Fryseskap med mat

Når strømmen går, kjemper maten en kamp mot klokken

Hvert år ødelegges frossenmat for millioner av kroner på grunn av strømbrudd. Heldigvis er det mulig å få erstatning.

Simon André Olsen
Simon Olsen i Gjensidige

I Norge er det bare et par tidels promille av den elektriske energien som ikke kommer frem dit den skal. Det er likevel nok til at store mengder frossenmat tiner i frysere rundt om i de tusen hjem.

– Årlig får Gjensidige i snitt nærmere 1 500 saker om mat som er blitt ødelagt på grunn av temperaturøkning i frysere. Samlet dreier det seg om mat for ti millioner kroner, forteller rådgiver Simon André Olsen i Gjensidige.

Finans Norge melder at forsikringsselskapene i 2018 registrerte til sammen 8 000 skader til en verdi av 40 millioner kroner.

Simon André Olsen
Simon Olsen i Gjensidige

Litt mer enn to timer i mørke

Senioringeniør Camilla Aabakken i RME
Camilla Aabakken

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har ansvar for å samle inn og publisere avbruddsdata – altså tall for elektrisk energi som ikke har blitt levert til sluttkundene.

Senioringeniør Camilla Aabakken i RME forteller at 0,13 promille av strømmen ikke ble levert i 2021. Det vil si at norske strømabonnenter var uten strøm i gjennomsnitt to timer og ni minutter i 2021.

– Dette er et gjennomsnittstall, og timetallet kan være fordelt på flere kortere avbrudd. Samtidig omfatter tallene de 54 prosentene av abonnentene som ikke opplevde strømbrudd over tre minutter. Det betyr at den reelle tiden uten strøm var en del lenger for de som ble rammet. Vi har jo eksempler på husstander som har vært uten strøm i flere dager, sier Aabakken.

Senioringeniør Camilla Aabakken i RME
Camilla Aabakken

Seks timer er nok

Fryseboks
Det tar 10–30 timer før temperaturen i en full fryseboks stiger fra minus 18 til minus 12 grader.

Og flere dager uten strøm tåler ikke maten i fryseren. Ifølge sikkerhverdag.no, som er forbrukersidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), tar det 10–30 timer før temperaturen i en full fryseboks stiger fra minus 18 til minus 12 grader. Er det lite varer i fryseren, går det raskere.

– Du har altså noe tid på deg, og ofte blir strømbrudd varslet slik at du kan gjøre noen tiltak. Mange saker har imidlertid lite med selve strømforsyningen å gjøre, men dreier seg mer om eget anlegg. For eksempel at sikringen på hytta eller kursen til boden har gått uten at noen har merket det, sier Olsen.

Er du hjemme under strømbruddet, vet du jo også hvor lenge strømmen er borte. Verre er det om strømmen har gått og kommet igjen mens du har vært bortreist.

– Da kan varene være ødelagt uten at du vet det, påpeker Simon André Olsen, før han anbefaler et triks fra sikkerhverdag.no.

– Frys ned et glass med vann og legg et kronestykke oppå. Kommer du hjem og mynten ligger nedi glasset, vet du at det har vært for varmt i fryseren.

Olsen forteller også om en mer teknologisk måte å gjøre det på.

– Det finnes løsninger som varsler deg på telefonen hvis strømmen går mens du er borte.

Fryseboks
Det tar 10–30 timer før temperaturen i en full fryseboks stiger fra minus 18 til minus 12 grader.

Vær, vind og svikt i elektriske anlegg

Som systemansvarlig samler Statnett inn data om feil som skjer i hele kraftsystemet. Feilstatistikken deres viser at omgivelser er årsak til omtrent halvparten av avbruddene.

– Det er vind og trefall som medfører flest avbrudd, og om sommeren gir mange lynnedslag avbrudd, forteller Aabakken i RME. 

Med andre ord byr alle årstider på vær som utfordrer strømnettet – enten det er tordenbyger, skybrudd eller sterk vind. Dårlig vær kan dessuten hindre nettselskapenes mannskap i å rykke ut for å rette feilen. 

Simon André Olsen i Gjensidige understreker likevel poenget om at strømbrudd vel så gjerne kan skyldes forhold i boligen, i selve el-anlegget eller i elektriske apparater som er koblet til det.

– Mangler ved det elektriske anlegget kan føre til både strømbrudd og det som verre er. Det finnes en standardisert el-kontroll (NEK 405-2) som du kan få utført hvert femte år. Den vil avdekke feil og mangler, og utført kontroll gir dessuten rabatt på forsikringen hos oss og noen andre selskaper. I tillegg bør du være obs på å ikke koble for mange strømkrevende apparater til samme kurs som fryseren, sier Olsen.

Om en kraftig varmeovn og fryseren starter på samme tid, som kan skje når begge er termostatstyrt, kan sikringen gå «av seg selv» lenge etter du har koblet til og skrudd på tingene.

– Rådet er å regne ut hvor mange watt apparatene bruker og sammenligne dette med hvor mye kursen tåler. Du bør også legge til en sikkerhetsmargin som følge av at mange apparater krever litt ekstra strøm ved oppstart, sier Olsen.

Du har rett på kompensasjon etter tolv timer

I Norge har vi en ordning for utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Det betyr at du har krav på penger fra nettselskapet ditt hvis et strømbrudd varer i 12 timer eller mer.

– Både husholdninger og hytter er inkludert i ordningen, og det betales ut en fastsatt kompensasjon. Du skal få pengene innen 12 uker etter at strømforsyningen ble gjenopprettet, forteller Aabakken.

Hun opplyser at det ikke er nødvendig å søke om kompensasjon, den beregnes automatisk. Ordningen er imidlertid ikke en erstatningsordning, understreker Reguleringsmyndighetens talsperson.

– Nei, ordningen gir ikke erstatning for faktiske kostnader som du opplever som følge av strømbrudd. Disse reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler, sier Aabakken.

Innboforsikringen dekker både mat og fryser

I tillegg er det mulig å forsikre seg mot slike hendelser. Simon André Olsen forteller at Gjensidiges innboforsikringer dekker både maten og selve fryseren hvis lukten av råtnende mat har satt seg fast.

– Det er riktignok en egenandel å betale, selv om det ikke er din skyld. Men hvis Gjensidige får tilbake erstatning fra de som eventuelt er ansvarlige, vil vi refundere deg i etterkant, sier han.

Sist oppdatert: