Bygningsforsikring

Vi har en av markedets beste bygningsforsikringer. Forsikringen sikrer de økonomiske interessene dine som eier av et næringsbygg, og dekker de aller fleste uforutsette skader som kan oppstå på eller i bygningen.

Hvorfor forsikre næringsbygg?

En bygning kan få både små og store skader, og ringvirkningene blir raskt dyre. Eier dere et næringsbygg, er det viktig å ha en god forsikring som sikrer de økonomiske interessene deres hvis noe skulle skje med bygget.

Bygningsforsikringen vår Næringsbygg Pluss dekker de aller fleste plutselige og uforutsette skader som kan oppstå på eller i bygget. Forsikringen oppfyller nå EUs taksonomikrav for bærekraftig forsikring. 

Hvem trenger bygningsforsikring?

Alle som eier en bygning hvor det drives næringsvirksomhet, bør ha en bygningsforsikring.

Næringsbygg Pluss passer for både store og små bygninger, enten de inneholder butikk, kontor, lager, produksjonslokaler, våningshus eller annen næringsvirksomhet. 

Skal dere forsikre et borettslag eller et sameie, har vi en egen forsikringspakke tilpasset deres behov. Les mer om forsikring for borettslag og sameier.

Miljøutbytte

Det skal lønne seg å ta bærekraftige valg. Derfor gir vi miljøutbytte til kunder som gjenoppbygger næringsbygget med miljøsertifiseringen BREEAM-NOR.

Les mer om miljøutbytte og BREEAM-NOR.

Beredskap ved uvær og store hendelser

Som kunde hos oss, kan dere føle dere trygge på å bli ivaretatt og få hjelp når uhellet er ute. Hvis det er meldt uvær eller flom, er Gjensidige i beredskap og gjør alt vi kan for å begrense skadeomfanget. Blant annet planlegger vi utplassering av pumper, lenser og tørkeutstyr i utsatte områder

 • I forkant av store hendelser sender Gjensidige uværsvarsel på SMS til kunder i utsatte områder. Vi er da i beredskap og planlegger blant annet utplassering av pumper, lenser og tørkeutstyr i utsatte områder.

  SMS-varselet sendes til kunder som har forsikret bil, bygg, hus og/eller hytte hos oss. Målet er å hjelpe kundene våre med å unngå skader, og forhindre praktiske problemer som kan følge uværet.

  Les mer om uværsvarselet vårt.

 • Vi er tilgjengelige på telefon både i og utenfor ordinær arbeidstid når store hendelser pågår. Er et større antall parter berørt av hendelsen, vil takst- og storskademiljøet vårt være tilgjengelig på plassen for å veilede og støtte de rammede.

  Vi har en egen beredskapsplan som sikrer at vi er godt rustet til å håndtere ekstra belastning både før, under og etter slike hendelser.

 • Gjensidige har et eget leverandørnettverk som gir kundene våre førsteprioritet ved store hendelser. Leverandørene vil være på plass for å sette i gang skadebegrensende tiltak, avdekke skadeårsak og gi en foreløpig vurdering av skadeomfanget.

Andre aktuelle forsikringer

 • Eiendelsforsikring – det bedriften eier av maskiner, inventar, varer og løsøre, kan utgjøre store verdier. Eiendelsforsikringen vår dekker de aller fleste plutselige og uforutsette skader på eiendelene deres.
 • Driftstapsforsikring – får dere skade på bygningen eller utstyret, kan det bety helt eller delvis stans i driften. En driftstapsforsikring kan sikre driftsresultatet til dere er tilbake i normal drift.
 • Ansvarsforsikring – enten dere leverer varer, produkter eller tjenester, kan mangler eller feil føre til skader hos deg eller kunden. Med ansvarsforsikring får dere juridisk hjelp og økonomisk trygghet hvis noen retter et erstatningskrav mot dere.
 • Prosjektforsikring – er dere entreprenører eller byggherrer, bør dere ha en forsikring som sikrer de økonomiske interessene deres i bygge- eller anleggsprosjekter.

 

Usikker på hva dere trenger?

Prøv den enkle veilederen vår og se hva som er vanlig for liknende bedrifter, eller book et møte med en av rådgiverne våre på telefon.

Gå til veilederen

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis dere ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis dere allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon dere oppgir. Det gjør det enklere for dere å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.