Bildet viser to bygg- og anleggsarbeidere på en byggeplass

Unngå disse tabbene under byggeprosjektet

Skader og feil på byggeplasser koster flere milliarder hvert år. Forsker hevder store summer kunne vært spart med enkle forholdsregler.

Bildet er av Trond Bøhlerengen, seniorforsker ved SINTEF Community.
Trond Bøhlerengen. Foto: SINTEF

Tall fra SINTEF viser at feil og utbedringer av skader på bygg før overlevering ligger på rundt fem prosent av byggekostnadene, noe som gir kostnader i milliardklassen hvert år. Seniorforsker Trond Bøhlerengen ved SINTEF Community mener dette er alt for høye tall og tror byggefirmaer kan spare mye penger hvis de tar riktige forholdsregler.

– Det er vanskelig å tenke seg en byggevirksomhet uten feil og skader, men det er fullt mulig å redusere skadeomfanget med gode tiltak. Ofte legges grunnlaget for en god byggeprosess i prosjekteringsfasen. Her er det viktig med tydelig ansvarsfordeling, så alle er innforstått med sine arbeidsoppgaver. I tillegg er gode valg av materialer og gjennomtenkte løsninger noen viktige tiltak som kan redusere skadeomfanget, sier forskeren.

Han legger også til at pris- og tidspress, dårlig kommunikasjon og krevende klimatiske forhold er faktorer som kan føre til uhell og skader under byggeprosessen.

– Byggskader kan grupperes på mange måter, men i nesten 75 prosent av tilfellene har det med fukt å gjøre, enten utenfra eller som følge av kondens inne, forklarer Bøhlerengen.

Bildet er av Trond Bøhlerengen, seniorforsker ved SINTEF Community.
Trond Bøhlerengen. Foto: SINTEF

Snøfall og regn kan gjøre skade

Bildet er av Jonas Johansen, eier av entreprenørfirmaet Johansen Bygg og Eiendom.
Jonas Johansen. Foto: Johansen Bygg og Eiendom.

Vær og vind kan skape utfordringer for byggmestre. Jonas Johansen er utdannet snekker og eier av entreprenørfirmaet Johansen Bygg og Eiendom AS. Han mener det kan koste deg dyrt om du ikke tar hensyn til det skiftende været i Norge.

– Regn og store snøfall kan typisk føre til skader på byggeprosjektet. Det fikk jeg kjenne på kroppen da vi jobbet med en garasje i Sarpsborg. Etter at vi hadde forlatt byggeplassen for dagen kom det plutselig store mengder med regn. Dette førte til at vann flommet inn i garasjen. Heldigvis var byggherren observant og vi fikk raskt beskjed. Vi satte oss i bilen med en gang og brukte natten på å pumpe ut vannet, sier Johansen, før han fortsetter:

– Heldigvis gikk det bra. Men hadde vi ikke fått beskjed med en gang, kunne dette ført til store materielle skader.

Bildet er av Jonas Johansen, eier av entreprenørfirmaet Johansen Bygg og Eiendom.
Jonas Johansen. Foto: Johansen Bygg og Eiendom.

Gode rutiner er viktig

Johansen mener det er helt avgjørende å være «føre var», og som eier av et mindre entreprenørfirma er han opptatt av sikkerhet i alle ledd gjennom hele byggeprosessen.

– Det er viktig å sikre alt underveis. Stillaser må alltid stå stødig, og når vi forlater byggeplassen for dagen, sjekker vi at alt er festet på en forsvarlig måte. For eksempel må alle takplater spikres fast og taket må tekkes med sløyfer.

Han forteller at måten de sikrer byggeplassen på, kommer helt an på prosjektet.

– Vi har egne sjekklister for de ulike prosjektene, der vi må signere på at alle punkter er sjekket og sikret før vi drar hjem for dagen. Sjekklista er en fin huskeliste for oss alle. Den gjør at vi holder oversikt over hvem som har sikret hva, dersom det skulle oppstå noe.

Entreprenøren forklarer også at det er viktig å ha alle forsikringer på plass.

– Det er mange uforutsette hendelser som kan oppstå, og kostnadene kan bli enorme. Derfor er det helt avgjørende å ha alt av nødvendige forsikringer. Er uhellet først ute, og du står ansvarlig for kostnadene, kan det fort slå et mindre entreprenørfirma konkurs, forklarer Johansen

Forsikringene du bør ha

Tom Skarstein jobber som storskadekonsulent i Gjensidige. Han påpeker at det stor risiko forbundet med håndverkerbransjen, og anbefaler derfor en forsikring som dekker reparasjonskostnadene dersom du skulle oppleve plutselig og uforutsett skade under byggeprosessen.

Prosjektforsikring er en fleksibel og omfattende forsikring som kan tegnes for alle typer bygg-, anlegg- og montasjeprosjekter. Denne forsikringen gjelder også ved naturskader og er en trygghet både for entreprenør og byggherre, sier Skarstein.

Han forklarer at forsikringstilbudet blir skreddersydd for den enkelte bedrift, noe som gjør at du betaler riktig pris i forhold til den risikoen du har.

Risikoanalyse

Bildet er av proffdirektør i Byggmakker, Petter Skjerven.
Petter Skjerven. Foto: Byggmakker

Konseptansvarlig Proff i Byggmakker, Petter Skjerven, anbefaler også alle i håndverkerbransjen å gjennomføre en risikoanalyse.

– Gjensidige tilbyr en «trygghetsgaranti». Den går ut på at Gjensidige gjennomfører en risikoanalyse for å avgjøre hvilke forsikringer den enkelte bedrift trenger. Deretter får du et tilbud på de forsikringene som du trenger basert på risikoanalysen. Skulle det i ettertid vise seg at du ikke har fått tilbud på alle forsikringer du har behov for, får du mulighet til å kjøpe disse med tilbakevirkende kraft, sier Skjerven.

Les mer om Byggmakker Proff

Bildet er av proffdirektør i Byggmakker, Petter Skjerven.
Petter Skjerven. Foto: Byggmakker

Sist oppdatert: