Gartner forklarer en ansatt om regler.

Kurser bønder i rollen som arbeidsgiver

Mange bønder er i praksis bedriftsledere. Det krever oversikt over reglene for arbeidsforhold, lønn og mye annet. Et kurstilbud skal hjelpe grøntbonden i rollen som arbeidsgiver.

Prosjektleder Tove Ladstein
Tove Ladstein

Det å være produsent i grøntnæringen er en kompleks geskjeft, konstaterer prosjektleder Tove Ladstein i Norsk Gartnerforbund.

– Du skal både produsere, markedsføre, selge og drive med innovasjon. I tillegg kommer ansvaret du påtar deg som arbeidsgiver. Den siste tiden har smittevern og innreiserestriksjoner i forbindelse med pandemien kommet til på listen over produsentenes arbeidsoppgaver, sier hun.

I et normalår kommer opp mot 20 000 utenlandske arbeidstakere til Norge for å jobbe i grøntnæringen i landbruket, ifølge Arbeidstilsynet.

Mange i landbruket har en praktisk tilnærming til driften, påpeker Ladstein. Likevel er det ingen bønn: Regelverket skal følges, og etterlevelsen må dokumenteres.

– Alle parter er tjent med ryddige lønns- og arbeidsforhold i jordbruket. Det er viktig av hensyn til rekruttering, for å sikre god kontinuitet i arbeidsstokken og for næringens omdømme. De aller fleste produsentene er svært bevisst denne rollen og utfører den på en god måte. Men det er en oppgave som krever oppdatert kunnskap, sier Ladstein.

Prosjektleder Tove Ladstein
Tove Ladstein

Kurser bønder i rollen som arbeidsgiver

Høsten 2020 gikk Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving sammen om å lage et nytt arbeidsgiverkurs for grøntnæringen. Den påfølgende vinteren deltok mer enn 1 300 bønder på kurset, som har som mål å øke arbeidsgiverkompetansen og sikre gode arbeidsforhold for deltids- og sesongarbeidere. Tilbudet blir videreført vinteren 2022.

– Næringen vår møter en del problemstillinger som er unike for oss. Når folk får kunnskap og praktiske verktøy, blir de bedre i stand til å ivareta ansvaret sitt som arbeidsgiver på en god og trygg måte, sier Ladstein. Hun leder kurset i samarbeid med advokat Jan Bangen og representanter fra Skatteetaten og Arbeidstilsynet.

– Stort utbytte av arbeidsgiverkurset

John Gunnar Swang fra Sylling
John Gunnar Swang

I Sylling produserer John Gunnar Swang salat, kinakål, blomkål og bringebær. Han er arbeidsgiver for om lag 70 ansatte gjennom året, og hadde stort utbytte av arbeidsgiverkurset.

– Temaet er alltid aktuelt. Som arbeidsgivere må vi holde oss oppdatert om regelverket. For min del var det godt å få bekreftet at det jeg gjør er riktig. Samtidig får vi faglig påfyll, svar på spørsmål og fruktbare diskusjoner med kolleger, sier Swang.

Han håper at kurset kan bidra til enda bedre verktøy for bonden som arbeidsgiver.

– Mange ønsker seg bedre maler og løsninger for arbeidsavtaler, arbeidsplaner og arbeidstidsberegning. Selv jobber jeg sammen med NHO Mat og Drikke om å utarbeide enda bedre arbeidsavtaler for mine ansatte. Dette er et felt som organisasjonene i landbruket, Arbeidstilsynet og andre aktører bør samarbeide om fremover, mener Swang.

John Gunnar Swang fra Sylling
John Gunnar Swang

Arbeidstilsynet: Bransjen jobber godt

Heidi Synnøve Blekkan i Arbeidstilsynet
Heidi Synnøve Blekkan

Arbeidstilsynet opplever at de fleste arbeidsgiverne ønsker å gjøre ting riktig, opplyser seniorrådgiver Heidi Synnøve Blekkan.

– Under tilsyn i 2020 var vi spesielt opptatt av å undersøke om næringen fulgte regelverket for smittevern. I tillegg undersøkte vi om innkvarteringen som arbeidsgivere tilbyr med tanke på smittevern og andre krav. I noen tilsyn ble det kontrollert om bestemmelsene om arbeidstid og allmenngjort lønn ble fulgt, opplyser seniorrådgiver Heidi Synnøve Blekkan i Arbeidstilsynet.

I 2020 ble det gjennomført 300 kontroller i landbruket, de fleste i grøntnæringen.

– Inntrykket er at bransjen har jobbet godt for å forebygge koronasmitte på arbeidsplassene, sier Blekkan.  

Heidi Synnøve Blekkan i Arbeidstilsynet
Heidi Synnøve Blekkan

Arbeidstilsynets råd til sesongarbeidsgivere

– I tillegg til å følge reglene for smittevern, lønn og HMS, må du passe på at sesongarbeiderne ikke jobber for lange dager. De skal også ha gode pauser mellom arbeidsøktene, understreker Blekkan. Hun gir disse rådene til arbeidsgivere i landbruket:

  • Ha oversikt. Registrer arbeidstakernes arbeidstid og friperioder. Legg inn informasjon om hvilke dager arbeidstakeren jobbet, når arbeidsdagen begynte og sluttet, antall timer, pauser og eventuell overtid.
  • Samarbeid med arbeidstakerne. Planlegg arbeidsdagen godt slik at arbeidstakerne får nok pauser og kan rullere på de tyngste arbeidsoppgavene. Sett opp vaktlister som gir arbeidstakerne nok hviletid i hektiske perioder.
  • Kjenn lovverket. Arbeidstidsordningen du velger må være innenfor rammene i arbeidsmiljøloven og eventuelle tariffavtaler. 
  • Bruk Arbeidstilsynet standard arbeidskontrakter. Den foreligger på mange språk.

Ha orden på forsikring og HMS-tiltak

Erik Gjestvang
Erik Gjestvang i Gjensidige

Som arbeidsgiver er det viktig å ha forsikringen i orden. Både heltids- og deltidsansatte skal være dekket av en yrkesskadeforsikring, opplyser rådgiver Erik Gjestvang i Gjensidige. Han understreker også betydningen av godt skadeforebyggende arbeid.

– Det er dessverre mange ulykker i landbruket. Gjør det du kan for at ansatte skal ha trygge forhold både i og utenfor arbeidstiden, oppfordrer rådgiveren.

Verneutstyr, og informasjon om hvorfor og hvordan det brukes, skal være lett tilgjengelig, påpeker Gjestvang. I tillegg anbefaler han disse brannsikkerhetstiltakene – som må være på plass før de deltidsansatte/sesongarbeiderne ankommer.

  • Et eventuelt brannalarmanlegg skal omfatte de ansattes boliger.
  • Hvis brannvernanlegg ikke er montert, skal det være røykvarsler i hvert soverom og i oppholdsrom/kjøkken.
  • Hver etasje skal ha minst én brannslokker. Pulverapparat på seks kilo med betegnelsen 55A har best effekt. Det kan gjerne kombineres med brannslange og/eller skumapparat. I næringsvirksomhet skal brannslokkere kontrolleres hvert år av godkjent foretak/personell i henhold til Norsk Standard 3910.
  • Det skal være gjennomført el-kontroll med termografering på gården og i de ansattes boliger. Eventuelle avvik skal utbedres.
  • Bytt ut skrusikringer eller gamle/slitte automatsikringer med nye. Få montert jordfeilbryter hvis denne mangler i sikringsskapet.
  • Monter tidsbrytere på kaffetraktere og lignende utstyr. Det finnes eksempler på at branner har begynt i en nedsmeltet kaffetrakter.
Erik Gjestvang
Erik Gjestvang i Gjensidige

Sist oppdatert: