NAFs tyverikart, som viser i hvilke områder det forekommer mest sykkeltyverier for øyeblikket.

Advarer syklistene mot tyverier – svært få oppklares

Tall fra SSB viser at 97 prosent av politianmeldte sykkeltyverier ikke blir oppklart.

Av de totalt 17 670 anmeldte sakene ble 17 245 henlagt. Janne Pedersen, senior forbrukerrådgiver i NAF, synes tallene er urovekkende.

– Å bli frastjålet sykkelen sin medfører et solid økonomisk tap. Vi registrerer at flere er bekymret for tyveri og derfor bruker sykkel mindre. De unngår å bruke den til jobb og aktiviteter i frykt for at den skal bli tatt. I miljøsammenheng er dette en svært uheldig utvikling, sier Pedersen.

Hun peker på at en lav oppklaringsprosent bidrar til at færre anmelder.

– Folk ser ikke hensikten ved å gå til politiet, da statistikken taler for at saken blir henlagt. Når politiet mangler ressursene til å etterforske, får sykkeltyvene større spillerom og sykler blir mer attraktive å stjele, sier forbrukerrådgiveren og betegner det hele som en ond spiral.

Syklene blir stadig dyrere

Produktutvikler Andreas Økland Amundsen i Gjensidige.
Andreas Økland Amundsen

I fjor stod sykkeltyverier alene for daglige erstatninger på over 100 000 kroner for Gjensidige. Og dette blir du kanskje overrasket over å høre, men to av tre sykkeltyverier skjer faktisk på egen hjemadresse. Det forteller produktutvikler Andreas Økland Amundsen i Gjensidige.

– Enten rett utenfor boligen din eller i garasje, bod eller liknende. Den siste tredjedelen skjer på offentlig sted, for eksempel utenfor skoler, arbeidsplasser eller butikker, sier Amundsen.

På landsbasis erstattet Gjensidige rundt 11 400 kroner per sykkeltyveri i 2022. I enkelte kommuner er tallet enda høyere, ifølge produktutvikleren.

– Snittverdien på syklene som erstattes har økt med hele 50 prosent siden 2017. Dette skyldes trolig at flere har kjøpt elsykler, som gjerne er kostbare, i tillegg til at bransjen rapporterer om høy etterspørsel og økende priser generelt, sier han og viser til følgende forebyggende råd mot sykkeltyveri:

  1. Oppbevar sykkelen inne i boligen eller låst i bod eller garasje
  2. Lås fast sykkelen til noe solid gjennom rammen – ikke bare gjennom hjulet
  3. Bruk gjerne to låser. Da blir sykkelen mindre attraktiv å stjele
  4. Meld sykkelen din inn i et FG-godkjent sykkelregister
Produktutvikler Andreas Økland Amundsen i Gjensidige.
Andreas Økland Amundsen

Dette dekker innboforsikringen

Dersom sykkelen står låst i en garasje, bod eller i boligen idet den stjeles erstatter Gjensidiges innboforsikring hele verdien, opplyser Amundsen.

– Om sykkelen din står låst utendørs et annet sted, erstatter vi inntil 30 000 kroner. Denne summen kan utvides til 50 000 kroner. Merk at sykler som ikke er innelåst være fastlåst, for eksempel til et sykkelstativ, for at tyveridekningen skal gjelde, sier han og legger til:

– Koster sykkelen din mer enn 50 000 kroner, bør du vurdere en egen forsikring – for eksempel en verdigjenstandforsikring.

Forebyggende råd mot tyveri

Mye kan gjøres på egen hånd i kampen mot sykkeltyverier, ifølge Janne Pedersen – og alt handler om å gjøre det vanskeligere for sykkeltyven. Hun viser til følgende råd:

  1. Tenk over hvor du parkerer sykkelen. Plasseres den på et godt synlig sted, minker risikoen for tyveri. Aller helst bør sykkelen låses inne i et bygg med kameraovervåkning, ellers viser NAF-rådgiveren til sykkelparkeringer i lett synlige områder, sykkelhoteller, bokser hvor du kan låse inn sykkelen.
  2. Bruk en god lås – NAF anbefaler en FG-godkjent variant. Bruk gjerne to låser, for eksempel en bøylelås og en kjedelås. Med dobbelsikring bruker tyven mer tid på å frigjøre sykkelen, og løper dermed en større risiko for å bli oppdaget.
  3. Ta av alt utstyr som kan ha verdi. Har du for eksempel en elsykkel, bør du undersøke om du kan ta med deg computer og batterier.
  4. Registrer sykkelen i et sykkelregister. Da kan politiet enkelt sjekke opp om en stjålet sykkel tilhører en person. Hvis folk bruker slike registre aktivt, blir det vanskeligere for kriminelle å omsette stjålne sykler i bruktmarkedet.

– Med NAFs sykkelregister får du tilgang til et tyverikart, som markerer områdene det skjer mest tyverier i til enhver tid, sier Pedersen.

Foto øverst i saken: NAF

Sist oppdatert: