Bildet viser Røde Kors som driver med feltverving. Foto: Røde Kors

Større giverglede blant unge

Fire av fem unge har gitt pengestøtte til norske organisasjoner de siste tre årene. Dagens unge viser også et stort samfunnsengasjement gjennom aktivisme, ifølge Rikke Solberg i Norges Innsamlingsråd.

Kommunikasjonsansvarlig i Norges Innsamlingsråd Rikke Solberg.
Rikke Solberg

Posten Brings undersøkelse fra 2019 viser at andelen som gir pengestøtte til norske organisasjoner (humanitære, religiøse, kultur og idrett) er større blant de mellom 25 og 35 år enn for aldersgruppen 35-54 år.

– Unge engasjerer seg særlig i saker knyttet til miljøvern, klima og mobbing. I tillegg er ytringsfrihet og fattigdomsbekjempelse viktig, sier Solberg, og viser til en Opinion-undersøkelse. 

Utover givergleden deltar unge også oftere på demonstrasjoner enn eldre aldersgrupper, ifølge Solberg. Hun trekker frem klimabrøl, skolestreik mot klima og demonstrasjonene i forbindelse med drapet på George Floyd som ferske eksempler som har mobilisert mange unge. 

– Unge har naturlig nok ikke like god økonomi, og gir derfor ikke like store beløp som foreldregenerasjonen, men vi ser at de i større grad bruker andre arenaer til å vise engasjement og støtte på, sier Solberg.

Kommunikasjonsansvarlig i Norges Innsamlingsråd Rikke Solberg.
Rikke Solberg

Åpner lommeboka i kriser

Svein Åge Johanson i ProFundo
Svein Åge Johanson

Solberg forteller at unge gjerne gir penger når det oppstår humanitære kriser eller naturkatastrofer.

– I krisetid opplever mange at det haster og at bidragene kan bety mye. Unge gir gjerne sporadiske gaver utfra hendelser som får oppmerksomhet i media, fremfor å binde seg til en fast organisasjon, sier Solberg. 

Selv om koronapandemien har gjort mange usikre på egen økonomi, får flere organisasjoner likevel økt støtte. 

Svein Åge Johanson i fundraisingmiljøet ProFundo sier de registrerte langt flere bidrag i første fase av pandemien enn på samme tid året før.

– Innenfor sporadiske gaver var økningen på hele 22 prosent i mars, 34 prosent i april og 46 prosent i mai. Det var også en moderat økning gjennom sommeren, forklarer Johanson.

Han legger til at midler via faste givertjenester også har økt. 

– Her var økningen størst i juli med 7,5 prosent. Dette er store og jevnlige gaver fra tusenvis av enkeltgivere, og det har stor betydning for å kunne gjennomføre viktige bistandsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, forteller Johansen.

Svein Åge Johanson i ProFundo
Svein Åge Johanson

Facebook-fundraising fenger

Solberg forteller at Facebook har blitt en stadig viktigere kanal, både for å skape engasjement rundt ideelle prosjekter og som innsamlingskanal. 

– Gjennom sosiale medier er det lettere for organisasjonene å rapportere fra felten og synliggjøre verdien av prosjektene. Unge kan kommunisere direkte med organisasjonene, og de kommer i kontakt med andre som engasjerer seg i det samme. I tillegg brukes betalingsløsninger som Vipps og SMS-betaling, noe som gjør det enklere for unge å støtte når de selv føler for det, forklarer Solberg.

Heier på å dele

Kjell Petter Opheim i Gjensidigestiftelsen
Kjell Petter Opheim

Kjell Petter Opheim i Gjensidigestiftelsen, synes det er flott at så mange unge engasjerer seg, og forteller om en positiv givertrend blant Gjensidiges kunder. 

– I fjor ble det delt ut 2,2 milliarder kroner i kundeutbytte, og 1 118 kunder valgte å gi utbyttet til samfunnsnyttige formål i sitt fylke. Til sammen ble det gitt over en halv million, som utgjør et snitt på imponerende 448 kroner per kunde, sier Opheim. 

Selv om de eldre gir mest, mottar stiftelsen også betydelige summer fra yngre kunder. 

– Jeg tror mange kunder ser på utbyttet som en gledelig overraskelse, og at det derfor er en fin anledning til å gi til andre som trenger det mer. I høst utbetales kundeutbytte på nytt, for ellevte år på rad, og det blir spennende å se hvor mange som vil være med å støtte opp om lokale prosjekter i år, avslutter han.

→ Mer om kundeutbytte

Foto øverst: Røde Kors

Kjell Petter Opheim i Gjensidigestiftelsen
Kjell Petter Opheim

Sist oppdatert: