Gjensidige nyhetsbrev 2018.

Gode økonomiske utsikter for 2018

2018 blir enda et godt år i verdensøkonomien. Samtidig går rentefesten mot slutten, og etter hvert må mange forberede seg på en ny økonomisk hverdag, kommenterer Erik Fosland i Gjensidige Kapitalforvaltning.

Av Erik Fosland i Gjensidige Kapitalforvaltning

Erik Fosland i Gjensidige Kapitalforvaltning
Erik Fosland i Gjensidige Kapitalforvaltning

– Vi har lagt bak oss et solid avkastningsår. Spesielt aksjemarkedet ga høyere avkastning enn forventet. Globale aksjer målt ved MSCI World (i USD) steg hver eneste måned gjennom hele fjoråret. Dette har aldri skjedd før. Avkastningen for året endte på imponerende 20 prosent, godt over det som har vært vanlig de siste årene.

Bakgrunnen for oppgangen var solid inntjening fra selskapene, fortsatt lave renter, støttende sentralbanker og gode makroforhold. I tillegg var vi vitne til uvanlig lav volatilitet (svingninger) uten større korreksjoner. Dette er heller ikke normalt for et helt børsår.

Erik Fosland i Gjensidige Kapitalforvaltning
Erik Fosland i Gjensidige Kapitalforvaltning

Fantastisk på Oslo Børs

Retter vi blikket hjemover mot Oslo Børs, ble andre halvår fantastisk etter en heller moderat start på året. Totalt ble avkastningen for hovedindeksen hele 19 prosent i 2017. Økt aktivitet i norsk økonomi generelt, en sterkt stigende oljepris siden juli og en generell vekst i alle markeder rundt oss var med på å forklare den store oppgangen.

Mer normalt i 2018

Vi forventer at børsoppgangen fortsetter i 2018, men ikke i like stor grad som i fjor. Økt inntjeningsvekst burde løfte børsene videre i år, men en repetisjon av fjoråret er vanskelig å se for seg. Gitt globale inntjeningsestimater, er det nok mer sannsynlig med en «normalavkastning» på rundt 10 prosent i det brede aksjemarkedet.

Rentefesten går mot slutten

Trolig ligger rentebunnen nå bak oss. Rentene er på vei oppover, både internasjonalt og her hjemme. Den amerikanske sentralbanken (Fed) har allerede hevet rentene fem ganger i denne rentehevingssyklusen. I tillegg ser banken for seg at renten skal økes tre ganger i år, og 2–3 ganger i 2019.

Den lave inflasjonen skaper fortsatt litt hodebry for sentralbanken, som likevel anser den som midlertidig. Med lav (og fallende) arbeidsledighet venter sentralbanken at lønnsveksten tar seg opp etter hvert, og at dette vil slå ut i høyere inflasjon på sikt. Høyere renter i utlandet vil også gjøre det lettere for Norges Bank å heve renten her hjemme.

Renten skal opp

Norges Banks signaler gikk først ut på at renten skulle økes sommeren 2019. Nå ser det ut til at det skjer sent i 2018. Grunnen er høyere oljepris, svak krone og bedre utsikter internasjonalt. Norges Bank blir stadig overrasket over farten i arbeidsmarkedet og forventer (fortsatt) at nedgangen i arbeidsledigheten vil flate ut etter hvert. For vår del tror vi at mesteparten av fallet i boligprisene er unnagjort, og at boligmarkedet vil stabilisere seg i løpet av 2018.

Fortsetter den sterke trenden vi nå har i arbeidsmarkedet, med videre fall i ledigheten, ser vi ikke bort fra at det vil bidra til en enda høyere rentebane ved neste renteprognose i mars. Vi må altså belage oss på stigende renter fremover, dog fra et lavt nivå. Det vil uansett innebære en ny hverdag for mange, som helt siden finanskrisen har vært vant til stadig lavere rente.

Sist oppdatert:

Mer om:

Økonomi