjemarkedet og rentemarkedet. Over flere år har vi i Norge og internasjonalt hatt et historisk lavt rentenivå. For de av dere som har boliglån har effekten vært historisk lave lånerenter. Dette fører til lav forventet avkastning i rentemarkedet fremover og derfor har vi innført eiendom i sparingen din.

Vi erstatter noe av investeringene i rentemarkedet med investeringer i eiendom og forventer at det på sikt skal gi en avkastning og risiko som ligger mellom aksjer og renter. Eiendommene det er investert i er hovedsakelig kontoreiendommer med lange leiekontrakter i Oslo og de største byene i Norge. Som kunde behøver du ikke å foreta deg noe – vi gjør jobben for deg.