Båter. Brygge. Somme. Sol.

Slik stopper du tyveri fra båten

Sommeren er høysesong for tyveri av og fra småbåter. Med disse rådene kan du stoppe tyvene.

Arne Voll i Gjensidige
Arne Voll i Gjensidige

Tall fra Finans Norge viser at forsikringsbransjen i 2019 utbetalte cirka 62 millioner kroner etter tyverier. Omlag 25 prosent av sakene gjaldt båtmotorer, og gjennomsnitterstatningen var 45 000 kroner.

– Marinaer langs kysten og sjøer har lenge vært rene godtebutikker for organisert kriminalitet. Problemet er størst på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Ifølge Voll blir mindre båter på rundt 12 fot ofte borte for godt – eller funnet uten påhengsmotor. De større båtene kommer ofte til rette, som regel uten påhengsmotor og/eller med skader.

Arne Voll i Gjensidige
Arne Voll i Gjensidige

Ligger usikret i småbåthavner

Forsikringsmannen peker på at de fleste er nøye med å låse døren til bolig og bil. Mange er også flinke til å sikre båten sin. Likevel ligger båter og utstyr mer eller mindre usikret i mange småbåthavner.

Tyvene går etter alt fra små «putremotorer» til motorer med flere hundre hestekrefter, viser statistikken. Høyest i kurs står nyere utenbordsmotorer med opp mot 50 hestekrefter, ifølge Voll.

– Mange tenker nok ikke over at en motor med 50 hestekrefter har en verdi på 50 000 kroner. Verdien på en motor med 100 hester er gjerne det dobbelte av dette, sier han.

Voll legger til at mange også opplever at bare undervannshuset, den nedre delen av en påhengsmotor, blir fjernet.

– Disse er lett å stjele og omsette, og har kan ha en verdi på flere titalls tusen kroner, sier han.

Billig å sikre båten

Kommunikasjonssjefen opplyser at det koster fra noen hundrelapper og oppover å sikre båtmotoren sin godt.

– Det gir betydelig større sjanser for at du får beholde både utstyr og gleden over en fin båtsommer, sier han og peker på at forsikringsselskapene forventer at båten og tilhørende utstyr sikres. 

– Det gjelder ikke bare på tanke tyveri, men også når vi snakker om storm og uvær, som det blir mer av utover høsten og vinteren, sier Voll.

Slik forebygger du båttyveri

  • En Securmark-merket motor er mindre attraktiv å stjele og lettere å finne og identifisere
  • Sikre båt og motor med vaier og hengelås
  • Monter FG-godkjente gjenfinningssystemer, både i båt og på litt mer kostbare utenbordsmotorer
  • Båt og motor er ofte ekstra tyveriutsatt når de står på henger
  • Fjern løs bensintank, eller lås denne inne
  • Fjern viktig motordel eller monter skjult hovedbryter
  • Bruk helst båthavner som har etablert vakthold
Båtmotor med Securemark-merket
Båtmotor med Securemark-merket

Velg riktig forsikring

Pål Sætershagen i Gjensidige
Pål Sætershagen i Gjensidige

Det er alltid kjedelig å bli utsatt for tyveri, men en god forsikring vil kunne begrense det økonomiske tapet.

– Alle båteiere bør forsikre farkosten sin. Det er blant annet båttypen, verdien og hvordan man bruker båten som er avgjørende for hvilken forsikring du bør velge. Du må også vurdere om forsikringen skal dekke et bredt spekter av skader, eller er det tilstrekkelig med kun brann- og tyveridekning, sier Pål Sætershagen, som er ansvarlig for båtforsikring i Gjensidige.

Pål Sætershagen i Gjensidige
Pål Sætershagen i Gjensidige

Sist oppdatert: