Foto over Oslo en dag med tåke

Sjekk luften du puster inn

Et voksent menneske puster omtrent 10 000 liter luft i døgnet. Nå kan du enkelt sjekke luftkvaliteten der du bor.

Er du glad i vinteraktiviteter, har du kanskje opplevd at den kalde lufta kan gi irriterte slimhinner og kuldeastma. Dette er ubehagelig i seg selv, men plagene kan bli verre og direkte helseskadelige hvis luftkvaliteten er dårlig. Dette skjer fra tid til annen i tørt og kaldt vær, spesielt i enkelte byer og tettsteder.

Slik kan du sjekke luftkvaliteten

Line Merete Karlsøen
Line Merete Karlsøen

På nettsiden Luftkvalitet i Norge kan du enkelt sjekke status for hjemstedet ditt.

– Tjenesten Luftkvalitet i Norge er som et værvarsel, bare for luftkvalitet. Den nye tjenesten dekker hele Norge. Du kan se hvor mye forurensning det er i lufta akkurat nå og hvordan det blir resten av dagen og i morgen, opplyser Line Merete Karlsøen. Hun er rådgiver i seksjon for transport og luftkvalitet i Miljødirektoratet.

Luftvarselet er også tilgjengelig på de nye nettsidene til værvarslingstjenesten Yr, under valget «Luften rundt», slik dette eksempelet viser. Luftvarselet vil etter hvert også bli inkludert i Yr-appen, ifølge Karlsøen.

Luftvarselet lages av Meteorologisk institutt. I likhet med en værmelding er varselet basert på en avansert modell som forsøker å simulere virkeligheten fremover i tid. Modellen ser på hvor forurensningen kommer fra, hvordan den spres og hvilken effekt vær og vind vil ha. Slik beregnes hvor mye forurensning det blir på ulike steder.

Line Merete Karlsøen
Line Merete Karlsøen

Fargekoder angir farenivå

Luftvarselet på Luftkvalitet i Norge viser ulike nivåer av luftforurensing ved hjelp av fargekoder. Fargene grønn, gul, rød og lilla indikerer graden av forurensing: liten, moderat, høy eller svært høy. Til hvert nivå er det tilknyttet helseråd for både befolkningen generelt og utsatte grupper, som for eksempel astmatikere, folk med hjerte- og karsykdommer og gravide.

– Luftforurensning kan forverre sykdommer i luftveiene, som for eksempel infeksjoner, astma og KOLS og lidelser i hjerte- og karsystemet som hjerteinfarkt og slag. Både korte (timer eller døgn) og langvarige perioder (måneder eller år) med luftforurensning kan gi dårligere helse, sier Karlsøen.

I tillegg til luftvarselet kan du på Luftkvalitet i Norge se måledata fra Norges målestasjoner for luftkvalitet opp til to uker tilbake i tid.

På denne siden finner du spørsmål og svar om luftkvalitet, luftvarselet og hvordan du blir påvirket av og selv kan påvirke kvaliteten på luften du puster inn.

«De viktigste lokale kildene til luftforurensing om vinteren er vegtrafikk og vedfyring. Dette er grunnen til at luftkvaliteten ofte er dårligere langs veier og i områder med tett bebyggelse»
Line Merete Karlsøen, Miljødirektoratet

Derfor blir luftkvaliteten dårlig

Når det er vindstille, blir kald luft liggende nær bakken. Varm luft legger seg oppå som et lokk, og uten bevegelse i lufta blir konsentrasjonen av forurensende partikler og gasser høyere.

– De viktigste lokale kildene til luftforurensing om vinteren er vegtrafikk og vedfyring. Dette er grunnen til at luftkvaliteten ofte er dårligere langs veier og i områder med tett bebyggelse, opplyser Karlsøen.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det viktig å følge med på luftkvaliteten i tørt og kaldt vær, spesielt hvis du har luftveisplager eller hjerte- og lungesykdom. Barn, gravide og eldre mennesker kan også være utsatt, men ved høye verdier kan selv friske mennesker merke effekten av dårlig luftkvalitet.

Karlsøen presiserer at målinger og varsling om luftkvalitet ikke er ment som en oppfordring til publikum om å bli sittende inne.

– Målet er å hjelpe folk med å planlegge uteaktivitetene sine, slik at de kan unngå de mest utsatte områdene og tidspunktene. Fysisk aktivitet er jo sunt, selv om det er kaldt ute, sier hun.

Sist oppdatert: