Hopp til innhold
Motorbåt på sjøen en sommerdag

Båtforsikring

En god båtforsikring gir ekstra trygghet for båten din – og for deg. Vår beste båtforsikring dekker motorskader og kan gi helt ny båt ved totalskade. Person- og båtredning er alltid inkludert.

Du kan også forsikre kajakk, kano eller vannscooter gjennom båt­forsikringen vår. 

Fordeler med Kasko:

Rask og profesjonell reparasjon av båten din

Dekker utgifter til overnatting når båten blir reparert

Dekker skader ved transport, sjøsetting, opptak og opplag

Hva dekker båtforsikringene?

Hva dekker båtforsikringene?

Båt Pluss

Vår beste båtforsikring for deg som har en nyere båt eller bruker båten ofte.

Båt Kasko

Dekker de fleste skader på båten din.

Båt Delkasko

Dekker enkelte skader på båten din.

Hva dekker båtforsikringene?

Båt Pluss

Vår beste båtforsikring for deg som har en nyere båt eller bruker båten ofte.

Ansvar og rettshjelp

Erstatningsansvar du har pådratt deg som båteier, for eksempel hvis du skader en annen person, båt eller brygge. Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner hvis du som båteier blir part i en tvist, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg av en brukt båt. Egenandelen er 4 000 kroner pluss 20 % av omkostningene.

Brann og tyveri

Skader ved brann, inkludert lynnedslag og eksplosjon. Tyveri av båten, og skader på båten ved forsøk på tyveri eller ved hærverk. Båt Delkasko dekker ikke skader ved hærverk.

Redning og ulykke

Hvis båten får driftsstans eller noen i båten blir syke eller utsatt for en ulykke får du hjelp. Vi dekker blant annet assistanse og bergelønn, transport av båt til nærmeste verksted eller reparasjon på stedet. Dere får også en utbetaling hvis føreren eller en passasjer blir alvorlig skadet i en ulykke i eller ved båten. Utbetalingen er på inntil 500 000 kroner hvis en person blir medisinsk invalid og 100 000 kroner ved dødsfall.

Jolle og ekstra motor

Hvis du har en jolle eller ekstra utenbordsmotor som hører til båten din, får du erstattet skader på disse med inntil 50 000 kr.

Løst utstyr og personlige eiendeler

Skader på, eller tyveri, av personlige eiendeler og løst utstyr, for eksempel årer og redningsvester.

Med Delkasko og Kasko får du dekket inntil 50 000 kroner. Med Pluss er det ingen maks sum.

Grunnstøting, kollisjon, synking og kantring

Skader på båten din hvis den grunnstøter, kolliderer, synker eller kantrer.

Drivstoffskader

Skader forårsaket av feil type drivstoff og skader forårsaket av forurenset eller infisert drivstoff, for eksempel dieseldyr.

Skade under seilbåt-regatta

For å få dekket skader som skjer under seilbåtregatta må du velge Kasko eller Pluss.

Transport, sjøsetting, opptak og opplag

Du får dekker skader som oppstår under transport, sjøsetting, opptak og opplag.

Brukket mast og bom

Hvis du har seilbåt, får du ny mast eller bom hvis den blir brukket – uansett hvor gammel båten er.

Hærverk

Skader ved hærverk dekkes.

Feriegaranti

Hvis du må avlyse en planlagt tur med båten på grunn av en skade som dekkes av forsikringen, dekker vi utgifter til alternativ ferie. Du får dekket inntil 1 500 kroner per dag i 14 dager, for eksempel til leiebåt eller leiebil.

Motorskade

Skader på motoren inntil motoren er ti år gammel. Gjelder også for seilbåter med motor.

Skader på opplagsutstyr

Dekker skader på krybbe, stativ og presenning – uten maks sum.

Ny båt ved totalskade

Hvis båten blir totalskadet før den er 3 år, får du helt ny båt. Med totalskade mener vi at båten er så skadet at reparasjonen vil koste mer enn 60 % av nyprisen på båten.

Få en komplett sensorpakke inkludert i båtforsikringen

Smartbåtforsikring gir deg praktisk og økonomisk hjelp dersom noe skulle skje med båten og inkluderer et avansert overvåkningssystem. Du kan velge å oppgradere til Smartbåtforsikring, når du kjøper båtforsikring hos oss.

Egenandel

Egenandelen er summen du må betale selv hvis du melder en skade. Beløpet er avhengig av hvilken type skade som har skjedd:

  • Ansvar og rettshjelp: Ingen egenandel
  • Assistanse og redning: 500 kroner
  • Brann og tyveri: 4 000 kroner
  • Kaskoskader: Standard er 6 000 kroner, men her kan du kan velge en høyere egenandel og få billigere forsikring
  • Båt Pluss og Motorskader: 6 000 kroner, men her kan du også velge høyere egenandel, og det vil da også gjelde for motorskader
  • Skade som oppstår under regatta: 2 % av seilbåtens verdi

Har båten din motor? Da slipper du egenandel ved tyveri, hvis du har gjenfinningssystem og tyverialarm.

Hva koster båtforsikringen?

Siden de aller fleste bruker båten sin mest om sommeren, er prisen for forsikringen høyere i sommermånedene. Vi deler årsprisen på 12, slik at du betaler det samme hver måned. Hvis du sier opp forsikringen midt i året, vil vi regne ut om du skal få penger tilbake eller betale et restbeløp.

Les mer om sesongvariert pris for kjøretøy og båt

Prisen varierer også ut ifra hvilken type båt du eier, hvilken forsikring du velger, hvor du bor og alder på fører. 

Diagrammet viser årsprisen, fordelt på prosent per måned.

Vilkår

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet – det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Fordeler og rabatter