Russ i hus? Da bør du lese dette

Russ i hus? Da bør du lese dette

Fest og moro hører gjerne med på tampen av 13 års skolegang. Da er det smart å utstyre husets russ med en god forsikring.

Russetida er et høydepunkt for mange elever i videregående skole. Det finnes lignende tradisjoner flere steder i verden, men den norske feiringen er på mange måter noe for seg selv. Medieoppslag og debatt om overdreven pengebruk og festing er et like sikkert vårtegn som russen selv.

Fra barn til voksen

Russefeiringen har røtter helt tilbake til 1700-tallet, og i 1905 var de røde luene for første gang å se i 17. mai-toget. Den gang var det riktig nok bare rundt 300 ungdommer som avla eksamen. I dag er det rundt 40 000 avgangselever ved videregående skoler hvert år, og de fleste deltar i russefeiringen, skriver Dagsavisen.

Russetiden kan fortone seg som en eneste lang fest, men det er mye mer ved denne tradisjonen enn som så, påpeker forskere som har studert fenomenet. De fremhever de mange likhetstrekkene mellom russetiden og ritualer som markerer overgangen fra barn til voksen. Den røde eller blå uniformen omtales som et kjennetegn på en felles sosial identitet. Bruken av rusmidler og brudd på samfunnets normer – og egne grenser – kan sees som et uttrykk for et siste opprør før man trer inn i de voksnes rekker.

Trygg feiring


Når trenger barn egen forsikring?

1. Familiens reiseforsikring  dekker barnet frem til første hovedforfall etter at han eller hun har fylt 20 år

2. Familiens innboforsikring  gjelder frem til barna flytter for seg selv og melder ny adresse til Folkeregisteret

3. Foreldre kan velge å kjøpe barneforsikring som gjelder frem til barnet fyller 26 år

Det er nok ikke er så mange russ som er veldig opptatt av hvordan forskningen vurderer den intense perioden før eksamen. Og det er heller ikke sikkert at vitenskapen egner seg særlig godt som «bekymringsdemper» for dem som sitter hjemme.

For selv om de fleste russ kommer seg helberget gjennom både feiring og eksamenstid og ikke lever opp til overskriftene i media, vil mange foreldre være bekymret mens det hele står på. Vi vil jo at ungdommen skal være trygg, selv om vi kanskje unner ham eller henne å ha det gøy.

Å sørge for at husets russ har en god reiseforsikring, er én sikkerhetsforanstaltning. For de fleste vil en forsikring som dekker hele familien være en god løsning. Den definerer nemlig 18 – og 19 -åringer som barn enda en stund til – i den forstand at de er inkludert i foreldrenes forsikring.


Når trenger barn egen forsikring?

1. Familiens reiseforsikring  dekker barnet frem til første hovedforfall etter at han eller hun har fylt 20 år

2. Familiens innboforsikring  gjelder frem til barna flytter for seg selv og melder ny adresse til Folkeregisteret

3. Foreldre kan velge å kjøpe barneforsikring som gjelder frem til barnet fyller 26 år

Dekker alle typer turer

Reise Pluss dekker mange av de uforutsette tingene som kan skje når husets russ er på farten (dvs. ikke hjemme eller på skolen), både i hverdagen og på lengre reiser.

1. Ting som blir ødelagt eller stjålet

Forsikringen dekker: Tyveri, ran, skadeverk og skade på innsjekket bagasje.

Forsikringen dekker ikke: Ting man selv er så uheldig å ødelegge. I slike tilfeller må det undersøkes om skaden dekkes av andre forsikringer som innbo- eller verdigjenstandsforsikring.

Vær spesielt oppmerksom på at man selv har ansvar for å passe på tingene sine og sørge for at de ikke blir gjenglemt, uansett hvor man er. Dører og vinduer skal være lukket og låst. Man har et ekstra ansvar for å passe på gjenstander som er spesielt utsatt for tyveri, for eksempel kontanter, mobiltelefoner, nettbrett med mer.

2. Sykdom/ulykke

Reiseforsikringen dekker: Legebehandling som er nødvendig på grunn av uventet, akutt sykdom eller ulykkesskade mens man er på reise (ubegrenset beløp).

Forsikringen dekker ikke: Behandling ved private klinikker i Norge og resten av Norden.

Ulykkesdekningen, som gir erstatning ved medisinsk invaliditet og dødsfall etter en ulykkesskade, dekker også behandlingsutgifter og tannlege inntil 25 000 kroner etter at man er kommet hjem.

3. Avbestilling

Forsikringen dekker utgifter som arrangør/transportør eventuelt ikke refunderer hvis man blir forhindret fra å delta på et planlagt arrangement eller reise på grunn av akutt sykdom eller skade.  Forsikringen dekker utgifter til reise og opphold hvis man blir uventet og akutt syk slik at den planlagte reisen ikke kan gjennomføres. Vær oppmerksom på at det er nødvendig med attest fra lege.

Eget ansvar

Med en helårs reiseforsikring er russen godt dekket under feiringen. Forsikringsselskapene er likevel opptatt av at ting skal gå riktig for seg. Derfor er man ikke helt uten eget ansvar. I forsikringsavtalens sikkerhetsforskrifter er det forklart hva man selv må gjøre for å forebygge skader. I tillegg kan en erstatning bli redusert hvis man selv har voldt skaden med forsett eller ved grov uaktsomhet.

Sjekk om du har riktig reiseforsikring

Foto, øverst: Espen Bratlie, Samfoto/NTB Scanpix

Sist oppdatert:

Mer om:

FamilieUng