Eldre som er aktive i fjellet

Godt voksne mest aktive

26 prosent av de over 60 år er aktive minst én time daglig, mens det blant de under 30 år kun er 12 prosent som holder samme aktivitetsnivå. Det kommer frem i «Den store helsesjekken».

Ifølge en SSB-undersøkelse fra 2016 svarte 75 prosent i aldersgruppen over 67 år at de trener ukentlig, sammenlignet med 56 prosent i 2001. Undersøkelsen «Den store helsesjekken» som er gjennomført av YouGov for Gjensidige, viser at den positive trenden blant godt voksne fortsetter.

– Det er veldig bra å se at denne positive utviklingen fortsetter. Og, ikke minst, at såpass mange av de mellom 45 og 59 også holder seg svært aktive. Dette tyder på at mange gjør en god jobb med å forebygge sykdom og skader som kan oppstå når kroppen blir eldre, sier fysioterapeut Ivar Sundsbø.

Ivar Sundsbø, fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige.
Ivar Sundsbø, fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige. Foto: Sverre Christian Jarild

Mer tid i hverdagen

Undersøkelsen viser at det er omtrent like høyt aktivitetsnivå hos menn og kvinner. Det er de i Trøndelag og Nord-Norge som er mest aktive i landet. Her svarer mer enn halvparten at de holder seg i aktivitet mer enn de 30 minuttene helsemyndighetenes anbefaler per dag. Også her er det godt voksne som har høyest aktivitetsnivå. Dette mener Sundsbø kan ha en sammenheng med tiden man har til rådighet i hverdagen.

– Når man ikke lenger har små barn i hus får man gjerne mer tid til andre ting. Og det er gledelig å se at såpass mange da velger å investere denne tiden i å holde seg i form. Samtidig vet vi jo at noen likevel opplever å havne i «den andre tidsklemma». Så hvor mye tid man har til å trene vil naturligvis variere, sier han.

Sundsbø påpeker også at han er imponert over det høye aktvitetsnivået blant de mellom 45 og 59.

– Jeg vil si at aktivitetsnivået i denne aldersgruppen er særlig høyt. De fleste er kjent med det litt ertende begrepet «midtlivskrise», som gjerne kan komme i forbindelse med en som plutselig har begynt å trene hardt etter fylte 50. Men basert på funnene i denne undersøkelsen vil jeg heller påstå at «krisen» er fraværet av aktivitet blant de unge, sier Sundsbø.

Også godt kosthold

De godt voksne mener ikke bare at de er mest aktive, men også at de har det beste kostholdet. Bare fem prosent av de over 60 mener de har et dårlig kosthold, mens så mange som 27 prosent av de under 30 sier det samme. Dette er et markant skille, og Sundsbø ser en sammenheng med generasjonene.

– Dagens unge er nok i større grad påvirket av en industriell og usunn matkultur, enn de over 60. Samtidig diskuteres kosthold på en helt annen måte nå, enn for 30-40 år siden. Så selv om kanskje flere av de over 60 nok har et godt og sunt kosthold, kan det også tenkes at den yngre aldersgruppen også er litt strengere i vurderingen av eget kosthold, sier Sundsbø.

Viktig å være godt forberedt

I tillegg til et høyere aktivitetsnivå og et sunnere kosthold, viser undersøkelsen at de over 60 også bekymrer seg mindre for helsa enn dagens unge. Det er samtidig viktig å være klar over at man blir mer sårbar for sykdom og skader jo eldre man blir. Det sier produktsjef for Helse 55+ i Gjensidige, Camilla Simensen Korsvik.

– Selv om du føler deg frisk og rask, er det alltid lurt å være godt forberedt på utfordringer som kan dukke opp. Derfor er det gledelig å se at flere over 55 år velger å tegne Helse 55+. Denne sikrer rask og god behandling dersom noe skulle skje, slik at du raskt kan komme til det livet du er vant med, sier Korsvik.

Kilde: Undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Gjensidige høsten 2017

Sist oppdatert: