Mann monterer husalarm.

Spar penger på forsikring av bolig, hytte og innbo

Gode råd om hvordan du kan spare penger på forsikringen – og hva du ikke bør gjøre.

Simon André Olsen
Simon André Olsen i Gjensidige

Har du gjennomført et større oppussingsprosjekt? Kanskje har du installert nytt elektrisk anlegg, lekkasjestopper eller rør-i-rør system? Eller installert alarm?

– Dette er eksempler på skadeforebyggende tiltak som gir rabatt på forsikringen. Hvis du har redusert risikoen for skade på boligen din, vil vi gjerne høre fra deg. Det gjelder også hvis du er i tvil om hvorvidt et sikkerhetstiltak gir rabatt eller ikke, sier rådgiver Simon André Olsen i Gjensidige.

Han opplyser at det i Norge oppstår en vannskade hvert sjette minutt. En brann får dessuten fort store konsekvenser. Derfor er forsikringsselskapene opptatt av å belønne kunder som gjør en innsats for å forebygge skader.

– Skadeforebyggende tiltak som el-kontroll, lekkasjestopper og alarm med utrykning kan dessuten gi fritak for egenandelen, sier Olsen.

Han legger til at skadeforebyggende tiltak også gir rabatt på hytteforsikringen. Men på hytta kan oppgraderinger ha motsatt effekt. Hvis du for eksempel legger inn vann og strøm, øker skaderisikoen – og også prisen på forsikringen. Hvis du derimot ikke har innlagt vann eller strøm, bør du dobbeltsjekke at dette er registrert hos forsikringsselskapet.

Simon André Olsen
Simon André Olsen i Gjensidige

Sett opp egenandelen

Har du en egenandel på 6 000 kroner, kan du sette den opp til for eksempel 12 000 kroner mot en noe lavere pris på forsikringen. Prinsippet er at jo større risiko du tar selv, dess billigere blir forsikringen.

– Hvis det oppstår en større skade på boligen, hytta eller innboet ditt, angrer du fort på beslutningen om å heve egenandelen. Men hvis det er viktig å spare penger nå, kan dette være veien å gå, sier Olsen.

Du kan «betale ned» egenandelen ved hjelp av egeninnsats etter en skade.

– Hvis du kan bidra med å rydde eller pakke ned ting og lignende, betaler vi for det etter faste satser, sier Olsen.

Reduser erstatningssummen i innboforsikringen

Det vanligste problemet er ikke at folk har for høy erstatningssum i innboforsikringen. Det viser seg oftere at de undervurderer verdien av det de eier, og at beløpet ikke strekker til når de skal kjøpe nytt etter en omfattende skade. Undersøkelser viser at dette særlig gjelder yngre personer, ifølge Olsen.

– Når dette er sagt, er det selvsagt smart å sjekke summen i innboforsikringen. Hvis du for eksempel har flyttet fra hus til leilighet – og kvittet deg med mye av det som fylte skuffer og skap, kan det være penger å spare på billigere innboforsikring, sier han.

Et annet spare-eksempel: For en tid tilbake måtte kostbare sykler ha verdigjenstandforsikring. Men nå som innboforsikringen dekker tyveri med opptil 30 000 kroner – og beløpet kan heves til 50 000 kroner, er det trolig en del sykler som ikke lenger må forsikres som verdigjenstand.

Billigere forsikring gjennom fagforeningen

Er du medlem i en fagforening eller en annen organisasjon? Mange slike har forhandlet frem svært gunstige avtaler på vegne av medlemmene.

– Gjensidige betaler dessuten kundeutbytte til alle som har én eller flere skadeforsikringer hos oss. Det gjelder selvsagt også deg som kjøper slike forsikringer gjennom fagforeningen eller en annen medlemsorganisasjon, sier Olsen.

Realistisk forslag til risiko

Det kan altså være penger å spare på bolig-, hytte- og innboforsikring, konstaterer Olsen. Samtidig understreker han at du må ha et realistisk forhold til risiko.

– Vi får ofte høre at «vi trenger ikke en spesielt god husforsikring. Huset/hytta er helt nytt/nyoppusset». Dessverre oppstår det skader i mange nyere bygg, ofte som følge av bygge- eller prosjekteringsfeil. Faktisk kan det være færre skader i et 15 år gammelt hus enn et som ble bygget for fem år siden. Og i noen tilfeller er byggefirmaet gått konkurs, slik at boligeierne ikke får erstattet alt derfra, sier Olsen.

Han advarer også mot konsekvensene av at forsikringsselskapet har feil opplysninger.

– Hvis du betaler for lite fordi selskapet ikke vet at du leier ut deler av boligen, eller at den er større enn oppgitt – eller at den er registrert med skrått tak når det faktisk er flatt, kan det føre til redusert erstatning eller i verste fall avslag ved en skade. Det er smart å sjekke at forsikringsselskapet har korrekt informasjon, sier Olsen.

Sist oppdatert: