Forsikringer og pensjon til landbruket

Vi har et bredt utvalg av forsikringer og pensjon tilpasset deg i landbruket. Vi hjelper deg med å velge riktig løsning som sikrer deg, familien og gården din.

Be om tilbud

Default

På gården

Traktor

Vi tilbyr tre ulike traktorforsikringer, som passer like godt uansett hva slags traktor du kjører og hva den brukes til. Nå kan du enkelt sjekke pris og kjøpe traktorforsikring av oss på nett.

Les mer om traktorforsikring

Arbeidsmaskin

Arbeidsmaskinforsikringen vår passer alle typer arbeidsmaskiner på hjul og belter, enten de brukes til anleggsarbeid, jordbruk eller landbruk.

Les om arbeidsmaskinforsikring

Husdyr og produksjon

Har du dyr på gården som driver produksjon, bør du ha en forsikring som sikrer erstatning for både dyrene og overskudd i perioden dyrene ikke produserer.

Les mer om husdyrproduksjon

Planteproduksjon

Bønders produksjon er utsatt for ulike skader og sykdommer. Ved siden av brann er smittsomme sykdommer den største trusselen for din produksjon i dag. 

Les mer om planteproduksjon

Driftsbygninger

Når du skal sikre gården, bør du ha forsikringer for driftsbygningene. Bygningsforsikringen vår kan kjøpes for alle typer bygninger og dekker erstatning hvis bygningen skades. 

Les mer om driftsbygninger

Eiendeler

I tillegg til å forsikre driftsbygninger, bør du også ha en eiendelsforsikring som dekker eiendeler på gården.

Les mer om eiendeler

Driftstap

En driftstapsforsikring sikrer at driftsresultatet opprettholdes etter en skade. 

Les mer om driftstap

Rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når du er part i en tvist som er omfattet av forsikringen.

Les mer om rettshjelp

Ansvar

Ansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvaret du som eier av den forsikrede faste landbrukseiendom og annen fast eiendom som inngår i driften av den forsikrede eiendom kan bli holdt ansvarlig for.

Les mer om ansvar

Personforsikring

På en gård er det mye som skal tas vare på, ikke minst er det viktig å ta godt vare på deg. Derfor har vi satt sammen en forsikringspakke som sikrer driften bedre, ved å sikre deg bedre.

Enkelt Liv er en pakke med personforsikringer tilpasset den moderne bonden.

Se våre privatforsikringer her

Ansatte

Har du ansatte på gården, er du som arbeidsgiver er du pliktig til å trygge dine ansatte. Dette må du som arbeidsgiver ha i orden:

  • Lovpålagt yrkesskade og -sykdom

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt dekning du som arbeidsgiver må ha for alle dine ansatte. Har du ansatte på gården som tilsier at du er arbeidsgiver, har du plikt til å forsikre alle dine ansatte uavhengig av varigheten på arbeidsforholdet eller lønnsforhold.

Yrkesskadeforsikringen skal dekke sykdom eller skade for de ansatte og som oppstår i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Les mer om yrkesskadeforsikring her.

  • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Norsk lov pålegger bedrifter å hjelpe ansatte med å spare penger til yrkeslivet er over. Det betyr å sørge for at ansatte får tjenestepensjon. Vi tilbyr innskudds­basert tjeneste­pensjon. Innskuddspensjon er pensjon der arbeidsgiver setter av en prosentdel av den ansattes lønn hvert år, minimum 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Alle som har fylt 20 år og som jobber minimum 20 % stilling skal være med i pensjonsordningen. Les mer om tjenestepensjon

Pensjon

Mange bønder lurer på om de skal velge Pensjon for selvstendig næringsdrivende — PSN eller Individuell pensjonssparing - IPS.

Vi har autoriserte rådgivere med høy kunnskap om de ulike pensjonsløsningene, som kan hjelpe deg med å velge riktig løsning. Les mer om sparing for selvstendig næringsdrivende

Hvis du er arbeidsgiver plikter du å spare til pensjon for dine ansatte. Innskuddspensjon gjør det enkelt for deg å beregne hva du må sette av til pensjon hver måned. Les mer om sparing til pensjon for dine ansatte

Utenfor gården

Dersom du har en bedrift utenfor gården bør du huske forsikringer for denne også.

Se alle bedriftsforsikringene våre her

Organisasjonsavtaler