Nå er det nye fartsgrenser på sjøen

I sommer må du være ekstra oppmerksom når du kjører båt. Du kan ikke stole på at skiltene langs kysten er oppdatert med de nye fartsgrensene.

Thor Messel
Thor Messel

– Det tryggeste er å sjekke sjøkartet på kystinfo.no eller gratisappen Båtfart. Her finner du oppdatert informasjon om de nye fartsgrensene som er innført i en del områder langs kysten, sier seniorrådgiver Thor Messel i Kystverket.

Kystverket innførte nye fartsgrenser for fritidsbåter 1. januar 2022. Fartsgrensene gjelder i hovedled og biled, som er «veier» på sjøen som Kystverket har ansvaret for. Kartet på kystinfo.no gir oversikt over kystledene.

– Utenfor hoved- og biledene har kommunene ansvaret. De regulerer farten i sine sjøområder. I 95 kommuner ble de gamle fartsgrensene opphevet 1. januar 2022, og kommunene jobber med å få på plass nye, opplyser Messel.

Thor Messel
Thor Messel

Skilt kan vise feil fartsgrense

Sommeren 2022 vil det være en del skilt som angir feil fartsgrense eller er plassert feil.

– Kystverket og kommunene jobber fortløpende med å oppdatere skiltene. Fristen er satt til 1. juni. Likevel bør du – også etter denne datoen – dobbeltsjekke fartsgrensen ved hjelp av digitale kart eller Båtfart. Du kan også sjekke Lovdata og fartsforskriften i kommunen du oppholder deg i eller planlegger å dra til, opplyser seniorrådgiveren.

Han understreker at det alltid er førerens ansvar å sette seg inn i reglene som gjelder.

– Du må alltid følge aktsomhetsregelen og ta hensyn til omgivelsene: folk, båter, dyr og fugler. Husk også at det er lov å holde lavere fart enn det som er tillatt, sier Messel.

Høy fart, lite erfaring

Pål Virik Nilsen
Pål Virik Nilsen

Høy fart er årsaken til mange uhell og ulykker på sjøen, konstaterer Pål Virik Nilsen. Som seksjonsleder for fritidsbåt i Redningsselskapet møter han mange ferske båtførere.

– Båtparken blir stadig raskere. Det er ikke uvanlig med en toppfart på over 50 knop, noe som tilsvarer cirka 100 kilometer i timen. Dessverre ser vi ofte at skipperens kunnskap og erfaring ikke står i stil med antallet hestekrefter han disponerer, sier Nilsen. Han viser til et knippe klassiske feller som mange båtførere går i:
 

1. Mister fokus

I tillegg til å styre skuta, skal du følge med på kartet og gjerne småprate med passasjerene, nyte utsikten og så videre.

– Det er mange fokustyver på sjøen, akkurat som når du kjører bil. Og marginene er små. En fart på 50 knop tilsvarer 25 meter i sekundet. Ser du bort i fire sekunder, har båten flyttet seg 100 meter. Dette gjelder selvsagt også for fartøy i nærheten av deg – som kan komme fra alle kanter. Som båtfører må du være konsentrert om denne oppgaven og ikke alt mulig annet, sier Nilsen.
 

2. Feilberegner bremselengden

Hvor lang er bremselengden på en fritidsbåt som kjører i 50 knop? «Fire, fem båtlengder», er et vanlig svar blant deltakere på Redningsselskapets kurs.

– Riktig svar er cirka ti båtlengder. Det gjelder naturligvis også for fartøyet du er på kollisjonskurs med. På sjøen gjelder det å lese trafikkbildet, forutse situasjoner som kan oppstå og tilpasse farten etter dette, understreker Nilsen.
 

3. Blir fartsblind

Senker du farten fra 50 til 20 knop, kan du fort få følelsen av at du like gjerne kunne svømme. Du har blitt fartsblind.

– Altfor mange har smadret farkosten sin inn i bryggekanten i 20 knops fart. Vær bevisst på at du kan bli lurt av din egen fartsfølelse. Hvis du har et speedometer du kan sjekke uten at det stjeler fokus fra båtkjøringen, bør du heller stole på det, sier Nilsen.
 

4. Får tunnelsyn

Jo fortere du kjører og jo mer fartøyet ditt vibrerer, dess mer tunnelsyn vil du få.

– Det virker slik at sidesynet blir svekket. Du klarer bare å fokusere på et lite synsfelt rett foran deg. Du kan trene på å unngå tunnelsyn. Men i høy fart vil de aller fleste båtførere bli hemmet uansett, sier Nilsen.

Pål Virik Nilsen
Pål Virik Nilsen

Alkohol øker risikoen

Punktene over gjelder alle som kjører båt i høy fart. Hvis du i tillegg drikker alkohol, blir effekten betraktelig større, konstaterer Nilsen.

– Joda, promillegrensen er høyere på sjøen enn på veien. Men det skal veldig lite til for å svekke konsentrasjonen og vurderingsevnen din.  Gjør det til en vane å være klinkende edru når du kjører båt, oppfordrer Nilsen.

Han viser til at alkohol er en medvirkende årsak til veldig mange uhell og ulykker. Mange skjer når folk «bare» skal kjøre hjem fra festlig lag.

– Alkohol og båtkjøring er en dårlig kombinasjon – spesielt når det er mørkt. Det bør være like naturlig å si ifra til folk som vil kjøre båt hjem fra fest som det er å gripe inn når de vil kjøre bil, sier Nilsen.

Nytt høyhastighetsbevis i 2023

Fra 1. juni 2023 må du ha høyhastighetsbevis for å kunne føre fritidsbåt eller vannscooter som kan gå i 50 knop eller mer. Målet med kurset er å gi båtførere økt kunnskap, bedre holdninger og færre ulykker.

For å få beviset må du bestå kurset, oppfylle kravet om å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt og være over 18 år.

– Redningsselskapet støtter kravet om høyhastighetsbevis. Økt kunnskap og bevissthet om fart er viktig for sikkerheten. I tillegg vil det gi deg og andre som ferdes på sjøen en mye hyggeligere seilas, sier Nilsen.

Sist oppdatert: