Mann klatrer opp på tak.

Sjekk taket før høststormene kommer

Høsten er her med vind og regn i bagasjen. Med andre ord: Det er på tide å sikre taket i boligselskapet mot skader. En lekkasje kan nemlig bli en dyr affære.

Simon André Olsen
Simon André Olsen i Gjensidige

Ifølge Finans Norge kostet skader som følge av vanninntrenging mer enn én milliard kroner i 2020. Tømrer og rådgiver Simon André Olsen i Gjensidige opplyser at skadene som regel skyldes slitasje eller manglene drenering – eller en kombinasjon av disse.

– I likhet med en bil har også et hus slitedeler. De påvirkes og brytes etter hvert ned av ytre påkjenninger. Her i Norge blir et tak utsatt for både sol, vind og nedbør i forskjellige former. Derfor er det viktig å sjekke taket jevnlig for å forebygge skade, sier tømreren.

Han råder boligselskaper å inspisere tilstanden på taket før det verste høstværet setter inn. Når vinteren trekker seg tilbake ut på nyåret, er det smart å ta en vårsjekk av «topplokket».

– Taksjekken bør være et fast punkt i boligselskapets vedlikeholdsplan, anbefaler Olsen.

Simon André Olsen
Simon André Olsen i Gjensidige

Ulike materialer har ulik levetid

I tillegg til vind og vær, blir takets levetid påvirket av konstruksjonen og selve taktekkingen. Som en tommelfingerregel bør flate tak inspiseres av fagfolk når de er rundt 20 år og skråtak når de er cirka 30 år. Da er taket «gammelt nok» til at et utsatt tak han ha behov for utskiftninger. Samtidig kan fagfolk se om det har noen gode år igjen. 

– Takstein av tegl og spesielt skifer varer nesten evig. Men hvis undertaket har tørket og fått sprekker, kan det likevel oppstå lekkasjer, forklarer Olsen.

Han legger til at andre komponenter, som beslag, lekter og så videre, kan forringes tidligere enn selve taktekkingen. Lekkasjer oppstår ofte rundt pipeløp, luftehatter og lignende.

– Det er ikke uvanlig at beslag rundt gjennomføringer i taket må byttes en gang innenfor takets levetid påpeker Olsen.

Flatt tak kan bli til basseng

Mange sameier og borettslag har flatt tak. Her er det helt avgjørende at sluk blir renset jevnlig. Det må minst gjøres en gang i året – selv om taket er helt nytt.

– Har dere takterrasse eller et «grønt tak», er det viktig å lokalisere sluk under luker i trelemmene eller lignende. Noen bygg har et «nødoverløp», et rør som stikker ut veggen like under taket eller terrassen. Det er ikke meningen at det skal renne vann ut av dette. Hvis det skjer, er slukene allerede tette, forklarer Olsen.

Han forteller at forsikringsselskapene er godt kjent med «bassengeffekten». Den oppstår når vannet samler seg på balkonger eller takterrasser – før det renner over og ned fasaden eller finner veien inn i konstruksjonen.  

– Vi har også hatt en sak der en et taket kollapset på grunn av vekten på vannet. Slukene var tette og taket var ikke konstruert for å bære det enorme bassenget som bygde seg opp, forteller Gjensdiges ekspert.

Ta tak mot tung snø

Snø som får ligge kan fort veie mer enn det taket er konstruert for å bære.

– Tak i Norge kan tåle alt fra 150 til så mye som 800 kilo per kvadratmeter. Her er det imidlertid store lokale variasjoner. Et bygg i Karasjok er trolig bygget for å tåle mer last enn et bygg på Jæren. Men i og med at været her til lands kan være svært uforutsigbart, er det smart å få en lokalkjent fagkyndig til å finne ut hvor mye akkurat deres tak tåler, sier Olsen.

Han trekker frem et eksempel fra SINTEF som viser at 80 cm med gammel snø kan veie så mye som 250 kg per kvadratmeter.

Snøtype og egenvekt                                     Kritisk snølast

                                                150 kg/m2       250 kg/m2       350 kg/m2

Gammel snø (300 kg/m3)       0,5 m               0,8 m               1,2 m

Våt snø (400 kg/m3)               0,4 m               0,6 m               0,9 m

Fem tips for høstsjekk av taket:

  1. Se etter åpenbare skader som for eksempel sprukne takstein. Sjekk beslag og overganger.
  2. Fjern rusk og rask fra kil-, grad- og takrenner
  3. Få en fagkyndig til å inspisere taket hvis det er eldre enn 30 år
  4. Få anslag fra håndverkere med lokalkunnskap i værharde strøk om vekttoleranse og forventet levetid på tak og vegger
  5. Måk snø fra taket for å unngå snøras og skader som følge av høy vektbelasting på taket, verandaen e.l. Vær spesielt oppmerksom på skjevfordeling av snø, det vil si at det er mer snø på én side av taket enn på den andre.
  6. Har du flatt tak må slukene renses minst hver høst. Behovet kan være større hvis taket tar imot løv og nåler fra trær i nærheten.

Sist oppdatert: