Stativ med ulike legemidler.

Kaster du ubrukt antibiotika? Det er feil!

Hos flere av oss går de ubrukte pillene rett i søpla og den lille «dashen» i vasken eller do. Men der skal de ikke.

Farmasøyt Liv Vidas ved Vitusapotek Volvat.
Liv Vidas. Foto: Vitusapotek

Myndighetene lyktes med målet om å redusere antibiotikabruken i Norge med 30 prosent fra 2012 til 2020. Men nå som smittevernstiltakene fra pandemien er så godt som borte, øker bruken igjen. Fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022 har den steget med nesten 30 prosent, opplyser Apotekforeningen.

– Antibiotika som kastes i søpla eller i toalettet kan være med på å skade naturen og å gjøre bakteriene motstandsdyktige mot antibiotika, informerer farmasøyt Liv Vidas ved Vitusapotek Volvat.

Medisiner er regnet som spesialavfall. Dessuten er antibiotika foreskrevet til deg tilpasset din infeksjon og skal aldri brukes av andre.

– Returner derfor all ubrukt antibiotika og andre ubrukte legemidler til apoteket, oppfordrer Vidas.

Farmasøyt Liv Vidas ved Vitusapotek Volvat.
Liv Vidas. Foto: Vitusapotek

Cirka 70 nordmenn dør av antibiotikaresistens årlig

Ofte sitter pasienter igjen med ubrukt antibiotika fordi pakningsstørrelsen på kuren ikke samsvarer med lengden på kuren. Apotekene tar imot alle typer medisinrester – ikke bare antibiotika – og sørger for forsvarlig destruering, helt gratis.

Returnerer du ubrukt medisin til apotek, bidrar du til å forebygge antibiotikaresistens:

– Å følge legens instruksjoner, unngå deling av medisiner med andre og å levere inn ubrukte medisiner er enkle tiltak der alle kan bidra. Vaksinering mot virusinfeksjoner som korona og influensa er også viktige virkemidler i kampen mot antibiotikaresistens, fordi en del får følgesykdommer som i mange tilfeller behandles med antibiotika, sier lege Sigurd Høye ved Antibiotikasenteret.

Folkehelseinstituttet advarer om at antibiotikaresistens er et økende problem i hele verden, også i Norge. En studie av Det Europeiske smitteverninstituttet (ECDC) viser at 33 000 mennesker dør av antibiotikaresistens i Europa hvert eneste år. Rundt 70 av disse dødsfallene skjer her i landet.

– Apotekene bidrar positivt i kampen mot antibiotikaresistens, berømmer Høye.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har i samarbeid med Apotekforeningen laget egne poser som kan brukes til å returnere ubrukte medisiner, som fås gratis på apoteket. Det er dog ingen krav om å bruke disse.

Foto øverst i saken: Apotekforeningen

Sist oppdatert:

Mer om:

MedisinHelse