Pride-tog og regnbueflagg

FRI-leder: – Det interessante er hva bedriftene gjør ellers

Pride markeres blant flere store aktører i norsk næringsliv. Her forteller tre av de om hva som rører seg de resterende månedene av året.

Inge Alexander Gjestvang, leder i Foreningen FRI, har inntrykk av at mange norske arbeidsplasser er flinke til å legge til rette for mangfold og inkludering. Han etterlyser imidlertid ytterligere og tydeligere kommunikasjon utad.

– Vi ønsker at selskapene i større grad viser frem arbeidet de nedlegger. Mange har mangfold som en etablert del av rutinene for intern skolering, og kan blant annet vise til god ledelse- og verdiopplæring, men er ikke tydelige nok på dette i kommunikasjonen sin, sier Gjestvang.

Resten av året som er interessant

Leder Inge Alexander Gjestvang i FRI
Inge A. Gjestvang. Foto: FRI

Sørger bedriftene for å løfte frem mangfold året rundt, er de bedre rustet til å møte anklager om «pink washing», ifølge lederen. Han definerer begrepet som å bruke den skjeive bevegelsen til egen vinning.

– For eksempel salg av regnbueprodukter og bruk av regnbuesymboler i salgsfremmende markedsføring og kommunikasjon. Å fargelegge en logo krever ikke de store ressursene, og i enkelte tilfeller fremstår dette rett og slett som «lettvint støtte». Det interessante er hva bedriften ellers gjør for sine ansatte og kunder, påpeker Gjestvang.

Han mener norske bedrifter også har en vei å gå på språk- og begrepsbruk.

– Et trygt og inkluderende språk er viktig, slik at man kommuniserer på en måte som ikke ekskluderer noen. Dette er en øvelse vi som organisasjon ikke tar for gitt og selv må gå frem som gode eksempler på. I tillegg bør man være bevisst på hva som kommuniseres visuelt, sier FRI-lederen.

Leder Inge Alexander Gjestvang i FRI
Inge A. Gjestvang. Foto: FRI

Må være en del av bedriften

Mangfoldsansvarlig Siri Digregrind i Gjensidige
Siri Digregrind

I Gjensidige er det rom for alle og enhver, lyder ordene fra seniorrådgiver og mangfoldsansvarlig Siri Digregrind. Hun forteller at Pride markeres i selskapet hvert år. I juni-måned får regnbuefarger pryde logoens vekter og i år som tidligere år blir fargerike nøkkelbånd blitt delt ut til ansatte.

– Flere reagerte med stor glede og sa at denne lille gesten betydde mye for dem. Vi synes det er fint å ta del i markeringen for å vise hvor vi står. Pride blir også markert internt ved å løfte frem kjerneverdiene våre og blant annet tilby ulike webinarer og artikler om fordommer og inkludering, forteller Digregrind.

Hun mener at mangfold er nødt til å være en integrert del av bedriften for å ha verdi, og påpeker at det ikke nytter å kun vise til tall.

– Nylig ble et kompetansehevingskonsept om mangfold rullet ut til alle våre avdelinger. Dette skal bidra til at medarbeiderne blir kjent med hva selskapet legger i mangfold og inkludering, betydningen mangfold har for Gjensidige og bli bevisst på mangfoldet man selv representerer, sier hun.

Mangfoldsansvarlig Siri Digregrind i Gjensidige
Siri Digregrind

Har et ansvar for både ansatte og kunder

Gjennom et godt mangfold blant egne ansatte skal Gjensidige sikre at de, også i fremtiden, tilbyr produkter og tjenester som kundene etterspør og har behov for, ifølge seniorrådgiveren.

– Som arbeidsgiver har vi et ansvar for at våre medarbeidere trives på jobb og er motiverte til å yte sitt beste hver dag. Da er det viktig at ingen behøver å bruke energi på å være noen andre enn den de er.

Til tross for at mangfold og inkludering er satt på dagsordenen viser en Bufdir-undersøkelse at én av tre LGBT-personer i landet holder legningen skjult på jobb. Det synes Digregrind er leit.

– Jeg håper virkelig de vil kjenne på den tryggheten som skal til for å være seg selv, også på jobb, i fremtiden. Vi må komme vekk fra at mangfold er en ren telleøvelse og over til å ha fokus på verdien mangfoldet gir. Jeg har tro på at det vil gi mer kraft rundt mangfoldsarbeidet, sier hun og legger til:

– Hos oss ønsker vi å utvikle en organisasjon som legger til rette for at mangold skal prege våre aktiviteter samt bidra med nye ideer og perspektiver. Vi forventer at dette vil gi utslag i et sterkere engasjement blant ansatte, lavere turnover, styrke oss i konkurransen om attraktiv arbeidskraft og forbedre kundetilfredsheten, for å nevne noe.

50 år siden avkriminaliseringen av homofili

Victoria Dalgleish Lindbak, fagansvarlig for mangfold og inkludering i Posten.
Victoria Dalgleish Linbak. Foto: Posten

Partnerskapet med Pride er en viktig del av Postens mangfold​s- og inkluderingsarbeid, med fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold. Det forteller fagansvarlig for mangfold og inkludering Victoria Dalgleish Lindbak i Posten.

– Med 13 000 medarbeidere på laget representerer vi en stor del av samfunnet, og mangfold er derfor en naturlig del av vår virksomhet, sier hun.

Retten til å elske hvem man vil var temaet for Postens julekampanjefilm «When Harry met Santa» i fjor. Kjærlighetshistorien ønsket året 2022 velkommen med en påminnelse om at det i år er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i landet.

– Filmen har skapt engasjement verden over, og i år lanserer vi frimerker med regnbuefarger i Pride-måneden juni. I løpet av 2022 vil vi også heve kompetansen på temaet internt ved å gjennomføre kurs i Rosa kompetanse, i regi av Foreningen FRI, sier Lindbak.

Victoria Dalgleish Lindbak, fagansvarlig for mangfold og inkludering i Posten.
Victoria Dalgleish Linbak. Foto: Posten

Ansatte yter bedre når de kan være seg selv

Konsulent Fredrik Notøy i Deloitte
Fredrik Notøy. Foto: Deloitte

Flere utelater seksualitet og kjønnsidentitet i mangfoldsagendaen sin, ifølge konsulent Fredrik Notøy i Deloitte, noe han mener er svært uheldig.

– Vi snakker om privatliv på jobb, men for noen blir dette for privat å snakke om. I Deloitte skal det være rom for å ytre seg om seksuell orientering og kjønnsuttrykk uten å måtte frykte negative tilbakemeldinger. Ansatte yter bedre på jobb når de kan være seg selv, sier Notøy.

Deloittes LGBT+ Community jobber aktivt for tilrettelegging, kampanjer og foredrag på arbeidsplassen, som tiltak for å øke kompetanse innenfor mangfold.

– Opplever de ansatte noe som uheldig eller urettferdig, eller har noen spørsmål, bistår vi i teamet mer enn gjerne som samtalepartnere.

Konsulent Fredrik Notøy i Deloitte
Fredrik Notøy. Foto: Deloitte

Aksept for ulikheter

Notøy er stolt over det selskapet har oppnådd på feltet til nå. Likevel mener han mangfold i større grad må «sitte i ryggmargen» på de ansatte.

– Hvordan vi snakker til hverandre er viktig å være oppmerksom på, blant annet for å luke vekk ubevisste holdninger. For eksempel bør vi bruke ordet «samboer» i stedet for å anta at det finnes en «han» eller «henne» på noens hjemmebane, påpeker Notøy.

Å markere dager som «Coming Out Day» og «Transgender Day», i tillegg til Pride, er noe han håper vil komme med tiden.

– De første bokstavene i LGBT-betegnelsen er vi flinke til å følge opp, men de resterende kan vi med fordel bli bedre på. Samtidig skal det være en aksept for ulike kulturer og at vi er forskjellige. Ikke alle vil markere Pride, og det er i orden.

Sist oppdatert: