Mer om båtforsikring

En god båtforsikring gir både praktisk og økonomisk hjelp hvis noe skulle skje med båten. Hos oss er også personredning inkludert – uansett hvilken båtforsikring du velger. Du kan sjekke pris og kjøpe forsikring til alle typer fritidsbåt på nett.

Sjekk pris og kjøp båtforsikring

Default

Båt Pluss

Vi tilbyr 3 båtforsikringer, som bygger på hverandre. Båt Pluss gir deg aller mest – og er en av de beste båtforsikringene i markedet.

Båt Pluss er et godt valg for deg som har en nyere båt og/eller bruker båten ofte. Du kan blant annet få dekket skader på motoren, og få fabrikkny båt ved totalskade.

Hvis du bruker båten til helge- og ferieturer, er feriegarantien god å ha. Den kan gi deg alternativ ferie hvis båten din ikke kan brukes.

Ekstra gode tilleggsdekninger – kun for Båt Pluss

Båt Pluss inneholder alle dekningene fra Båt Kasko og Båt Delkasko. I tillegg får du en rekke ekstra gode dekninger som kun gjelder for Båt Pluss:

Motorskade

Båt Pluss dekker skader på motor inntil motoren er 10 år gammel (gjelder også for seilbåt).

Totalskadegaranti

Hvis båten din skulle bli utsatt for store skader, kan Båt Pluss gi deg en helt ny båt.

Totalskade betyr at båten din er mer enn 60 % skadet. Totalskadegarantien gjelder til båten er 3 år gammel.

Feriegaranti

Hvis du må avlyse en planlagt båttur på grunn av en skade som dekkes av forsikringen, kan Båt Pluss hjelpe deg med alternativ ferie.

Du får dekket losji og leiebil eller leiebåt med inntil 1 500 kroner per dag, i inntil 14 dager.

Opplagsutstyr

Båt Pluss dekker skader på krybbe, stativ og presenning, uten beløpsgrense.

Jolle og ekstra utenbords­motor (inntil 50 000 kr) er alltid dekket når du forsikrer motorbåt eller seilbåt hos oss
Icon-tip

Båt Kasko

Båt Kasko inneholder alle basisdekningene fra Båt Delkasko. I tillegg dekkes blant annet skader etter plutselige hendelser som grunnstøting og kantring, og skader som oppstår under sjøsetting/opptak.

Båt Kasko er et godt valg for deg som stort sett bruker båten til korte dagsturer. Har du en nyere båt og/eller bruker båten aktivt i helger og ferier, bør du vurdere Båt Pluss.

Dekninger i Båt Kasko

Dette får du med Båt Kasko, i tillegg til basisdekningene:

Grunn­støting, kollisjon, synking og kantring

Båt Kasko dekker skader som oppstår på grunn av grunnstøting, kollisjon, synking, kantring, stranding eller annen plutselig og tilfeldig ytre påvirkning.

Transport, opplag, sjøsetting og opptak

Båt Kasko dekker skadet som oppstår under transport og opplag, sjøsetting og opptak.

Skade under seilbåt­regatta

Hvis du har seilbåt, dekker Båt Kasko skader som oppstår under regatta. Egenandelen er 2 % av seilbåtens verdi.

Brudd på mast eller bom

Hvis du har seilbåt, dekker Båt Kasko skade på mast eller bom – uten aldersfratrekk.

Drivstoffskader
 • skader på drivstoffsystem etter tilførsel av forurenset eller infisert drivstoff, for eksempel dieseldyr
 • skader som oppstår på grunn av feilfylling på drivstofftanken
Hvis noe skulle skje og du trenger umiddelbar hjelp, kan du ringe oss på 915 03100 når som helst på døgnet
Icon-tip

Båt Delkasko

Båt Delkasko er vår enkleste båtforsikring. Den inneholder kun våre basisdekninger for båtforsikring, men er likevel et godt valg for deg som vil forsikre for eksempel kano, kajakk eller robåt.

Båt Delkasko passer også for deg som har en eldre motorbåt eller seilbåt og/eller ikke bruker båten så ofte.

Våre basisdekninger

Disse dekningene er alltid inkludert når du forsikrer båten din hos oss:

Person- og båtredning

Hvis båten blir utsatt for driftsstans, eller hvis fører/passasjerer blir utsatt for sykdom, ulykke eller dødsfall, kan du få

 • assistanse og bergelønn
 • transport av båt til nærmeste verksted, eller reparasjon på stedet hvis det er rimeligere
 • dekket utgifter til hjemtransport av båt hvis den ikke kan repareres på stedet
 • dekket utgifter til hjemtransport av båt, fører og passasjerer hvis reisen ikke kan fortsette
 • dekket utgifter til eventuelt nødvendig lokalt overnattingssted, sykehus, lege o.l.
 • dekket merutgifter til hotellopphold for fører og passasjerer hvis båten kan repareres på stedet innen rimelig tid (i stedet for hjemtransport)
Løst utstyr og personlige eiendeler
 • Båt Kasko og Båt Delkasko dekker skader med inntil 50 000 kroner
 • Båt Pluss har ingen øvre beløpsgrense
Jolle og ekstra motor Hvis du har motorbåt eller seilbåt, dekkes jolle og ekstra utenbordsmotor (inntil 50 000 kroner).
Ulykke (skader på fører og passasjerer)

Vi dekker fører- og passasjerulykker som oppstår i eller ved båten. Øvre grense for utbetaling er 500 000 kroner ved invaliditet og 100 000 kroner ved dødsfall.

Brann og tyveri

Vi dekker også skader som oppstår på båten ved brann, lynnedslag eller eksplosjon, og tyveri, forsøk på tyveri og hærverk.

Ansvar

Vi dekker erstatningsansvar du som båteier eller fører skulle pådra deg på sjøen.

Rettshjelp

Du får rettshjelp ved tvist som eier eller bruker av båten, for eksempel  i forbindelse med kjøp og salg av båt.

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

Har det skjedd noe med båten din? Meld skade raskt og enkelt på nett
Icon-tip

Egenandel

Egenandelen er den delen av kostnaden ved skade som du selv betaler. Beløpet er avhengig av hvilken type skade du melder:

 • Ansvar og rettshjelp: Ingen egenandel
 • Assistanse og redning: 500 kroner
 • Brann og tyveri: 4 000 kroner
 • Kaskoskader: Standard er 4 000 kroner, men her kan du kan velge en høyere egenandel og få billigere forsikring
 • Skade som oppstår under regatta: 2 % av seilbåtens verdi
 • Båt Pluss og Motorskader: 4 000 kroner, men her kan du også velge høyere egenandel, og det vil da også gjelde for motorskader

Har båten din motor (utenbords eller innenbords), slipper du egenandel ved tyveriskade hvis du har gjenfinningssystem og tyverialarm.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.