Engangsutbetaling

Ulykker som fører til varig medisinsk invaliditet, det vil si varig redusert funksjonsevne som ikke nødvendigvis fører til redusert arbeidsevne, gir deg en skattefri engangsutbetaling. Hvor mye du får utbetalt kommer an på:

  • graden av invaliditet
  • hvor høy forsikringssum du har valgt


Grad av invaliditet beregnes ut fra Helse- og omsorgsdepartementets invaliditetstabell. 

Behandling

Vi dekker behandling som følge av ulykke. Aktuelle behandlere:

  • lege
  • tannlege
  • kiropraktor
  • fysioterapeut

Egenandel: 500 kroner. Maksimal utbetaling: 50 000 kroner. Du får også dekket rimelige og nødvendige reiser mellom hjemmet og behandlingsstedet.

Dødsfall

Dersom du dør som følge av ulykke, vil dine etterlatte få utbetalt 5 % av forsikringssummen.

Dette dekkes ikke

  • Ulykker som følge av boksing, sportsdykking, fallskjermhopping, basehopping, hanggliding, paragliding, ballongferd og flyvning med mikrolette eller ultralette fly og lignende
  • Ulykker som skjer på ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på Grønland og i Himalaya

Har du ulykkesforsikring via arbeidsgiver?

Ansatte har ofte en ulykkesforsikring gjennom arbeidsgiver, men denne omfatter ikke alltid ulykker som skjer på fritiden, derfor anbefaler vi ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring bør du ha i tillegg til livsforsikring eller uførepensjon

Vilkår

Hva som dekkes av forsikringen er her forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder:

  • Har du allerede forsikret liv og helse hos oss, finner du vilkårene dine på innloggede sider
  • Har du ikke forsikret liv og helse ennå, kan du sjekke pris og laste ned fullstendige vilkår før du eventuelt fullfører kjøpet på nett

Personlig rådgivning

På våre kontorer får du hjelp til å velge riktige forsikringer for deg og dine.

Les mer og avtal møte

Default