En dame sitter med et glass vann i hånden mens hun tar seg til hodet.

Overgangsplager øker sykefraværet - trengs mer tilrettelegging

Rundt 30 prosent av norske kvinner i overgangsalder har plager med innvirkning på livskvalitet og arbeidsevne. Mer kunnskap og tilrettelegging kan senke sykefravær relatert til overgangsalder, mener forskere.

Førsteamanuensis Una Sølvik ved Universitetet i Bergen.
Una Sølvik. Foto: UiB

Av de 27 500 kvinnene som årlig trer inn i overgangsalder vil mer enn 9 000 oppleve betydelige helseplager. Plagene kan variere fra depresjon, muskel- og leddsmerter, søvnproblemer og hodepine til generell trøtthet, nedsatt lungekapasitet og ekstreme hetetokter.

Det forteller Una Ørvim Sølvik, førsteamanuensis ved institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun er blant forskerne bak prosjektet KLAR, som utforsker temaene overgangsalder, kvinnehelse og bærekraftig arbeidsdeltakelse.

– Livsfasen fra 45 til 55 år har potensial for stor kapasitet, stort engasjement og karriereutvikling. For mange kvinner blir ikke dette potensialet utnyttet på grunn av manglende kunnskap om helseplager forbundet med overgangsalderen, samt mangel på forskning om diagnostisering og behandling av helseplagene, sier Sølvik.

– I tillegg er det stigma knyttet til overgangsalder, med den følge at det blir lite snakket om.

Førsteamanuensis Una Sølvik ved Universitetet i Bergen.
Una Sølvik. Foto: UiB

Fasen går under radaren på arbeidsplasser

Norsk arbeidsliv er ikke oppmerksom på det betydelige tapet av resurssterke kvinner som velger å gå ut av arbeidslivet, redusere stillingsprosenten sin eller blir sykemeldt i kortere eller lengre perioder på grunn av plager relatert til overgangsalder, hevder hun.

– Derfor er det behov for økt kunnskap om sammenhengen mellom overgangsalder og kvinners sykefravær og utgang fra arbeidslivet.

Leder? Slik tilrettelegger du for de ansatte

Det er viktig med kunnskap om overgangsalder på alle nivå i organisasjonen. Hent inn fagfolk som kan informere og starte diskusjonen, råder Sølvik.

– Leder med personalansvar må stå i spissen. Unngå alle utsagn à la «det kan jo ikke være så ille» eller «mødrene våre håndterte dette uten å klage». Kvinner har tidd stille om dette gjennom årtier, og da er det viktig å ikke begrense talefriheten. La heller ikke gruppen uten plager sette standarden for hva det er ok å si noe om.

Forskeren peker videre på at organisasjonen må jobbe aktivt med åpenhet og redusere stigma. Målet er at plager i overgangsalder er like greit å si noe om som kvalme i svangerskap.

– Legg til rette for diskusjon og erfaringsutveksling blant kolleger. Jobb også med økt fleksibilitet og kontroll over arbeidssituasjonen. Dette forebygger sykefravær generelt, og spesielt for kvinner med plager.

En IA-sak

Å legge til rette for et godt arbeidsliv gjennom overgangsalderen er en IA-sak (inkluderende arbeidsliv), påminner Sølvik. Hun viser til et par råd til:

  • Lag rom for at de ansatte kan ta seg pauser mellom slagene
  • Husk at praktiske anordninger som temperaturkontroll, kaldt vann og arbeidsklær som «puster» kan være til hjelp

Råd til deg som er i overgangsalder

Elisabeth T. Swärd, rådgiver for kvinnehelse i Norske Kvinners Sanitetsforening.
Elisabeth T. Swärd

– Kvinner må ha nok kunnskap om hva overgangsalderen er. Det er viktig å understreke at overgangsalderen ikke er en sykdom. Men den kan føre med seg mange symptomer man må ta alvorlig, snakke om og hjelpes med, sier Elisabeth T. Swärd, rådgiver for kvinnehelse i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Hun oppfordrer til å ta kontakt med fastlegen sin og/eller bedriftshelsetjenesten, og minner om at østrogen kan hjelpe.

– Østrogenbehandling er, som andre legemidler, ikke uten risiko. Samtidig regnes østrogen som den eneste effektive behandlingen mot overgangsplager. Vær klar over at det finnes en utbredt skepsis til hormonbehandling blant både leger og pasienter. Det er et stort behov for å spre kunnskap om fordeler og ulemper med østrogenbehandling, sier Swärd.

Flere råd til deg som har spørsmål om overgangsalder

Elisabeth T. Swärd, rådgiver for kvinnehelse i Norske Kvinners Sanitetsforening.
Elisabeth T. Swärd

Sist oppdatert:

Mer om:

HelseBedriftSMB