Bildet viser en liten gutt som er lei seg

Slik påvirker pandemien barnas psykiske helse

Ifølge psykolog Miriam Sinkerud Johnson kommer de psykiske plagene til uttrykk på en annen måte hos barna enn hos de voksne.

Førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet, Miriam Sinkerud Johnson. Foto: Svein Harald Milde
Miriam Sinkerud Johnson. Foto: Svein Harald Milde

En internasjonal undersøkelse gjennomført av Redd Barna viser at ett av fire spurte barn har symptomer på angst og usikkerhet som følge av koronasituasjonen. I tillegg viser en rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk stress at også norske barn er særlig sårbare for psykiske plager som følge av pandemien.

– Barn i ulik alder har forskjellige måter å håndtere og uttrykke følelsesmessige reaksjoner på. Derfor er det viktig at foreldre er oppmerksomme på endringer i atferd hos barnet. Det kan være at barnet ditt virker engstelig, er lei seg, gråter eller trekker seg unna, sier Johnson, som er førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet.

Hun mener voksne må være bevisst på at egne bekymringer lett kan smitte over på barna.

– Som forelder er det viktig å tenke på hvordan og hvor mye du snakker om korona. Begrens hvor mye du snakker om egne bekymringer knyttet til smitte og sykdom. Barn bør også skjermes for det enorme medietrykket rundt pandemien, sier Johnson.

Førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet, Miriam Sinkerud Johnson. Foto: Svein Harald Milde
Miriam Sinkerud Johnson. Foto: Svein Harald Milde

Må føle seg informert

Seksjonsleder Redd Barnas norgesprogram, Thale Skybak. Foto: Redd Barna
Thale Skybak. Foto: Redd Barna

Hun understreker imidlertid viktigheten av å snakke med barna om det som foregår.

– Foreldre kan trygge barn ved å snakke med dem, forklare hva korona er, og hvorfor vi må passe på hverandre ved å holde avstand og vaske hender. Barn er tilpasningsdyktige og lærer seg raskt nye rutiner, så lenge de opplever trygghet i situasjonen, sier Johnson. 

Thale Skybak i Redd Barna poengterer at det er viktig å bruke et språk som barnet forstår. 

– Barn trenger å føle seg informert for å ikke bli redde. Husk at ord som pandemi og karantene kan være vanskelig å forstå. For å kunne ha en god samtale, bør du ta utgangspunkt i hva barnet selv vet, tror og lurer på. Lytt til barnets spørsmål og bekymringer, råder Skybak.

Seksjonsleder Redd Barnas norgesprogram, Thale Skybak. Foto: Redd Barna
Thale Skybak. Foto: Redd Barna

Gi barna håp

Mange barn har lenge kjent på usikkerhet og er slitne som følge av pandemien, ifølge Skybak. Hun mener det er viktig å fortelle barn at det gjøres mye for å hjelpe og for å stoppe viruset. 

– Fortell gjerne at land over hele verden gjør alt de kan for at viruset ikke skal spre seg. Det finnes tusenvis av flinke leger og sykepleiere som er klare til å ta vare på folk om de blir syke, og det jobbes med å utvikle en vaksine som kan stoppe viruset. Fortell også at dere foreldre og andre voksne gjør deres absolutt beste for å passe på barna og unngå at de blir syke, sier Skybak.

Ikke nøl med å be om hjelp

Barneforsikringsansvarlig i Gjensidige, Ann-Mari Tollefsrud Boge.
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Psykolog Johnson mener det er viktig å huske på at barn er forskjellige, og at der noen er mer robuste blir andre lettere bekymret og redde.

– Merker du som forelder at barnas bekymringer går utover funksjonsnivået, kan du be om råd fra helsesøster eller fastlege, sier Johnson.  

Ann-Mari Tollefsrud Boge i Gjensidige opplyser at selskapets barneforsikring gir tilgang til en døgnåpen telefontjeneste. 

– Både voksne og barn kan ringe Helsehjelp 24/7, noe som kan være særlig nyttig når helsestasjon og legekontor er stengt. De som svarer har helsefaglig utdannelse og kan svare på spørsmål om alt fra engstelige barn til koronasymptomer, sier Boge, før hun avslutter:

–  Selv om vi får mer kontroll over smittespredningen, kan bekymringer fortsette å prege barna i lang tid. Det viktigste er å ta barnets følelser på alvor og snakke om det som opptar dem.

Barneforsikringsansvarlig i Gjensidige, Ann-Mari Tollefsrud Boge.
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Sist oppdatert: