Jobbintervju. En kvinne tar en mann, på andre siden av bordet, i hånden.

Lurer du på hvor mye pensjon har å si for de ansatte – og potensielle nykommere?

En undersøkelse viser at pensjon er viktig for hele tre av fire yrkesaktive hvis de «snuser på» ny jobb.

Asbjørn Mo, fagsjef i Gjensidige Pensjonsforsikring.
Asbjørn Mo

I Samfunnsundersøkelsen 2023, som Ipsos har gjort på vegne av Gjensidige, kommer det frem at tre av fire i arbeid mener pensjonsordningen er ganske viktig eller avgjørende hvis de vurderer ny jobb. 

Utdanning ser ikke ut til å ha betydning for hvor viktig pensjonen er. Inntekt ser også ut vil å ha liten betydning, og det samme med kjønn. 77 prosent menn anser pensjonsordningen for å være viktig, mot 74 prosent kvinner. 

Asbjørn Mo, fagsjef i Gjensidige Pensjonsforsikring, applauderer tallene. 

– Jeg synes det er veldig bra at så mange er opptatt av pensjon. Det er jo det største ansattgodet bedrifter har, i tillegg til lønn, påpeker Mo.

Asbjørn Mo, fagsjef i Gjensidige Pensjonsforsikring.
Asbjørn Mo

Økende interesse blant de unge

Heller ikke alder ser ut til å gi noe særlig utslag i form av forskjeller i statistikken. Også de mellom 18 og 39 år svarer at pensjon er viktig ved vurdering av jobbskifte, noe som stemmer overens med fagsjefens oppfatning av de yngste arbeidstakerne. 

– Vi har inntrykk av at unge er mer interessert i pensjon nå, og at de har fått med seg at det er viktig. Nå får mange unge egen pensjonskonto gjennom sommer- eller ekstrajobben, noe som kan bidra til å bevisstgjøre ytterligere, sier Mo. 

Han tror mange medieoppslag, blant annet om at unge må regne med å jobbe lenger for å få like høy pensjon som eldre årskull, påvirker tankegangen rundt pensjon.

– Min generasjon har kanskje tenkt litt for lenge at «alt er så bra i Norge, så dette ordner seg», og så fått seg en nesestyver når det viser seg at pensjonen for mange av dem ikke blir mer enn rundt halvparten av lønnen deres. En hel del får lavere pensjon enn de har trodd, og formidler nok derfor til barna sine til at de må følge med og starte egen sparing tidlig, sier Mo.

Mer bevissthet rundt pensjon

Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge.
Stefi Kierulf Prytz. Foto: Finans Norge

Pensjon er et viktig ansattgode, og noe Stefi Kierulf Prytz opplever at både arbeidstakere og arbeidsgivere er opptatt av å se på. Hun er direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge. 

– Spesielt etter innføringen av egen pensjonskonto og pensjonsopptjening fra første krone har det nok blitt en økende bevissthet rundt pensjon generelt. Det har dessuten vært en del oppslag rundt unge og pensjon de siste årene, særlig etter sistnevnte regel falt på plass, sier Prytz. 

Direktøren innrømmer på tross av dette at hun ble positivt overrasket over tallene i undersøkelsen. 

– Med funnene som er gjort kan det se ut til at informasjonen om pensjon har nådd frem. Norsk Pensjon har registrert en betydelig økning i antall innlogginger til minpensjon.no, som også tyder på at folk har blitt mer opptatt av å skaffe seg pensjonsoversikt.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge.
Stefi Kierulf Prytz. Foto: Finans Norge

Pensjon kan virke forlokkende på arbeidstakere

Så, hvordan rigger bedriftene seg best mulig for et arbeidsmarked der pensjon stadig blir viktigere for nykommerne?

– Pensjon kan bidra til å styrke bedriften som attraktiv arbeidsplass. Hver enkelt bedrift må ta en vurdering av hva de kan tilby ut ifra sin markedsposisjon og økonomi, sier hun. 

Ulike bransjer har ulike «normalnivåer» for pensjonssparingen sin. Dette kan føre til et visst press på bedriftene om å øke satsene, tror Asbjørn Mo. 

– Samtidig er vi i en usikker tid akkurat nå, hvor mange kanskje er mer opptatt av hva de har å rutte med i dag, enn hva de vil få i pensjon en gang i fremtiden, avslutter fagsjefen i Gjensidige Pensjonsforsikring.

Les mer om å ha pensjonsordning i Gjensidige

Sist oppdatert: