Mann på anlegg med mobil

Laget app for å forebygge muskel- og skjelettplager

På tide å tenke nytt om forebygging av muskel- og skjelettplager, mente entreprenøren Vassbakk & Stol. De laget en app med helseråd, treningstips og en solid dose humor.

Aslaug Jakobsen i Vassbakk & Sol
Aslaug Jakobsen

– Helseundersøkelser viste at 40 prosent av de ansatte slet med muskel- og skjelettplager. Denne andelen var stabil over tid. Det fikk oss til å spørre: Er det mulig å gjøre noe annerledes i det forebyggende arbeidet? Kan vi tenke nytt om hvordan vi formidler informasjon og råd om helse til de ansatte? Slik kom ideen om å lage en app, forteller HMS-/KS-leder Aslaug Jakobsen i Vassbakk & Stol.

Appen Ergo ble lansert i november 2020. Den inneholder informasjon, råd og konkrete treningsprogram tilpasset de ulike fagområdene i bygg- og anleggsbransjen.

Aslaug Jakobsen i Vassbakk & Sol
Aslaug Jakobsen

Hvert fagområde har sine plager

– Våre ansatte kjører anleggsmaskiner, utfører grunn- eller betongarbeid, jobber på verksted – eller sitter på kontor. Hver gruppe har spesifikke utfordringer med tanke på muskel- og skjelettplager. Derfor jobbet vi mye med å kartlegge arbeidshverdagen og risikofaktorene innen de ulike fagområdene. Målet var at Ergo skulle være relevant for alle, sier Jakobsen.

Hun forteller at Vassbakk & Stol samarbeidet med bedriftshelsetjenesten AktiMed om det faglige. Fondet for regionale verneombud bidro med penger.

Kjentfolk og humor

Det å lage en fin app, er én ting. Å få folk til å bruke den, er noe helt annet. Vassbakk & Stol var opptatt av at Ergo skulle være mer enn en tørr informasjonsbrosjyre i «telefon-format».

– Innholdet er tett knyttet opp til folks hverdag, og det blir presentert i et muntlig og lettfattelig språk. Rådene som gis kommer fra folk som selv jobber i entreprenørbransjen, sier Jakobsen.

I tillegg deler en rekke av de ansatte sine personlige historier om aktivitet, kosthold og helse. Og som krydder: underholdende videoklipp med komiker Hans Morten Hansen. Bruken av kjentfolk og humor gjorde mye for innsalget av appen, kan Jakobsen fortelle.

Plager kommer snikende

Anne Sørum i Arbeidstilsynet Foto: BuildingSupply/Christer Davanger
Anne Sørum. Foto: BuildingSupply/Christer Davanger

Sjefsingeniør Anne Sørum i Arbeidstilsynet hilser tiltak som Ergo velkommen. Hun viser til at muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær og frafall i arbeidslivet.

– Ansatte i bygg- og anleggsbransjen er overrepresentert i statistikkene. Omtrent 70 prosent rapporterte om muskel- og skjelettplager den siste måneden. Mer enn halvparten av disse mener at plagene helt eller delvis skyldes forhold på jobben. Det er spesielt smerter i rygg, hofte, knær og armer som peker seg ut, sier Sørum.

Muskel- og skjelettplager er sjelden akutte, men kommer snikende over tid. De kan ikke forebygges ved hjelp av et rekkverk eller vernesko. Dette arbeidet må være systematisk og pågå kontinuerlig, understreker Sørum.

Anne Sørum i Arbeidstilsynet Foto: BuildingSupply/Christer Davanger
Anne Sørum. Foto: BuildingSupply/Christer Davanger

Identifiserer risikofaktorer

Innsatsen for arbeidsmiljøet handler om å kartlegge fare, vurdere risiko og få på plass tiltak, slår overingeniøren fast. Helt konkret betyr det at dere må identifisere faktorene som gir størst risiko: Jobbes det mye på knær eller på huk? Er det mye tungt verktøy involvert? Bruker de ansatte utstyr som gir vibrasjoner? Er det mye stillesitting og repeterende bevegelser?

– Når dere har fått oversikt over hva som medfører størst risiko, må dere legge en plan for hvordan risikoen skal håndteres – og så sette planen ut i livet. I det store bildet dreier det seg om god planlegging og organisering av arbeidet, sier Sørum.

Brudd i over 8 av 10 tilsyn

Dokumentasjon på at bedriften har kartlagt, planlagt og gjennomført tiltak, er noe av det Arbeidstilsynet etterspør på sine tilsyn.

– Over 80 prosent av bedriftene i bygg og anlegg får én eller flere reaksjoner fra oss som følge av mangelfull innsats for å redusere risikoen for muskel- og skjelettskader, opplyser Sørum.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Samtidig er bedriftshelsetjenesten en viktig ressurs når det gjelder å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent av Arbeidstilsynet og ha kompetanse på arbeidsmiljø, påpeker Sørum. Hun understreker også betydningen av å involvere ansatte, verneombud og tillitsvalgte.

– Det lokale partssamarbeidet er en suksessfaktor når arbeidsplassen skal komme frem til treffsikre tiltak.

Et hjelpemiddel for de ansatte

Ergo er et hjelpemiddel, ikke en endelig løsning på problemet med muskel- og skjelettplager, understreker Aslaug Jakobsen i Vassbakk & Stol.

– Vi må jobbe med HMS kontinuerlig og på flere måter. Først og fremst har vi ansvar som arbeidsgiver. Men dette er også et samspill. Ansatte kan gjøre mye selv for å forebygge plager og skader. Ergo er et verktøy som gir kunnskap og trygghet til å ta gode helsevalg, sier hun og legger til at appen er tilgjengelig for alle på AppStore og GooglePlay.

– Vi håper at flere kolleger i bransjen vil ta i bruk Ergo. Målet er at appen vil bidra til økt bevissthet og – på sikt – færre muskel- og skjelettplager blant ansatte i bygg og anlegg.

Informer de ansatte om behandlingsforsikringen

– Nær halvparten av nordmenns helseplager er jobbrelaterte. Sykmeldingene som følger koster samfunnet flere titalls milliarder kroner hvert år, sier produktutvikler Julie Stendal i Gjensidige.

Første bud er naturligvis å unngå skade. Det er best for den ansatte, virksomheten og samfunnet som helhet, fremhever Stendal. Når en skade først har skjedd, er målet at folk skal få behandling og komme tilbake til hverdagen så fort som mulig.

– Stadig flere bedrifter kjøper helse- og behandlingsforsikringer til de ansatte. I Gjensidige jobber vi hele tiden med å utvikle forsikringene våre og derfor er det viktig at lederne er oppdaterte, slik at de ansatte får vite hva forsikringene dekker. Sett dere inn i forsikringsavtalen og følg med på informasjonen dere får per mail. 

Sist oppdatert: