Hollenderkvartalet i Schweigaards gate 40-46. Foto: Tove Lauluten

– Lønnsomt å bygge bærekraftig

Byggebransjen kan utgjøre en stor miljøforskjell uten at det går på bekostning av lønnsomheten, ifølge Grønn Byggallianse.

Viel Sørensen i Grønn Byggallianse. Foto: Finn Ståle Felberg
Viel Sørensen. Foto: Finn Ståle Felberg

– Det er fremdeles mange som tror at et bærekraftig bygg av god kvalitet er vesentlig dyrere å prosjektere og oppføre enn et som følger minimumskravene i lovverket. Det er ikke riktig, sier Viel Sørensen, sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse.

Organisasjonen forvalter BREEAM-NOR, som er Norges mest utbredte miljøsertifisering for alle typer bygg. En BREEAM-sertifisering bekrefter at bygget er prosjektert og oppført med kvaliteter som bidrar til lav miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet.

– Erfaring fra bransjen og undersøkelser viser at miljøsertifisering innebærer små ekstra investeringskostnader. Eventuelle merinvesteringer vil ofte føre til lavere driftskostnader, noe som gir besparelser i løpet av byggets levetid, sier Sørensen.

Hun legger til at sertifiserte bygg ofte er kommersielt attraktive og dermed gir økte inntekter for utbyggere og eiere. Av de som registrerer seg for BREEAM-NOR-sertifisering utgjør boliger en tredel, kontorer en tredel og resten er fordelt på mange ulike bygningstyper.

Viel Sørensen i Grønn Byggallianse. Foto: Finn Ståle Felberg
Viel Sørensen. Foto: Finn Ståle Felberg

Vil skape endring

Hovedformålet med sertifiseringen er å sikre at beste miljøpraksis blir anvendt i planlegging, prosjektering, oppføring og drift av bygg, opplyser Sørensen.

– Bakteppet er naturligvis at verdens klimagassutslipp må ned. I Norge er målet å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent i forhold til 1990. Det skal skje innen 2030, sier hun og understreker at bygg- og anleggsbransjen kan og må ta sin del av jobben.

– Vår sektor er uten tvil en av de viktigste for at Norge skal kunne nå sine klimamål. Hele samfunnet skal elektrifiseres og når bygg står for 40 prosent av energibruken, vil energieffektive bygg ha enormt mye å si for omstillingen.

Bærekraft på dagsordenen

Interessen for å benytte mer bærekraftige løsninger øker stadig. I tillegg ligger sektoren langt fremme når det gjelder innovasjon, konstaterer Sørensen. Hun viser til at over 600 000 bygninger er sertifisert etter BREEAM-standarden på verdensbasis siden 1990. Mer enn 2,2 millioner bygninger er registrert og BREEAM brukes i 93 land.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av standarden, utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen.

– Per dags dato har vi i Norge over 241 ferdigstilte bygg som er sertifisert. Rundt 891 prosjekter er registrert. Verktøyet og metodikken benyttes av enda flere. For BREEAM In-Use, som er tilsvarende system for rehabiliteringsprosjekter, er antallet omtrent det samme som for BREEAM-NOR, opplyser Sørensen.

Gir miljøutbytte

Lars Gøran Bjerklund i Gjensidige
Lars Gøran Bjerklund

BREEAM-sertifiseringen omfatter både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Gjensidige, som samarbeider med Grønn Byggallianse, har valgt å tilby sine næringslivskunder et miljøutbytte. Det blir betalt til kunder som oppnår BREEAM-sertifisering ved gjenoppbygging etter skade.

Næringslivs- og boligsammenslutningskunder som oppnår sertifisering får utbetalt ytterligere fem prosent av det opprinnelige erstatningsbeløpet. Hvis man får 100 millioner kroner til å bygge opp etter brann, vil man få utbetalt fem millioner kroner ekstra ved fremleggelse av BREEAM–NOR-sertifikatet, opplyser Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige.

Det å stimulere utbyggere og boligselskaper til å velge mer bærekraftige løsninger er noe av det mest konkrete og miljøvennlige et forsikringsselskap kan gjøre, fremholder Bjerklund.

– Miljøutbyttet er en viktig del av arbeidet vårt med mer miljø- og klimavennlige skadeoppgjør. Dette er et av flere områder vi er spesielt opptatt av når vi jobber med å fremme FNs bærekraftmål i virksomheten vår, sier han.

Toppfoto:
Bane NOR Eiendom (byggherre) og JM Entreprenør (totalentreprenør) står bak boligkomplekset «Hollenderkvartalet» i Schweigaards gate 40-46, som nå er kåret til Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg. Foto: Tove Lauluten

Lars Gøran Bjerklund i Gjensidige
Lars Gøran Bjerklund

Sist oppdatert: