Mann og dame ser overasket på en PC skjerm.

Pensjon – egentlig ikke så vanskelig

For folk flest er pensjon enklere enn man ofte får inntrykk av.

Christian Haraldsen
Christian Haraldsen

Er du redd for å gå i pensjonsfellen? Vil du gjerne kunne et pensjonstriks eller to? Synes du pensjon virker vanskelig? Slapp av, oppmuntrer kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige. Ifølge ham er pensjon enklere enn man kan få inntrykk av.

– Inntekt og pensjon henger sammen. Det er det aller viktigste du må vite om pensjon, sier Haraldsen og fortsetter:

– Pensjonen du får i morgen avhenger av inntekten din i dag. Dette gjelder for folketrygden – pensjonen du vil få fra Nav. I tillegg gjelder det for tjenestepensjonen – den du vil motta som følge av at arbeidsgiver setter av penger til pensjonen din.

Christian Haraldsen
Christian Haraldsen

Flom av råd og tips

Interessen for pensjon har vært enorm de siste årene. Det har ført til en flodbølge av råd og tips som kan forvirre mer enn de forklarer, ifølge Haraldsen.

– Mange av de såkalte pensjonsfellene og gulltipsene gjelder et fåtall mennesker. De aller fleste vil oppleve at det er klar sammenheng mellom inntekt og pensjon, sier han og viser til tre «grunnregler»:

  • De som har høy lønn vil få mer i pensjon enn de som tjener mindre
  • De som jobber mange år får mer i pensjon enn de som jobber få år
  • De som jobber heltid får mer i pensjon enn de som jobber deltid

Det er unntak fra disse reglene, og det finnes utjevningsmekanismer som fører til at sammenhengen mellom inntekt og pensjon ikke alltid er helt enkel å forstå.

– For eksempel gir ikke inntekt over et visst beløp uttelling med hensyn til pensjonen din. Men grunnreglene gjelder for de fleste, understreker Haraldsen.

Syv ting du kan gjøre for å påvirke pensjonen din

1. Høy lønn gir mer i pensjon enn lav lønn

I den grad du kan velge, lønner det seg selvsagt å ha en jobb med høy lønn. Hvis årslønnen din er 600 000 kroner, tjener du opp mer pensjon enn hvis den er 400 000 kroner.

2. Jobb full stilling

Heltidsarbeid lønner seg med tanke på pensjon. Det er også viktig å være en del av arbeidslivet i mange år.

3. Spør arbeidsgiveren om jobbpensjon

Du kan velge en arbeidsgiver som har en god pensjonsordning. I privat sektor vil det som regel bety et høyt pensjonsinnskudd. Forskjellen mellom to og fem prosent utgjør mye på tjenestepensjonen du får som pensjonist.

4. Be om mer fra arbeidsgiver

Du kan forsøke å få din nåværende arbeidsgiver til å øke innskuddssatsen, men i så fall må endringen gjelde alle på arbeidsplassen. Det er ikke anledning til å forhandle individuelt om pensjonsordning.

5. Sjekk aksjeandelen for sparingen din

Du har mulighet til å velge hvilken risiko innskuddene fra arbeidsgiver skal plasseres i. Er du ung, vil du sannsynligvis tjene på at sparingen skjer i pensjonsprofil med høyere risiko.

6. Pluss på jobbsparingen

Det er også mulig å toppe opp arbeidsgivers innskudd med egne sparepenger. Dette er egentlig en svært gunstig ordning, men ofte vanskelig å få til fordi alle ansatte på arbeidsplassen må delta.

7. Spar selv

Du kan selvfølgelig spare til pensjon på egen hånd.

Hva med alle fellene og triksene du hører om?

De er først og fremst aktuelle hvis du jobber utenlands, er hjemmeværende eller på andre måter avviker fra standardkarrieren. 

– Du bør også undersøke konsekvensene av et skifte fra offentlig til privat sektor. I situasjoner som disse kan det lønne seg å ta en prat med en pensjonsrådgiver, sier Haraldsen.

Hva ligger du an til å få?

Hvis du vil vite hva du kan regne med å få i pensjon, kan du sjekke Gjensidiges pensjonskalkulator. Her trenger du bare legge inn lønnen din, så henter den tallene dine fra Norsk Pensjon, og regner ut hvor mye du ligger an til å få fra NAV, samt nåværende og tidligere arbeidsgivere.

Sist oppdatert: