Senior sitter på brygge. Vann, båter og sol

Legeskrekk og helseangst stopper oss fra legebesøk

Har du legeskrekk eller helseangst? Du er ikke alene. Her er lege Petter Brelins råd for å overvinne bekymringene.

Petter Brelin - lege og leder i Norsk forening for allmennmedisin
Petter Brelin - lege og leder i Norsk forening for allmennmedisin

Har du legeskrekk eller helseangst? Du er ikke alene. Her er lege Petter Brelins råd for å overvinne bekymringene.

Petter Brelin, lege og leder i Norsk forening for allmennmedisin, sier at selv om de fleste oppsøker lege når de har et problem, finnes det også de som kommer veldig sent til utredning. Og da ofte med et sykdomsforløp som har kommet langt.

– Vår erfaring er at jo mer vi maser om å oppsøke legen tidlig, jo senere kommer disse pasientene. Vi oppfordrer derfor venner og familie til å ta vare på de som har bekymringer tilknyttet legebesøk eller sykdom. Ta også gjerne ta initiativ til å bli med vedkommende på legebesøket, om det er det som skal til, sier Brelin.

Brelin har inntrykk av at det er vanlig å utsette legebesøket fordi man er redd for hva legen skal finne ut ved en utredning.

– Det virker som folk er så redde for at vi skal oppdage en farlig sykdom at de ikke orker å oppsøke lege. Det er noen som har en tendens til å la angsten styre legebesøkene, og dette er uheldig, sier Brelin.

Petter Brelin - lege og leder i Norsk forening for allmennmedisin
Petter Brelin - lege og leder i Norsk forening for allmennmedisin

En av fem nordmenn frykter for legens funn

En internasjonal studie fra 2013, der nordmenn, svensker, dansker, briter, samt innbyggere i utvalgte delstater i Australia og Canada, ble spurt om deres holdninger og kunnskap til kreft, underbygger Brelins inntrykk.

Undersøkelsen kartla blant annet holdninger til å oppsøke fastlegen ved mistanke om, eller symptomer på, alvorlig sykdom, som for eksempel kreft. Her svarte en av fem nordmenn at frykten for hva legen kunne finne, kunne spille en rolle for om de oppsøkte lege eller ikke.

Videre svarte en av ti nordmenn ja på om ‘bekymring for å kaste bort legens tid’ var en årsak til å la være å gå til legen. Ni prosent oppga at sjenanse eller pinlighet kunne hindre dem i å oppsøke lege.

Vær ærlig med bekymringen

Brelin oppfordrer de med legeskrekk eller helseangst til å være ærlig om bekymringen og ta den opp med fastlegen.

– Er du en av de mange som har helseangst, og som er veldig bekymret for at du kan utvikle sykdom, ta det opp med legen din som et eget problem, og vær ærlig. Legen har god kompetanse og erfaring med å håndtere slikt, og kan hjelpe deg. Det viktigste du kan gjøre er å bli kjent med legen din og å bli vant til situasjonen når du er på legebesøk. Da oppdager de fleste at det går helt fint, og at bekymringen avtar, avslutter han.

Fire råd til deg som sliter med legeskrekk:

  • Snakk med legen din om det som gjør deg redd eller usikker. Så kan hun eller han hjelpe deg
  • Forsøk å bli kjent med legen din og legekontoret. Sånn blir du mer vant til omgivelsene og situasjonen
  • Vær ærlig om det som gjør deg urolig – både legeskrekk og helseangst
  • Ta symptomene dine på alvor. Oppsøk legen så tidlig som mulig om du har alvorlige symptomer

Sist oppdatert: