Torstein Ingebretsen, administrerende direktør i Gjensidige Pensjonsforsikring

Start pensjonssparingen tidlig – eller?

«Alle» forteller deg at du må spare til pensjon, men du har allerede nok å bruke pengene dine på. Stress ned, alt ordner seg med litt planlegging. Da kan du mangedoble sparepengene dine.

Av Torstein Ingebretsen, adm. dir i Gjensidige Pensjonsforsikring

Torstein Ingebretsen, Gjensidige Pensjonsforsikring
Torstein Ingebretsen

I årene før og etter at man fyller 30 er det vanlig å flytte sammen, få barn, kjøpe bolig, bil og alt det andre som gjerne hører familielivet til. Perioden innebærer også endringer i privatøkonomien.

Når du begynner å jobbe, øker inntekten. Samtidig øker utgiftene til studielån, bolig, bil, husholdningsbudsjett og så videre. Pengene som blir til overs vil du kanskje bruke på reiser og andre opplevelser. 

Samtidig har du trolig oppfattet at det snakkes mye om pensjonssparing – at det er nødvendig med egne sparepenger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgivere når yrkeskarrieren er over.

Budskapet om at man må starte tidlig, gjentas også hyppig. Ifølge våre undersøkelser mener omtrent halvparten av oss at det er smart å sette av penger til pensjon allerede i 30-årsalderen. Hvordan skal du få det til?

La oss første se på fordelene ved å begynne tidlig. Deretter ser vi på noen argumenter for å vente.

Torstein Ingebretsen, Gjensidige Pensjonsforsikring
Torstein Ingebretsen

Små beløp blir store

Jo lengre du sparer, dess større blir saldoen til slutt. Det er den største fordelen med å begynne sparingen tidlig. Avkastning og effekten av rentes rente vil over tid føre til at du kan få et større beløp til disposisjon som pensjonist. 

Et eksempel: Du sparer i fond og får fem prosent avkastning på sparepengene dine hvert år. Sammen med effekten av rentes rente vil det føre til at saldoen dobler seg på 14 år. 10 000 kroner blir til 20 000 kroner. På 40 år vil pengene syv-doble seg. 10 000 kroner blir til hele 70 000 kroner.

En annen fordel ved å starte tidlig er at du kan spare mindre beløp per måned og ende opp med den samme «pensjonskontoen» enn hvis du begynner senere. Begynner du å spare som 45-åring, må du spare betydelig mer hver måned for å nå samme sluttresultat enn den 30 år gamle utgaven av deg selv.

Du skal leve også

En god grunn til å vente med pensjonssparing, er at du skal leve her og nå. Mange føler nok at de ikke kan avse penger i dag til en tilværelse som ligger 30-40 år frem i tid. De vil heller samle på opplevelser enn å spare til pensjon.

Kanskje er det viktigere for deg spare til bolig. Det er ok! Så lenge du sparer til noe, legger du deg til gode sparevaner. Det vil komme godt med når du en dag får overskudd til å tenke på livet som pensjonist.

Poenget er: Ikke la deg stresse! Prioriter livet her og nå, og sett av penger til det du drømmer om. Og hvis du har penger til overs etter ferieturen, kan noe kanskje gå til pensjon. Du vet selv hvor mye du kan og vil spare.

Legg en plan

Et godt råd er å få oversikt over pensjonen din. I Gjensidiges pensjonskalkulator trenger du bare legge inn lønnen din. Så henter den tallene dine fra Norsk Pensjon, og regner ut hvor mye du ligger an til å få fra NAV, samt nåværende og tidligere arbeidsgivere.

Deretter kan du legge en spareplan basert på dagens økonomiske situasjon og forventninger til fremtiden. I tillegg kan vi i Gjensidige hjelpe deg å kartlegge privatøkonomien, slik at du får et bilde av mulighetene du har.

Ikke gi opp

Klarer du ikke å spare så mye i dag? De fleste får bedre råd når de blir eldre. Lønnen øker år for år, mens boliglån og studielån blir mindre. Og etter hvert som barna flytter ut, opplever mange foreldre at de får bedre råd – også til å spare. Som 45-åring vil du trolig ha minst 20 år igjen av yrkeslivet, og du kan spare mye på denne tiden.

Men husk, det er bedre å spare litt enn å ikke spare i det hele tatt. Og, du trenger ikke binde pengene til pensjonsalder heller.

Sist oppdatert: