psykolog online

Vil gi digital behandling også etter koronaen

I koronakrisen har psykologen og fysioterapeuten hatt stadig flere pasientmøter på skjerm. Det vil de fortsette med også når hverdagen vender tilbake. – Digitale konsultasjoner har mange fordeler for folk, sier behandlerne.

Torstein Bondal
Torstein Bondal

Psykologspesialist Torstein Bondal gjør seg klar for neste pasient. Men på venterommet hos SOS International på Lysaker utenfor Oslo er det tomt. I stedet signaliserer et pling fra datamaskinen at pasienten er på plass. Konsultasjonen kan begynne.

– Før restriksjonene ble innført var omlag en av ti konsultasjoner digital. Så ble plutselig mer eller mindre hele arbeidsdagen flyttet over på skjerm. Det har heldigvis gått veldig fint. Tilbakemeldingene er jevnt over gode, sier Bondal. Pasientene hans er folk som har behandlingsforsikring gjennom jobben.

Torstein Bondal
Torstein Bondal

Mange korona-bekymringer

Overgangen fra kontormøter til samtaler via skjerm er ikke nødvendigvis så stor. Bondal viser til at mange er vant til å kommunisere via video både på fritiden og i jobben.

– Noen synes det er best å møte meg på denne måten. De kan sitte hjemme i kjente omgivelser og er komfortable med følelsen av avstand som skjermen gir. Andre gir uttrykk for at de foretrekker å være i samme rom som meg. De savner den direkte kontakten, sier psykologen.

I mars og april var en stor andel av konsultasjonene hans knyttet til koronasituasjonen. Det er naturlig at folk er bekymret i forbindelse med krisen, mener Bondal.

– Nær sagt alle har vært nødt til å håndtere endringer i hverdagen. Pandemien påvirker jobben, hverdagen med familien, privatøkonomien og så videre. Hvis man klarer å bearbeide det på en god måte, kan det komme noe godt ut av bekymring og usikkerhet. Mange opplever imidlertid at de negative tankene vokser og blir uhåndterlige. Hvis man generelt er opptatt av å ha kontroll over tilværelsen, kan det bli ekstra vanskelig når usikkerheten er så stor som nå, sier han.

«De kan sitte hjemme i kjente omgivelser og er komfortable med følelsen av avstand som skjermen gir»
Torstein Bondal

Fysioterapeut i stua

Janicke Magnus
Janicke Magnus

I en stue et sted i landet har en kvinne rigget seg til med en liten kasse, en kontorstol og noen løse vekter. Nå henter hun frem Janicke Magnus på skjermen hun har satt opp. Magnus er fysioterapeut ved Nimi – Norsk Idrettsmedisinsk Institutt.

– Mange av våre pasienter utfører normalt rehabiliteringsprogrammet sitt på et treningsstudio. Når det holder stengt, må mange ty til hjemmetrening. Da er det veldig fint at jeg kan komme på «hjemmebesøk». Via skjermen kan jeg gi tips og råd om treningsopplegget og hvordan pasienten bør utføre øvelsene sine. Det hender for eksempel at jeg ser gjenstander hjemme hos pasienten som hun eller han kan benytte som erstatning for apparatene på senteret, sier Magnus.

Når det gjelder den første konsultasjonen med tilhørende undersøkelser, kan også den gjennomføres digitalt, forteller fysioterapeuten.

– Det første møtet består som regel av en samtale som kartlegger pasientens situasjon. Det løser vi på skjerm. I tillegg ber vi som regel folk om å utføre ulike funksjonstester, som knebøy eller at de setter seg på huk. Det lar seg også gjøre med video. Vi observerer pasienten og kan stille spørsmål av typen «hva skjer hvis du trykker på den senen eller aktiverer den muskelen», sier Magnus.

Janicke Magnus
Janicke Magnus

Kommet for å bli

I slutten av april ble restriksjonene som gjaldt for behandlere delvis opphevet. Konsultasjoner på skjerm vil fremdeles være aktuelt for folk som tilhører en risikogruppe og andre som vil redusere risikoen for smitte, for eksempel ved å unngå kollektivtransport, fremhever psykologen og fysioterapeuten.

Samtidig forventer de fortsatt pågang av «digitale pasienter» også etter at pandemien er under kontroll.

– Noen har lang reisevei til nærmeste behandlingstilbud. For andre er dette en praktisk løsning i en hektisk hverdag. De som trenger behandling hos en spesialist får et bedre tilbud, påpeker Bondal.

Magnus forteller at det digitale tilbudet har ført til at Oslo-baserte Nimi har fått nye pasienter over hele landet.

– Mange av disse vil etterhvert gå tilbake til sine lokale behandlere. Men de kan fortsatt benytte seg av fagmiljøet og den brede kompetansen vi har. Det kan for eksempel være aktuelt for noen å få en bekreftelse på at treningsopplegget de har fått er optimalt, sier hun.

Folk følger retningslinjene

Anna-Karin Eriksson i Gjensidige
Anna-Karin Eriksson i Gjensidige

Anna-Karin Eriksson er leder for behandlingsforsikring i Gjensidige. Hun deler oppfatningen av at pasienter kommer til å ha tilgang på gode digitale løsninger også i fremtiden.

– Flere psykologer har hatt tilbud om videokonsultasjoner en stund, og bruken økte gradvis allerede før koronakrisen. Nå ser vi at utviklingen har skutt fart, sier Eriksson og forteller om psykologer, fysioterapeuter og legespesialister som har kastet seg rundt for å gi pasientene et tilbud på nett og telefon.

Da koronapandemien kom til Norge, førte restriksjonene til at flere behandlere fikk noe redusert kapasitet. Samtidig mottok Gjensidige færre henvendelser fra kunder med behandlingsforsikring. Eriksson mener det vitner om at folk fulgte myndighetenes retningslinjer med hensyn til smittevern.

– Litt lavere etterspørsel bidro dessuten til at det reduserte behandlingstilbudet ikke ble like merkbart for kundene våre. Nå er kapasiteten god, ikke minst på grunn av digitale løsninger. I tillegg ser vi at antallet henvendelser øker nå som myndighetene gradvis åpner opp. Det er bra, for vi vet at mange har plager de bør få undersøkt, sier Eriksson.

Anna-Karin Eriksson i Gjensidige
Anna-Karin Eriksson i Gjensidige