Varmepumpe på vegg.

Er det lov å installere varmepumpe i leilighet?

Det korte svaret er ja, men ikke uten å ha fått samtykke fra styret først.

Advokat Morten Fæste i Huseierne.
Morten Fæste. Foto: Huseierne

Oppsett av varmepumpe krever et inngrep i bygningskroppen, og utvendig bygningskropp regnes som fellesareal i sameier og borettslag, opplyser advokat Morten Fæste i Huseierne. 

– En slik montering må godkjennes av styret i sameiet eller borettslaget. Det betyr at det ikke er lov til å montere en varmepumpe på bygningskroppen uten å først ha fått styrets godkjenning, sier Fæste. 

Så sant boligen er en del av et borettslag eller eierseksjonssameie er det de samme reglene som gjelder, uavhengig av om det er snakk om et rekkehus eller en leilighet.

– I rekkehusbebyggelse er man ofte mindre restriktive når det kommer til å tillate inngrep i bygningskroppen, påpeker advokaten. 

Advokat Morten Fæste i Huseierne.
Morten Fæste. Foto: Huseierne

Dette må søknaden inneholde

Ønsker du å sette opp en varmepumpe i leiligheten din, må du altså begynne med å søke styret om lov. Fæste trekker frem tre punkter en søknad om installasjon av varmepumpe som et minimum bør inneholde:

  • en beskrivelse av hvor varmepumpen skal plasseres,
  • angivelse av type varmepumpe og 
  • beregnet utvendig lydnivå 

Om styret har laget retningslinjer med krav for montering bør man tilpasse søknaden til disse, supplerer han. 

Hva kan være grunner til at styret avslår?

Det må først og fremst være at søknaden ikke er i tråd med vedtatte retningslinjer, fare for plagsom støy, passering som ødelegger det visuelle uttrykket på fasaden eller at montering kan føre til skade på bygningsmassen, ifølge Fæste. 

Får de fleste godkjent disse søknadene, eller er det per nå vanskelig å få satt opp varmepumpe hvis du bor i et borettslag eller sameie? 

– Mitt inntrykk er at styrene er usikre på hvordan de skal forholde seg til dette. Vi oppfordrer likevel styrene til å ikke være for restriktive, og forbedrede seg på at varmepumper kommer til å bli mer vanlig som følge av høye strømpriser og økt behov for energieffektivisering. 

Avslag på søknad: Må man ta et nei for et nei?

Beboer må rette seg etter et avslag fra styret, informerer Huseierne. Men det betyr ikke at vedkommende ikke kan prøve saken videre. 

– Man kan melde inn saken til behandling på årsmøtet eller generalforsamlingen. Dette er det øverste organet i borettslaget eller sameiet, og de kan i teorien overstyre styrets vedtak. Dette er også et fint forum for å diskutere eventuell problematikk rundt varmepumper, sier advokaten. 

Monteres en varmepumpe uten tillatelse fra styret, kan det koste dyrt. 

– Styret kan i det lengste kreve varmepumpen fjernet, og bygningsmassen tilbakeført til slik den var før monteringen. 

Dekket av boligselskapets forsikring

I et borettslag eller sameie inngår varmepumpe i det som omfattes av bygningsforsikringen til boligselskapet, informerer produktutvikler Renate Danielsen i Gjensidige. 

– Hvis en beboer får en skade på varmepumpen sin, vil reparasjon av denne dekkes under bygningsforsikringen, sier hun. 

For en eier av enebolig fungerer det litt annerledes. Da er varmepumper normalt dekket av eierens husforsikring, som dekker skader på selve bygningen og det som er fastmontert i boligen.

– Dette er en viktig forskjell, da eier av enebolig selv må sørge for å ha forsikringsdekning for bygningen og varmepumpen, sier Danielsen. 

Blir det enklere å få satt opp varmepumpe fremover?

Morten Fæste tror behovet for varmepumper vil øke som følge av EU sitt bygningsdirektiv om energieffektivisering av boliger, og at dette vil påvirke holdningene til slike installasjoner i borettslag og sameier. 

– Jeg vil oppfordre styrene til å forberede seg på dette ved å innføre retningslinjer og tenke over hvordan man skal forholde seg til søknader om varmepumper, og om det kan være behov for å se på behovet for felles innkjøp og oppsetting av denne typen installasjoner, avslutter Huseiernes advokat. 

Sist oppdatert: