Mor og baby. Bærbar PC. Kaffekopp. Utested.

Unge kvinner bør starte pensjonssparingen tidligere

Kvinner får 26 prosent mindre i pensjon enn menn. Drømmer du om god tid og romslig økonomi, bør du starte planleggingen allerede i dag, sier ekspertene.

Pensjonsekspert Alexandra Plahte i rådgivningsselskapet Gabler Steenberg & Plahte
Pensjonsekspert Alexandra Plahte. Foto: Eirik Førde

God helse, et godt hjem og muligheten til å leve slik man gjerne vil, står nok høyt på ønskelisten til de fleste. I dette bildet er økonomisk trygghet en svært viktig brikke. Som kvinne har du imidlertid ikke statistikken på din side. 

Mannlige pensjonister får i snitt utbetalt 338 000 kroner i året. Kvinner får kun 249 000 kroner. Kvinner får altså 26 prosent mindre i pensjon enn menn, ifølge Finansportalen, som gjengir statistikk fra SSB.

Pensjonsekspert Alexandra Plahte i rådgivningsselskapet Gabler AS peker på at det fremdeles er store forskjeller mellom menn og kvinner i arbeidslivet.

– Fortsatt tjener gjennomsnittskvinnen mindre enn det menn gjør. I tillegg jobber flere kvinner deltid, og samlet vil dette som regel straffe seg med tanke på pensjon. Den blir lavere, og i tillegg vil nok noen oppleve at de ikke har økonomi til å pensjonere seg så tidlig som de ønske, sier hun.

Pensjonsekspert Alexandra Plahte i rådgivningsselskapet Gabler Steenberg & Plahte
Pensjonsekspert Alexandra Plahte. Foto: Eirik Førde

Deltid gir lavere pensjon

Redusert stillingsbrøk straffes altså normalt med lavere pensjon. Nøyaktig hvor mye du taper på å jobbe redusert, avhenger av inntekten din. 

– Tjener du 550 000 i full stilling og går over til 50 prosents stilling i ett år, må du enten jobbe ett år til i 50 prosents stilling eller spare 49 775 kroner. Det er nemlig differensen mellom 50 prosent og 100 prosent jobb, opplyser Plahte 

I tillegg kommer effekten av lavere pensjonsopptjening gjennom jobben. Hvor mye det betyr, er helt avhengig av hvilken tjenestepensjonsordning du har hos arbeidsgiveren din, ifølge pensjonseksperten. Unntak gjelder dersom man har svært høy lønn. I folketrygden godskrives man nemlig uansett ikke pensjon for lønn over 7,1 G, (708 992 kroner, per 1. mai 2019). 

– Hvor mye du taper på deltid avhenger av om vi snakker om pensjonen fra Nav eller pensjonsordningen gjennom jobben, sier Plahte.

Hun opplyser at det normalt stiller seg annerledes hvis du har omsorg for barn under skolepliktig alder. Da gjelder egne regler for opptjeningen i folketrygden. Du får godskrevet en pensjonsopptjening tilsvarende en inntekt på 4,5 G (449 361 kroner, per 1. mai 2019), selv om lønnsinntekten din ville vært lavere. I tillegg gjelder egne regler for de som har omsorg for syke, eldre eller funksjonshemmede som trenger pleie

Mister pensjonen

Hyppige jobbskift og midlertidige stillinger er mer vanlig enn før. Det kan påvirke pensjonen. I privat sektor har det vært normalt at man må være ansatt i minst tolv måneder for å få med seg det arbeidsgiveren din har spart i ditt navn. (De fleste vikariater for en som er i fødselspermisjon har en varighet på under ett år).

Nå er det imidlertid vedtatt nye regler, opplyser Plahte.

– Disse innebærer at kravet om minst tolv måneders medlemstid bortfaller. Reglene innføres trolig i 2021, sier hun. 

I det offentlige har hovedregelen vært at du må ha hatt totalt tre år med offentlig tjenestepensjon for å få med deg verdien av opparbeidet pensjon, såkalt «oppsatt rett». Dette ble endret fra og med januar 2020.

– Nå omfattes alle som er født etter 1962 av den såkalte påslagsordningen. Den innebærer at kravet til medlemstid blir ett år, ikke tre som før, forklarer Plahte. 

Hvilken spareform skal du velge?

Det finnes mange måter å spare til alderdommen på. Mens enkelte velger et forsikringsprodukt, ønsker andre å investere i eiendom, spare i aksjer og/eller fond – eller å kombinere flere spareformer.

– Hvilken spareform som passer for deg avhenger blant annet av sparehorisont, risikovilje og -evne, ønske om fleksibilitet, skatteposisjon og så videre. Hvis du er student eller i etableringsfasen, er det greit å huske på at utdanning er en investering i fremtidig inntekt. I tillegg er nedbetaling av boliggjeld også en form for sparing, påpeker Plahte.

Hun råder yngre til å bruke det de måtte ha til overs på å skaffe seg et økonomisk sikkerhetsnett i tilfelle uførhet. Har du forsørgeransvar, bør du også prioritere en forsikring som sikrer familien din økonomisk i tilfelle du skulle gå bort.

– Altfor mange glemmer hvor viktig det er å være tilstrekkelig økonomisk sikret hvis det skulle «smelle» i morgen, slår Plahte fast.

«Nedbetaling av boliglån er også en form for sparing»
Alexandra Plahte

Kvinner har fått fart på pensjonssparingen

Stefi Kierulf Prytz
Stefi Kierulf Prytz

Spareordningen IPS har slått an blant kvinner. Det viser tall fra Finans Norge og Verdipapirforeningen.

– Nesten 60 000 kvinner har i snitt spart 40 000 kroner i IPS. Det kan tyde på at vi som gruppe er i ferd med å ta til oss budskapet om hvor viktig det er å spare til pensjon, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Hun legger til at IPS er en spareform som har langsiktighet og stor grad av forutsigbarhet som kjennetegn, og at dette er elementer som appellerer til kvinner.

Likevel er pensjonssparing fremdeles en mannsdominert arena. Det gjelder også blant IPS-sparerne. Generelt setter flere menn enn kvinner av penger til pensjon, og de sparer mer.

– Dette er et tankekors, ifølge Kierulf Prytz. Hun bekrefter det generelle bildet av at det er kvinner som risikerer å bli pensjonstapere.

– Vi vil derfor oppfordre kvinner til å se gjennom sine pensjonsordninger og hva de kan forvente i pensjonsutbetaling. Og deretter vurdere om det vil være lurt å starte med pensjonssparing i egen regi, sier Kierulf Prytz.

Stefi Kierulf Prytz
Stefi Kierulf Prytz

Hva skjer ved samlivsbrudd?

Ved et samlivsbrudd er hovedregelen at det man har skapt innenfor ekteskapet skal deles likt med den andre parten. Slik fungerer det ikke med pensjonen fra Nav eller pensjonen gjennom arbeidsforhold. Den kan ikke deles på samme måte som eiendeler og bankkonti, men beholdes i utgangspunktet i sin helhet av den enkelte.

– Det er dessverre en del kvinner som oppdager at de kommer svært dårlig ut av en skilsmisse fordi arbeidsfordelingen i hjemmet har ført til at de har tjent opp lite pensjon, sier Alexandra Plahte.

Det finnes likevel måter å sikre en mer rettferdig økonomisk fordeling av ulik pensjonsopptjening. Hvis økonomien tillater det, kan man sette av et beløp tilsvarende det den andre går glipp av med hensyn til opptjening av pensjon. Det er i så fall viktig at dette gjøres i form av særeie, understreker eksperten.

– Men de færreste har råd til dette. Et fornuftig alternativ er å ta inn en passus i en ekteskapspakt som sier at det ved en eventuell skilsmisse skal tas hensyn til at partene har hatt ulik pensjonsopptjening mens de var gift, avslutter Plahte.

Sist oppdatert: