Hollenderkvartalet i Schweigaards gate 40-46. Foto: Tove Lauluten

– Lønnsomt å bygge bærekraftig

Byggebransjen kan utgjøre en stor miljøforskjell uten at det går på bekostning av lønnsomheten, ifølge Grønn Byggallianse.

Anders Nohre-Walldén i Grønn Byggallianse. Foto: Finn Ståle Felberg
Anders Nohre-Walldén. Foto: Finn Ståle Felberg

– Det er fremdeles mange som tror at et bærekraftig bygg av god kvalitet er vesentlig dyrere å prosjektere og oppføre enn et som følger minimumskravene i lovverket. Det er ikke riktig, sier Anders Nohre-Walldén, leder for kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse.

Organisasjonen forvalter BREEAM-NOR, som er Norges mest utbredte miljøsertifisering for alle typer bygg. En BREEAM-sertifisering bekrefter at bygget er prosjektert og oppført med kvaliteter som bidrar til lav miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet.

– Erfaring fra bransjen og undersøkelser viser at miljøsertifisering innebærer ingen eller små ekstra investeringskostnader. Eventuelle merinvesteringer vil ofte føre til lavere driftskostnader, noe som gir besparelser i løpet av byggets levetid, sier Nohre-Walldén.

Han legger til at sertifiserte bygg ofte er kommersielt attraktive og dermed gir økte inntekter for utbyggere og eiere. Kontorbygg utgjør nesten halvparten av bygningsmassen som blir BREEAM-sertifisert, fulgt av utdanningsbygg og boliger.

Anders Nohre-Walldén i Grønn Byggallianse. Foto: Finn Ståle Felberg
Anders Nohre-Walldén. Foto: Finn Ståle Felberg

Vil skape endring

Hovedformålet med sertifiseringen er å sikre at beste miljøpraksis blir anvendt i planlegging, prosjektering, oppføring og drift av bygg, opplyser Nohre-Walldén.

– Bakteppet er naturligvis at verdens klimautslipp må ned. I Norge er målet å redusere utslippene med minst 50 prosent av 1990-nivået. Det skal skje innen 2030, sier han, og understreker at bygg- og anleggsbransjen kan og må ta sin del av jobben.

– Som et av våre styremedlemmer sier: Vi må kalle en spade for en spade. Vår bransje er uten tvil den verste. Det betyr samtidig at bygg og eiendom er bransjen du bør jobbe i hvis du vil skape endring.

Bærekraft på dagsordenen

Interessen for å benytte mer bærekraftige løsninger øker stadig. I tillegg ligger bransjen langt fremme når det gjelder innovasjon, konstaterer Nohre-Walldén. Han viser til at omlag en halv million bygninger er sertifisert etter BREEAM-standarden på verdensbasis siden 1990. Mer enn to millioner bygninger er registrert.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av standarden, utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen.

– Per dags dato har vi i Norge over 150 ferdigstilte bygg som er sertifisert. Rundt 440 prosjekter er registrert. Verktøyet og metodikken benyttes av enda flere. For BREEAM In-Use, som er tilsvarende system for rehabiliteringsprosjekter, er antallet det samme som for BREEAM-NOR, opplyser Nohre-Walldén.

Han legger til at mer enn 4 000 personer har deltatt på kurs i regi av Grønn Byggallianse, som økte medlemstallet med 20 prosent i 2019.

Gir miljøutbytte

Lars Gøran Bjerklund i Gjensidige
Lars Gøran Bjerklund

BREEAM-sertifiseringen omfatter både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Gjensidige, som samarbeider med Grønn Byggallianse, har valgt å tilby sine næringslivskunder et miljøutbytte. Det blir betalt til kunder som oppnår BREEAM-sertifisering ved gjenoppbygging etter skade.

Næringslivs- og boligsammenslutningskunder som oppnår sertifisering får utbetalt ytterligere fem prosent av det opprinnelige erstatningsbeløpet. Hvis man får 100 millioner kroner til å bygge opp etter brann, vil man få utbetalt fem millioner kroner ekstra ved fremleggelse av BREEAM–NOR-sertifikatet, opplyser Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige.

Det å stimulere utbyggere og boligselskaper til å velge mer bærekraftige løsninger er noe av det mest konkrete og miljøvennlige et forsikringsselskap kan gjøre, fremholder Bjerklund.

– Miljøutbyttet er en viktig del av arbeidet vårt med mer miljø- og klimavennlige skadeoppgjør. Dette er et av flere områder vi er spesielt opptatt av når vi jobber med å fremme FNs bærekraftmål i virksomheten vår, sier han.

Toppfoto:
Bane NOR Eiendom (byggherre) og JM Entreprenør (totalentreprenør) står bak boligkomplekset «Hollenderkvartalet» i Schweigaards gate 40-46, som nå er kåret til Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg. Foto: Tove Lauluten

Lars Gøran Bjerklund i Gjensidige
Lars Gøran Bjerklund

Sist oppdatert: