Utrykning. Vei. Vinter. Ambulanse. Biler.

Dette skal du gjøre ved blålys og sirener

– Mange bilførere blir stresset når de ser og hører et utrykningskjøretøy, sier UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.

UP-sjef Roar Skjelbred
Roar Skjelbred Larsen Foto: UP

I trafikken fører stress sjelden til noe godt. Heller ikke når et utrykningskjøretøy plutselig fyller bakspeilet.

– Det kan føre til at bilførere foretar en ukontrollert manøver, noe som igjen kan ende opp i en farlig situasjon, sier Utrykningspolitiets assisterende sjef, Roar Skjelbred Larsen.

Han understreker at politiets utrykningssjåfører er godt trent på å lese trafikkbildet og ta hensyn til at folk reagerer ulikt.

­– Det er svært sjelden at noen hindrer utrykningskjøretøy over lengre tid. I så fall risikerer man i ytterste konsekvens anmeldelse og bot. Heldigvis er det få slike saker, sier Skjelbred Larsen og gir følgende råd til bilførere:

– Behold roen og gi fri vei tilpasset trafikkbildet, slik at utrykningskjøretøyet kan passere på en trygg måte.

UP-sjef Roar Skjelbred
Roar Skjelbred Larsen Foto: UP

Blir distrahert bak rattet

Forbundsleder Ola Yttre i Ambulanseforbundet
Ola Yttre

Som bilfører kan du bli distrahert av musikk, samtaler med passasjerer og dagdrømmerier. Det er ofte grunnen til at utrykningskjøretøy ikke blir sett eller hørt, ifølge Ambulanseforbundet.

– Vi vet at ulykkesrisikoen mangedobles i forbindelse med utrykninger, sier forbundets leder, Ola Yttre.

Det å lese trafikkbildet er en viktig del av opplæringen, også for ambulansesjåfører.

– Vi må kunne forutse potensielle farlige situasjoner langt foran oss. «Har bilføreren 100 meter lenger fremme sett meg»? Spørsmålet må vurderes kontinuerlig under en utrykning, sier Yttre.

Forbundsleder Ola Yttre i Ambulanseforbundet
Ola Yttre

Ikke stans bilen

Gjennom bruk av blinklys og bremselys – og ved å legge deg godt ut til siden – gir du signal til utrykningssjåføren om at du har sett vedkommende. I trafikkreglene står det at du også skal stanse hvis det er nødvendig. Det tryggeste er som regel å holde bilen i bevegelse, opplyser ambulansearbeidernes leder.

– Det å stanse helt innebærer faktisk større risiko enn det å holde lav fart. Av og til er du nødt til å stanse på grunn av tett trafikk eller andre forhold. Da gjelder det å unngå bråbrems og heller foreta en kontrollert fartsreduksjon, sier Yttre.

Sving ut på veiskulderen

Nils Sødal i NAF
Nils Sødal

Det å være årvåken og konsentrert om kjøringen er regel nummer én for bilførere. Da blir det også lettere å beholde roen når du oppdager blålys og sirener, påpeker seniorrådgiver Nils Sødal i NAF.

– Det viktigste er nok akkurat dette: behold roen. Da blir det enklere å gjøre resten riktig, sier Sødal.

På veier med ett felt i hver retning er det som regel naturlig å svinge inn på veiskulderen.

– Er det to eller flere felt i kjøreretningen, er hovedregelen at bilene i høyre felt legger seg ut på veiskulderen, mens bilene i venstre felt søker inn mot midtstripen eller midtrabatten. Slik blir det god passasje mellom rekkene av biler, forklarer Sødal.

Nils Sødal i NAF
Nils Sødal

Ikke utrykning på «innern»

Motorveier har gjerne en bred veiskulder. Kan ikke ambulanser og andre benytte den?

– Nei, nei, utbryter Jan Fleinsjø. Gjensidiges bilekspert avviser blankt en slik tanke.

– Veldig mange steder er veiskulderen for smal til at det er plass til et utrykningskjøretøy. I tillegg kunne bilførere lett blitt skremt hvis en ulende ambulanse kom susende forbi på «innern», sier Fleinsjø.

Han understreker at veiskulderen allerede har en viktig funksjon som nødfelt for trafikanter som får motorstopp eller andre problemer.

– Tenk deg at det kommer en ambulanse i stor fart på veiskulderen der det allerede står en bil parkert, sier Fleinsjø.

I kollektivfelt er det imidlertid fritt frem for utrykningskjøretøy, supplerer Sødal i NAF.

– Blålys og sirener trenger ikke være i bruk, men kjøretøyet må være uniformert. I tillegg skal oppdraget være av en slik art at det er nødvendig å komme seg raskt frem, sier han.

Sist oppdatert: