En liten jente som sitter med ryggen til i et lekerom

Slik kan du hjelpe småbarn som sliter psykisk

Ett av fem barn får en psykisk lidelse i løpet av oppveksten. Dette kan du gjøre for å hjelpe.

Barnepsykolog og professor Willy-Tore Mørch
Willy-Tore Mørch

Ifølge Folkehelseinstituttet er psykiske lidelser det viktigste helseproblemet blant barn. Barnepsykolog og professor Willy-Tore Mørch understreker at psykiske plager kommer til uttrykk på andre måter hos barn enn hos voksne.

– Barn har ikke de samme verktøyene som voksne til å håndtere og uttrykke følelsesmessige reaksjoner. Derfor er det viktig at foreldre er oppmerksomme på endringer i atferd. Indre plager hos barn kommer gjerne til uttrykk som utagerende atferd eller som innadvendthet og depresjon, sier Mørch.

Barnepsykolog og professor Willy-Tore Mørch
Willy-Tore Mørch

Utagerende eller innadvendt

Ifølge psykologen vil samspillet mellom egen sårbarhet og omgivelsene være med å påvirke hvordan barn har det.

– Barn som har vokst opp med en straffende oppdragelse har større risiko for å utvikle utagerende atferd. Dersom det er stor grad av ukontrollert konflikt mellom foreldrene, vil barnet lett ta etter disse væremåtene når de møter konflikter i miljøene sine, forklarer Mørch. 

Når det gjelder barn som sliter med innadvendthet og depresjon peker barnepsykologen på vold i familien, store konflikter eller bekymringer som typiske årsaker. 

– Det kan for eksempel være at barnet er bekymret for at foreldre skal gå fra hverandre. Det kan også være at barnet er redd for å ikke kunne delta i fødselsdager eller klasseturer på grunn av dårlig råd, sier Mørch, før han legger til: 

– Det er viktig å huske på at barn er forskjellige. Noen er robuste og tåler mye stress, mens andre er mer sårbare og reagerer raskere med å bekymre seg. Mange barn er også naturlig sjenerte og tilbakeholdene, men for noen kan frykt og fobier få negative følger for barnets utvikling.

Mistrivsel i barnehage og skole

Generalsekretær i organisasjonen Vokse for barn, Signe Horn. Foto: Bo Mathisen
Signe Horn. Foto: Bo Mathisen

Generalsekretær i organisasjonen Vokse for barn, Signe Horn, understreker hvordan mistrivsel i barnehage og skole påvirker barn negativt. 

– Det å ikke bli inkludert i lek eller ha vanskelig for å få venner kan være svært tøft for barn og sette dype spor. Noen barn trenger å trene på det sosiale samspillet med andre, og det er voksnes ansvar å hjelpe dem, sier Horn. 

Hun mener voksne må være flinke til å snakke med barna om hvordan de har det.

– Voksne må følge med på barns atferd og spørre om hvordan de har det. Det er viktig å spørre barn på en måte som gjør at de tør å åpne seg, sier Horn, og legger til at det å spørre mer er tema på Verdensdagen for psykisk helse i 2020.

Generalsekretær i organisasjonen Vokse for barn, Signe Horn. Foto: Bo Mathisen
Signe Horn. Foto: Bo Mathisen

Må våge å be om hjelp

Generalsekretæren råder også bekymrede foreldre til å ta tak i problematikken så tidlig som mulig. 

– Jo lenger tid det går, jo mer setter atferden seg, og desto vanskeligere kan det være å finne gode løsninger, forklarer Horn.

Hun mener det kan være lurt å ha en god dialog med skole og barnehage, slik at alle voksne rundt barnet samarbeider om å legge til rette for en god hverdag.

– Det er viktig at foreldre tør å be om hjelp og tar i bruk det tilbudet som finnes i form av helsesøster, psykolog og helsetjenester, sier Horn.

Psykolog Mørch forteller at foreldreveiledning er den mest effektive behandlingen når det gjelder barn med atferdsvansker. 

– De fleste kommuner har tilgang til forskningsbaserte foreldreveiledningsprogrammer, som De Utrolige Årene eller Parent Management Training Oregon-modellen. Disse tilbys enten av helsestasjoner, PPT eller Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, sier Mørch, før han legger til: 

– På Ungsinn kan foreldre finne mer informasjon om de fleste programmer for tiltak overfor barn og unge som sliter med psykiske helseplager. 

Døgnåpen tjeneste

Ansvarlig for barneforsikring i Gjensidige, Ann-Mari Tollefsrud Boge.
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Ann-Mari Tollefsrud Boge i Gjensidige opplyser at deres kunder med barneforsikring har tilgang til en døgnåpen telefontjeneste. 

– Både voksne og barn kan benytte seg av videokonsultasjon med psykolog, noe som kan være særlig nyttig når helsestasjon og legekontor er stengt. De som svarer har helsefaglig utdannelse og kan ta for seg alt fra mobbing til bekymrede barn, sier Boge, før hun avslutter:

– Det er viktig at foreldre er oppmerksomme på hvordan barna har det, tar deres følelser på alvor og setter av tid til å snakke om det som opptar dem.

→ Mer om barneforsikring

Ansvarlig for barneforsikring i Gjensidige, Ann-Mari Tollefsrud Boge.
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Sist oppdatert: