Hender. Temperaturmåler. Pledd.

Når er du for syk til å kjøre?

Feber, influensa eller omgangssyke kan være nok til at du bør la bilen stå.

Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
Bård Morten Johansen

Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, minner om hva regelverket sier: Du skal ikke kjøre ved sykdom eller helsesvekkelse som gjør at du ikke kan kjøre på en trygg måte.

– Disse reglene er gjeldende utover helsekravene som ofte vurderes av en lege. Vegtrafikkloven sier følgende: «Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.»

Føler du deg dårlig, viser fagsjefen til to spørsmål du bør stille deg før du «skrur på» tenningen.

– Hvordan opplever du at formen din påvirker oppmerksomheten og reaksjonsevnen din? I hvilken grad klarer du å holde fokus på det som kretser rundt deg? I trafikken må du være «påkoblet» og oppmerksom på det som skjer rundt deg og bilen din, understreker han.  

Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
Bård Morten Johansen

Påvirker psyken vår

Farmasøyt Maren Hoff i Apotek 1.
Maren Hoff. Foto: Apotek 1

Dårlig form gjør noe med psyken, minner Johansen og peker på at både reaksjons- og vurderingsevnen påvirkes.

– Og de evnene er helt sentrale og avgjørende når vi kjører. Har man tatt noe fra medisinskapet i forsøk på å dempe symptomene, kan du utgjøre en enda større fare. Les alltid pakningsvedlegg nøye før bruk og forhør deg med lege om du er i tvil, oppfordrer Johansen og legger til:

– I mellomtiden lar du bilen stå.

Legen har et særskilt ansvar for å vurdere om legemiddelet lovlig kan kombineres med bilkjøring dersom det inneholder virkestoffer i varseltrekantlisten, opplyser farmasøyt og fagrådgiver Maren Hoff i Apotek 1.

– Noen legemidler kan brukes selv om de står på denne listen, så lenge helsekravene i Førerkortforskriften er oppfylt. Legen din kan gi deg informasjon om hva som gjelder for deg og din legemiddelbruk, sier Hoff.

Farmasøyt Maren Hoff i Apotek 1.
Maren Hoff. Foto: Apotek 1

Disse legemidlene må du være obs på

Det finnes mange legemidler som kan påvirke kjøreevnen. Varseltrekantlisten omfatter blant annet:

  • sovemidler og beroligende midler (benzodiazepiner og benzodiazepinlignende stoffer)
  • sterke smertestillende (opioider til kort- og langvarig smertebehandling)
  • eldre typer antihistaminer (brukes hovedsakelig til innsovning eller mot kløe i dag)
  • kannabinoider som delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
  • legemidler til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling)

– Flere andre legemidler som ikke står på denne listen kan også påvirke kjøreevnen. For eksempel kan man ved oppstart av nye legemidler i enkelte tilfeller føle seg svimmel og dårlig, avslutter farmasøyten.

Varseltrekant? Undersøk med legen din

Legemidler som er merket med rød varseltrekant kan gi deg nedsatt oppmerksomhet, mindre kritisk vurderingsevne, lengre reaksjonstid, svekket evne til å utføre raske bevegelser, svekket evne til å ta raske avgjørelser og tretthetsfølelse. Symbolet er ikke ensbetydende med at du ikke kan kjøre, men signaliserer at det finnes egne regler for hvordan man kan bruke legemiddelet ved bilkjøring.

Er du plaget av kraftig hoste, har du kanskje fått skrevet ut hostedempende legemiddel med varseltrekant? Bruker du noe merket med varseltrekant, må du avklare med legen din om du kan kjøre, minner Hoff.

– I tillegg til å avklare med legen er du selv ansvarlig for å være skikket til å kjøre bil, sier hun og viser til bestemmelsene i vegtrafikkloven øverst i saken.

Sist oppdatert: