Fryseskap med mat

Når strømmen går, kjemper maten en kamp mot klokken

Hvert år ødelegges frossenmat for millioner av kroner på grunn av strømbrudd. Heldigvis er det mulig å få erstatning.

Simon André Olsen
Simon Olsen i Gjensidige

I Norge er det bare 0,1 promille av den elektriske energien som ikke kommer frem dit den skal. Det er likevel nok til at store mengder frossenmat tiner i frysere rundt om i de tusen hjem.

– Årlig får Gjensidige i snitt nærmere 1 500 saker om mat som er blitt ødelagt på grunn av temperaturøkning i frysere. Samlet dreier det seg om mat for ti millioner kroner, forteller rådgiver Simon André Olsen i Gjensidige.

Finans Norge melder at forsikringsselskapene samlet registrerte 8 000 skader til en verdi av 40 millioner kroner.

Simon André Olsen
Simon Olsen i Gjensidige

To og en halv time i mørke hvert år

Senioringeniør Hege Sveaas Fadum
Hege Sveaas Fadum i NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) samler hvert år statistikk for disse såkalte avbruddsdataene. Senioringeniør Hege Sveaas Fadum forteller at norske strømabonnenter var uten strøm i gjennomsnitt to timer og 32 minutter i 2018.

– Dette er et gjennomsnittstall, og det kan også være fordelt på flere korte avbrudd. Samtidig omfatter de drøyt to og en halv timene de 38 prosentene som ikke opplevde strømbrudd i det hele tatt. Det betyr at den reelle tiden uten strøm er en del lenger for de rammede. Vi har jo eksempler på husstander som har vært uten strøm i flere dager, sier Sveaas Fadum.

Senioringeniør Hege Sveaas Fadum
Hege Sveaas Fadum i NVE

Seks timer er nok

Fryseboks
Det tar 10–30 timer før temperaturen i en full fryseboks stiger fra minus 18 til minus 12 grader.

Og flere dager uten strøm tåler ikke maten i fryseren. Ifølge sikkerhverdag.no, som er forbrukersidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), tar det 10–30 timer før temperaturen i en full fryseboks stiger fra minus 18 til minus 12 grader. Er det lite varer i fryseren, går det raskere.

– Du har altså noe tid på deg, og ofte blir strømbrudd varslet slik at du kan gjøre noen tiltak. Mange saker har imidlertid lite med selve strømforsyningen å gjøre, men dreier seg mer om eget anlegg. For eksempel at sikringen på hytta eller kursen til boden har gått uten at noen har merket det, sier Olsen.

Er du hjemme under strømbruddet, vet du jo også hvor lenge strømmen er borte. Verre er det om strømmen har gått og kommet igjen mens du har vært bortreist.

– Da kan varene være ødelagt uten at du vet det, påpeker Simon André Olsen, før han anbefaler et triks fra sikkerhverdag.no.

– Frys ned et glass med vann og legg et kronestykke oppå. Kommer du hjem og mynten ligger nedi glasset, vet du at det har vært for varmt i fryseren.

Olsen forteller også om en mer teknologisk måte å gjøre det på.

– Det finnes løsninger som varsler deg på telefonen hvis strømmen går mens du er borte.

Fryseboks
Det tar 10–30 timer før temperaturen i en full fryseboks stiger fra minus 18 til minus 12 grader.

Årsakene er vær, vind og svikt i elektriske anlegg

Alle årstider byr på vær som utfordrer strømnettet – enten det er tordenbyger, skybrudd eller sterk vind.

– Tallene viser at vær er en hovedårsak til strømbruddene, sier Sveaas Fadum i NVE.

– Nesten en tredel av de store strømbruddene i 2018 skyldtes dårlig vær, som blant annet førte til at trær falt over kraftledningene. Problemet er dessuten at dårlig vær kan hindre nettselskapenes mannskap i å rykke ut for å rette feilen, sier hun.

Nyttårsstormen 2018/19 er ett eksempel. Da var over 100 000 strømabonnenter rammet, de fleste i noen timer, men noen hundre var uten strøm hele helgen, ifølge senioringeniøren.

Simon André Olsen i Gjensidige understreker likevel poenget om at strømbrudd vel så gjerne kan skyldes forhold i boligen, i selve el-anlegget eller i elektriske apparater som er koblet til det.

– Mangler ved det elektriske anlegget kan føre til både strømbrudd og det som verre er. Det finnes en standardisert el-kontroll (NEK 405-2) som du kan få utført hvert femte år. Den vil avdekke feil og mangler, og utført kontroll gir dessuten rabatt på forsikringen hos oss og noen andre selskaper. I tillegg bør du være obs på å ikke koble for mange strømkrevende apparater til samme kurs som fryseren, sier Olsen. – Om en kraftig varmeovn og fryseren starter på samme tid, som kan skje når begge er termostatstyrt, kan sikringen gå «av seg selv» lenge etter du har koblet til og skrudd på tingene.

Olsens råd i så henseende er å regne ut hvor mange watt apparatene tar og kursen tåler, samt legge til en sikkerhetsmargin siden mange apparater krever litt ekstra strøm ved oppstart.

Du har rett på kompensasjon etter tolv timer

Hvis uhellet skulle være ute, er det hjelp å få. Nettoperatørene har plikt til å gi kompensasjon ved strømbrudd over 12 timer. Ifølge NVEs nettsider er kompensasjonen et fastbeløp som blir større jo lengre avbruddet er. Du må selv sende inn krav om utbetaling fra nettselskapet ditt når du har fått strømmen tilbake.

Kompensasjonsordningen er ikke en erstatningsordning for faktiske kostnader som følge av strømbrudd. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler. Du finner mer informasjon om dette på NVEs nettsider.

Innboforsikringen dekker både mat og fryser

I tillegg er det mulig å forsikre seg mot slike hendelser. Simon André Olsen forteller at Gjensidiges innboforsikringer dekker både maten og selve fryseren hvis lukten av råtnende mat har satt seg fast.

– Det er riktignok en egenandel å betale, selv om det ikke er din skyld. Men hvis Gjensidige får tilbake erstatning fra de som eventuelt er ansvarlig, vil vi refundere deg i etterkant, sier han.

Sist oppdatert: