Næringsbygg­forsikring

Vi har en av markedets beste bygningsforsikringer. Forsikringen skal sikre eierens økonomiske interesser hvis bygningen skades.

Default

Næringsbyggforsikring

Med Næringsbygg Pluss tilbyr vi en forsikring som dekker de aller fleste plutselige og uforutsette skader på bygning. I tillegg til å dekke skade etter brann, vann, tyveri og naturskade, dekker Pluss også annen ytre og indre påvirkning som rammer bygningen.

Næringsbygg Pluss omfatter også

 • Påbygg og nybygg i løpet av forsikringsåret med 20 % av forsikringssummen, og inntil 25 millioner kroner
 • Utgifter til riving, rydding og merutgifter til destruksjon eller midlertidig lagring av giftige eller miljøfiendtlige rester etter skade med 50 % av forsikringssummen, og maks 10 millioner kroner
 • Påbud fra offentlig myndighet for bygning dekker inntil 5 millioner kroner som standard
 • Prisstigning i normal reparasjons-/gjenoppføringstid inntil 24 måneder etter erstatningsmessig skade
 • Ansvarsforsikring som huseier inntil 10 millioner kroner

Egenandel

Standard egenandel er 15 000 kroner. Du kan endre egenandelen og dermed få lavere eller høyere pris på forsikringen.

Du kan utvide forsikringen til å dekke

 • Husleietap og tap av egne lokaler i opptil 36 måneder med valgfri forsikringssum
 • Hageanlegg og uteområde med valgfri forsikringssum
 • Kunstnerisk utsmykning av bygningen med valgfri forsikringssum
 • Antikvarisk merverdi på bygningen med valgfri forsikringssum

Enkeltdekninger

Du kan kjøpe Brann eller Vann som enkeltstående dekninger dersom du ønsker det. Dersom du for eksempel har et bygg som står for riving kan det være fornuftig kun å brannforsikre dette. Ønsker du derimot full dekning, er Næringsbygg Pluss et godt valg.

Sikkerhetsrabatter

Vi kan gi rabatt for sikkerhetstiltak både i forbindelse med brann-, vann- og tyverisikring. Aktuelle tiltak kan være sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, el-kontroll og lignende.

Sammen med deg som kunde gjennomgår vi en risikovurdering. Dette bidrar til at du får en korrekt pris.

Nyhet! Gjenoppbygging med miljøutbytte

Vi ønsker å gjøre det enklere for kundene våre og samfunnet for øvrig å ta mer bærekraftige valg. Derfor utvider vi næringsbyggforsikringen med en konkret og miljøvennlig fordel – miljøutbytte.

Fra grått til grønt bygg etter skade

Hvis dere oppnår miljøsertifisering på bygget etter en skade som krever gjenoppbygging, kan dere motta et miljøutbytte. Lykkes dere med å oppnå BREEAM-NOR-sertifisering i klassen "Very Good" eller bedre på bygget, vil dere motta en ytterligere utbetaling fra oss. Utbetalingen tilsvarer 5 % av erstatningen dere opprinnelig fikk å bygge for. Dette kaller vi miljøutbytte.

Har dere næringsbyggforsikring hos oss, får dere automatisk utvidet forsikringen med miljøutbytte neste gang forsikringen fornyes etter den 6. juni 2020.

Hvilke fordeler gir et miljøsertifisert bygg?

 • Høyere markedsverdi
 • Høyere leieinntekter
 • Større belegg
 • Lavere driftskostnader
 • Økt brukertilfredshet
 • Redusert finansiell risiko

 

Se mer på byggalliansen.no

Eksempel på miljøutbytte

Dere får 100 millioner kroner i erstatning til å bygge opp etter en brann. Når bygget er ferdig, og dere kommer til oss med BREEAM-NOR-sertifikat, får dere utbetalt 5 millioner kroner (5 prosent) som et miljøutbytte.