Mot og to barn som prøver yoga.

Slik påvirker deltid pensjonen din

Hvis du går ned i stilling, får du mindre å leve av her og nå. Som regel vil deltid også føre til lavere pensjon – men ikke for alle.

Beate Fahre i Vestby & Fahre AS
Beate Fahre

Hvis du vurderer å gå ned i stilling, er det naturlig å regne på hvordan det vil påvirke privatøkonomien på kort sikt. I tillegg bør du ta en titt inn i fremtiden. Regelen er nemlig at deltid i dag gir redusert pensjon i morgen, opplyser pensjonsrådgiver Beate Fahre i Vestby & Fahre AS.

I 2020 jobbet 23 prosent av alle sysselsatte mellom 15 og 66 år deltid. For menn var andelen 14 prosent, mens 33 prosent av kvinnene jobbet redusert, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Tallene inkluderer skoleelever, studenter og de som jobber ufrivillig deltid. I tillegg er det mange som velger å jobbe redusert i en periode av livet, for eksempel mens barna er små, sier Fahre.

Beate Fahre i Vestby & Fahre AS
Beate Fahre

Dette påvirker pensjonen

Hvor mye mindre? Det avhenger at flere forhold – som hvor mye du tjener, hvor mange år du jobber deltid, stillingsbrøken og om du er ansatt i privat eller offentlig sektor. Når i yrkeskarrieren du jobber redusert teller også.

– Vi får alle alderspensjon fra NAV fra vi er 67 år. Størrelsen på pensjonen avhenger at inntekten vi hadde som yrkesaktiv, forklarer Fahre.

I tillegg vil de fleste som har vært ansatt i privat sektor motta tjenestepensjon i tillegg til alderspensjon. Den mest vanlige varianten av tjenestepensjon er innskuddspensjon. Ordningen innebærer at arbeidsgiver setter av en prosentsats av lønnen din til pensjon.

I eksemplene under viser Fahre hvordan deltidsarbeid påvirker pensjonen i ulike situasjoner. Regnestykkene tar utgangspunkt i at du:

  • går fra 100 til 80 prosent stilling – med tilsvarende lønnsreduksjon.
  • jobber deltid i ti år.
  • tar ut pensjon i ti år, fra 67 år til 77 år.

Eksemplene tar ikke høyde for lønnsøkninger og inflasjon.

Tjener du mindre enn 480 000 kroner i året?

Jobber du heltid og tjener 480 000 kroner i 40 år, vil du få 240 000 kroner i årlig alderspensjon før skatt. Det tilsvarer 50 prosent av lønnen du hadde.

Hvis du jobber deltid i 10 av 40 år, gir det 2 000 kroner mindre i årlig pensjon fra du fyller 67 år. Det gjelder imidlertid ikke hvis du har barn under skolealder.

– Da sørger NAV for at du uansett får pensjon av lønn inntil 4,5G (cirka 480 000 kroner i 2020). Dette kalles omsorgsopptjening. Dermed kan du jobbe deltid uten at alderspensjonen fra NAV blir lavere av den grunn, sier Fahre.

Tjener du mer enn 480 000 kroner i året?

Hvis inntekten er større enn 4,5G, vil du få lavere alderspensjon – selv om omsorg for små barn er grunnen til at du jobber mindre.

– Hvis du tjener for eksempel 600 000 kroner i full stilling i 40 år, får du 250 000 kroner i alderspensjon. Jobber du 80 prosent i 10 av disse årene, gir det 245 000 i pensjon fra NAV. Du taper med andre ord 5 000 kroner i årlig pensjon på å jobbe redusert, sier Fahre.

Har du tjenestepensjon?

I tjenestepensjonen får du bare opptjening for den faktiske inntekten. Du får ikke omsorgsopptjening. Derfor vil deltidsarbeid uansett føre til redusert tjenestepensjon.

– Hvis jobben betaler 2 prosent av lønnen din – og du tjener 480 000 kroner i 40 år – vil du få 54 000 kroner i årlig tjenestepensjon. 80 prosent stilling gir 2 500 kroner mindre i årlig pensjon. Tjener du 600 000 kroner i full stilling, gir 80 prosent stilling 3 200 kroner mindre i årlig pensjon, sier Fahre.

Hvis jobben sparer 5 prosent, gir det 6 500 kroner mindre i årlig pensjon hvis du tjener 480 000 kroner. Tjener du 600 000 kroner, går du glipp av 8 000 kroner per år.

Vi slår sammen alderspensjonen og tjenestepensjonen

Hvordan ser bildet ut hvis vi ser alderspensjonen og tjenestepensjonen under ett?

– La oss si at du tjener 480 000 kroner i full stilling og har 2 prosent i innskuddspensjon. Da får du full alderspensjon hvis du har omsorg for små barn, men du får 2 500 kroner mindre i tjenestepensjon. Hvis du ikke har barn under skolepliktig alder, får du mindre fra både NAV og tjenestepensjonen – til sammen 4 500 kroner, sier Fahre.

Hva om inntekten er 600 000 kroner og innskuddspensjonen 2 prosent? Da blir den samlede årlige pensjonen 8 200 kroner lavere hvis du går ned til 80 prosent stilling. Det spiller ikke noen rolle om årsaken til deltiden er omsorg for små barn eller ikke.  

Ta et informert valg

Eksemplene over er kanskje ikke direkte sammenlignbare med situasjonen din. Likevel vil du få en indikasjon på hvordan deltidsarbeid påvirker pensjonen, mener Fahre.

– Noen vil nesten ikke merke at de får fem til ti tusen kroner mindre i året. For andre vil det være mye penger. Likevel kan livssituasjonen tilsi at det er riktig av dem å jobbe mindre i en periode. Folk bør uansett undersøke hvordan deltidsarbeid påvirker pensjonen. Da er det lettere å unngå ubehagelige overraskelser senere, sier Fahre.

Mange som jobber redusert i småbarnsperioden har 20–30 år eller mer igjen av yrkeslivet, påpeker eksperten. Dermed kan de kanskje kompensere for det de taper i pensjon på deltidsarbeid ved for eksempel å spare på egen hånd.

– Et generelt råd til folk med tjenestepensjon, er å plassere så mye som mulig av innskuddet i aksjefond. Du kan selv sjekke og eventuelt endre spareprofilen din hos pensjonsforvalteren som investerer midlene dine. Normalt bør du ikke vurdere å sikre pensjonen din mot store svingninger på børsen før du er i 50-årsalderen, sier Fahre.

Sist oppdatert: