Bonde som ser utover åker. Traktor i bakgrunnen.

Hånd i hånd for å hjelpe bønder som sliter økonomisk

Sammen med Norsk Landbruksrådgiving tester Gjensidige en rådgivningstjeneste for å støtte bønder med økonomiske problemer.

Halle Arnes, fagkoordinator for HMS i NLR.
Halle Arnes. Foto: Christian Lund

Økonomiske problemer kan være en stor belastning. Som bonde, med mye arbeid og ansvar, kan konsekvensene bli store. Over tid kan det gå ut over både helse, familie, drift og dyr. 

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tester Gjensidige ut en kostnadsfri rådgivningstjeneste med økonomisk veiledning.

– Vi tror det er kjempenyttig å dele problemene man strir med. Å få et blikk utenfra på driften, hjelp med å gi en god oversikt over den økonomiske situasjonen, og ikke minst komme med konkrete tiltak som kan forbedre økonomien både på kort og lang sikt, sier Halle Arnes, fagkoordinator for HMS i NLR.

Halle Arnes, fagkoordinator for HMS i NLR.
Halle Arnes. Foto: Christian Lund

Pilotprosjekt med god respons

En undersøkelse Gjensidige foretok blant norske bønder høsten 2022 viser at mer enn halvparten av respondentene bekymrer seg for økonomien. For en av tre var dette var den aller største bekymringen de hadde på gården.

Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige.
Anne Thorine Brotke

– Det er dyrtid, i tillegg har årets vekstsesong vært svært vanskelig over store deler av landet. Mange opplever i enda sterkere grad at det nå er vanskelig å få endene til å møtes. Vi mener at økonomi, bondens psykiske helse og god dyrevelferd henger tett sammen. Derfor ønsker vi å bidra mer på dette området, sier Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige.

Allerede har flere bønder henvendt seg med interesse for å benytte tjenesten, forteller hun.

– I første omgang er dette et pilotprosjekt som vi tilbyr noen tilfeldig utvalgte kunder med husdyrforsikring. Vi er spente på hvordan tilbudet mottas, og om vi oppnår det vi ønsker. Det hadde vært utrolig fint om vi sammen med NLR klarer å finne et målrettet tiltak som vi kan tilby alle våre kunder med husdyrforsikring, sier Brotke.

Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige.
Anne Thorine Brotke

Slik fungerer det

  1. Først har du og en rådgiver i NLR en innledende samtale der dere avklarer behov og om tjenesten er egnet for deg.
  2. Så vil du bli bedt om å sende over relevant informasjon om gården og drifta, for at dere skal få en god oversikt over situasjonen din.
  3. Deretter vil du få snakke med en økonomirådgiver, i hovedsak over video. Sammen finner dere tiltak du kan gjøre for å forbedre den økonomiske situasjonen både på kort og lang sikt.
  4. I etterkant får du tilsendt en rapport med tiltakene og funnene dere har gjort i veiledningsprosessen.

Merk at du må ha forsikret husdyrproduksjonen din i Gjensidige for å kunne benytte tjenesten.

Kontroll på økonomi virker skadeforebyggende

Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving.
Bjarne Holm. Foto: NLR

Brotke understreker at det å ha kontroll på økonomien er god skadeforebygging.

– Over tid kan økonomiske problemer være en så stor belastning at gårdbrukeren til slutt ikke orker å gjøre jobben sin. Dette kan også gå ut over vedlikehold som er viktig for å unngå ulykker og skader, og investeringer som må til for fremtidig drift, sier hun.

Det er viktig å ta tak i problemene før de vokser seg for store, påminner den landbruksansvarlige. Det kan være nyttig å bruke nettverket sitt, NLR eller andre i sitt rådgivningsapparat hvis man kjenner på at det butter.

– Denne nye måten å samarbeide med Gjensidige på er spennende og et viktig bidrag til landbruket. Med rådgiving innenfor økonomi, vil du få bedre kontroll på egen drift, egen økonomi og ta de riktige valgene i det daglige, sier Bjarne Holm, direktør i NLR.

Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving.
Bjarne Holm. Foto: NLR

Sist oppdatert: