Håndtverker som forklarer en kontrakt for en kunde.

Vit hva du står ansvarlig for

I et byggeprosjekt kan ansvarsforholdene være uoversiktlige. Da er det viktig å bruke kontraktstandarder, spesielt for små aktører med begrenset juridisk kompetanse.

Stian Bohlin i Bohlin Gruppen AS
Stian Bohlin

– Et byggeprosjekt av en viss størrelse vil fort kunne ha 8–10 underleverandører. I denne situasjonen er det avgjørende å vite hvor eget ansvar starter og stopper, sier prosjektleder Stian Bohlin i Bohlin Gruppen AS i Mo i Rana.

Fordeling av ansvar er imidlertid ikke alltid «rett frem».

– Ta for eksempel et anlegg for vannbåren varme. Det involverer både el og rør, men hva er den enes ansvar og hva er den andres? Det må gjerne beskrives i detalj, og dette er grunnen til at det er så viktig å skrive en god kontrakt, sier Bohlin.

Stian Bohlin i Bohlin Gruppen AS
Stian Bohlin

Kontrakter reduserer risiko

Johannes Nilssen
Johannes Nilssen i Gjensidige

Den anbefalingen skriver bransjeansvarlig for bygg og anlegg i Gjensidige, Johannes Nilssen, gjerne under på.

– Absolutt. En jobb som ikke er kontraktsfestet blir fort uklar og uforutsigbar. Da risikerer du at firmaet ditt påtar seg mer ansvar enn dere kan stå inne for. Det øker risikoen for både skader, økonomisk tap og utrygghet blant de ansatte, sier han.

Det gjelder kort fortalt å lage en god og dekkende beskrivelse av oppdraget: omfanget av leveranser, frister, økonomiske forhold som prisregulering og oppgjørsform/betalingsplan, forsikring, tilkomst, logistikk, avfallshåndtering samt regler rundt endringer, sikkerhetsstillelse og reklamasjon/garanti.

Johannes Nilssen
Johannes Nilssen i Gjensidige

Kontraktstandarder også til grunn for forsikring

I dette arbeidet er bransjens kontraktstandarder svært nyttige, fremhever Nilssen.

– Mange har verken kapasitet eller juridisk kompetanse til å utforme dekkende kontrakter selv. Kontraktstandardene er velprøvde, og de er rimelige sammenlignet med alternativet. Bransjen selv har utarbeidet dem, og rettsapparatet legger dem til grunn ved tvistemål. Bruker du disse kontraktene, er du sikret å få med de vesentligste forholdene – selv om du ikke er spesielt kontraktkyndig, sier han.

Et annet poeng er at forsikringsselskapene har bygd opp sine forsikringer rundt kontraktstandardene. De sikrer med andre ord at forsikringen dekker uforutsette hendelser.

– Det er naturligvis uheldig om du får problemer som følge av en uklar kontrakt – og på toppen sitter med en ufullstendig forsikringsdekning, understreker Nilssen.

Du må fremdeles følge med selv

I Mo i Rana er Stian Bohlin med på at kontraktstandardene er det viktigste verktøyet mindre entreprenører har til rådighet. Han påpeker samtidig at det gjelder å være våken.

– Det er mange kontraktstandarder å velge blant. Det er viktig å velge den som dekker din bransje eller ditt oppdrag, påpeker han. – Og så må du selvsagt selv ha oversikt over det du faktisk avtaler i kontrakten.

– Du må aldri tro at motparten vil hjelpe deg med å finne riktig kontrakt. Det er ikke deres sak – og kanskje ikke engang i deres interesse. Uansett har de fleste nok med sitt, advarer Bohlin.

Noen grunnleggende råd

Basert på egne erfaringer deler prosjektlederen et grunnleggende råd:

– Sikre deg at du vet nøyaktig omfanget av ansvaret ditt. Anbud vinnes nesten alltid på pris. Mange underentreprenører oppdager for sent at grunnen til at de kunne gi et lavt tilbud var at de overså et ansvarsområde. De kan for eksempel ha antatt at avfall skulle bli håndtert av hovedentreprenøren, eller at noen andre stiller med lift, sier han.

Dernest er oppfordringen at du setter deg inn i varslingsreglene. Når må du melde fra om et avvik fra avtalt fremdrift? Hvis det blir gjort for sent sammenlignet med hva som er kontraktsfestet, kan hovedentreprenøren kreve kompensasjon.

– Det er en grei leveregel å varsle og behandle avvik så snart de oppstår. Vent i hvert fall ikke til sluttoppgjøret. Før det blir utbetalt, skal dere gjennom overtakelsesforretning og omforening, og her har de store aktørene uendelig mye bedre tid enn de små, sier Bohlin.

Riksentreprenører går foran med harde krav

Bohlin påpeker at de store riksentreprenørene gjennom mange år har stilt harde krav til underleverandørene om nettopp kontrakt og overholdelse av denne. Det har ført til tøffe tak for mange.

– Ja, mange har fått en hel del juling, for å si det sånn. Men det er god læring også. De siste årene har bransjen vært gjennom en verdifull profesjonaliseringsprosess, sier han.

Fremdeles er det noen, gjerne små og lokale entreprenører, som skriver kontrakt «på serviett» eller gjør avtaler med et håndtrykk. Men det blir færre av dem, mener Bohlin.

– Og bra er det! Det er jo først og fremst den typen avtaler som skaper tvister og ender i rettsapparatet.

Sist oppdatert: