Mann fotograferer leiligheten.

Slik skal du dokumentere innboet ditt

Nei, du trenger ikke detaljerte lister over alt du eier. Men de mest verdifulle tingene dine må du ha kontroll på.

Andreas Økland Amundsen
Andreas Økland Amundsen i Gjensidige

– Det er viktig at du har oversikt over eiendelene dine og hva de er verdt. For det første blir det lettere å sette reelle erstatningsbeløp i innboforsikringen. For det andre er du sikret riktig erstatningsbeløp hvis noe skulle skje, sier produktutvikler Andreas Økland Amundsen i Gjensidige.

Mange kommer i knipa når de skal fremme erstatningskrav etter et innbrudd eller en brann. Det er ikke lett å gjøre rede for smått og stort av eiendeler etter «husken».

– Som forsikringsselskap er vi opptatt av at erstatningen blir mest mulig korrekt. Det er kjedelig hvis utbetalingen blir mindre enn den skal være fordi du mangler oversikt over det som er ødelagt eller borte, sier Amundsen.

Andreas Økland Amundsen
Andreas Økland Amundsen i Gjensidige

Anbefaler bilder av innboet

Hvor grundig må du være når du skal dokumentere eiendelene dine? Det er ikke nødvendig med full oversikt over hver minste ting i skuffer og skap, beroliger Gjensidiges mann.

– Vi anbefaler at du tar bilder av alle rommene i hjemmet eller fritidsboligen. Ta gjerne nærbilder av innholdet i kjøkken- og klesskap. Fotografer også boder og andre oppbevaringssteder. Poenget er at det skal bli lettere å huske og dokumentere hva du eier. Du kan gjerne skrive en detaljert liste i tillegg. Men vi krever det ikke for det vi omtaler som vanlige bruksgjenstander, sier han.

Bildene og en eventuell liste bør lastes opp til en lagringstjeneste på Internett. Da slipper du å bekymre deg for om minnebrikken eller papirer blir borte eller ødelagt, påpeker Amundsen. Han understreker at Gjensidige har som utgangspunkt at folk er til å stole på. Samtidig har selskapet gode rutiner for å fange opp forsøk på svindel, som alltid blir politianmeldt.

Hvis du eier spesielt verdifulle gjenstander, er det strengere krav til dokumentasjon. En påstand om at du har eid en dyr klokke som ikke underbygges av kvittering eller andre tegn på eierskap, vil neppe føre frem i et forsikringsoppgjør.

Ekstra kostbare ting bør ha egen forsikring

Har du en ekstra kostbar gjenstand som du regelmessig tar ut av boligen? Da bør du vurdere en verdigjenstandforsikring, mener Amundsen.

Han grunngir dette med at innboforsikringen din har et maksbeløp for skader som oppstår utenfor hjemmet. I Gjensidiges Innbo Pluss-forsikring er dette beløpet 30 000 kroner. En reiseforsikring vil dekke tyveri utenfor hjemmet, men gjelder ikke på arbeidsplassen eller skolen/studiestedet. I tillegg har den beløpsgrenser, akkurat som innboforsikringen.

– Derfor bør du vurdere en verdigjenstandforsikring til for eksempel bunaden, en ekstra dyr sykkel og annet kostbart sportsutstyr – eller data- og kamerautstyr, smykker og klokker i høyere prisklasser, sier Amundsen.

Gjenstander som stiger i verdi

En viktig forskjell på innboforsikring og verdigjenstandforsikring er at førstnevnte blir indeksregulert. Det betyr at hvis en gjenstand som kostet 5 000 kroner da du kjøpte den koster 6 000 kroner i dag, vil du få 6 000 kroner i erstatning gjennom innboforsikringen (minus egenandelen og et eventuelt aldersfradrag).

Slik er det ikke med verdigjenstandforsikringen. Her er forsikringssummen «låst».

– En gjenstand som er forsikret for 50 000, blir erstattet med markedsverdi minus egenandel og et eventuelt aldersfradrag. Men du kan uansett ikke få mer i erstatning enn det du valgte som forsikringssum. Derfor bør denne økes hvis eiendelen har steget i verdi. Til dette trenger du en takst eller verdivurdering utført av fagfolk, forklarer Amundsen.

Han forteller at det er flest kunder med kostbare armbåndsur som øker forsikringssummen. En del klokker omsettes for store beløp i samlermarkedet. I tillegg kan det være aktuelt for folk som eier for eksempel bunadssølv og dyre smykker. Gullprisen har mangedoblet seg i løpet av de siste 20 årene, påpeker Amundsen. Andre gjenstander, som sykler og elektronisk utstyr, faller som regel i verdi med tiden.

Prisøkning på klokker

Joakim Bjerke i Urmaker Bjerke
Joakim Bjerke. Foto: Urmaker Bjerke

Faktorene som bidrar til den generelle prisstigningen, påvirker også klokkeprodusentene, bekrefter Joakim Bjerke i Urmaker Bjerke. Han opplyser at noen produsenter har økt prisene i løpet av 2022.

– Prisen har økt med mellom to og ti prosent, noe som fort utgjør betydelige beløp når vi snakker om klokker i høye prisklasser, sier han.

Bjerke presiserer at markedet for nye ur i stor grad er regulert og forutsigbart. Blant samlere og «flippere» finnes det et marked som oppfører seg mer som en børs styrt av tilbud og etterspørsel.

– Her kan vi se større prisutslag innenfor kortere tidsrom enn det som er tilfellet for helt nye klokker, sier han.

Joakim Bjerke i Urmaker Bjerke
Joakim Bjerke. Foto: Urmaker Bjerke

Må dokumentere verdi og tilstand

Når du vil kjøpe verdigjenstandforsikring til en gjenstand som er verdt mer enn 30 000 kroner, vil Gjensidige be om dokumentasjon som kvittering eller kjøpekontrakt, bilder som viser gjenstandens tilstand, ekthetsbevis og eventuelt andre sertifikater. Ved kjøp i utlandet må du dokumentere at toll og avgifter ble betalt ved innførselen til Norge.

– Når disse opplysningene er på plass, blir et eventuelt forsikringsoppgjør enklere. Vi lagrer dessuten informasjonen hos oss, noe som gir en ekstra trygghet, sier Andreas Økland Amundsen.

Sist oppdatert: