Hopp til innhold

Syke- og uføreforsikringer

Gi økonomisk trygghet og stabilitet til ansatte som blir syke og ikke lenger kan jobbe som normalt.

Gjør en forskjell når det trengs mest

Er vi godt nok dekket gjennom det offentlige?

  • Det første året utbetaler NAV sykepenger som dekker den ansattes lønn opptil 744 168 kroner (6 G). Tjener man mer enn 6 G, blir inntekten redusert allerede det første året.
  • Etter ett år må den ansatte søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Da faller inntekten til 66 % av lønn opptil 6 G.

Hvis en ansatt helt eller delvis må slutte å jobbe, får det raskt konsekvenser for privatøkonomien.

Syke- og uføreforsikringer kan kompensere for redusert inntekt, og kommer i tillegg til støtten fra NAV.

Inkludert i forsikringene

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.