Behandlingforsikring

Få ekstra tjenester med behandlingsforsikring

Synes du det er vanskelig å vite hva du kan be om ved sykdom eller uhell? Her får du en oversikt over hva det offentlige tilbyr, og hva du kan få ekstra gjennom behandlingsforsikring.

Alle som bor i Norge har, ifølge Pasient- og brukerrettighetsloven, rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å avgjøre hva slags tjeneste eller hjelp du får, foretas det en faglig vurdering av ditt behov. Noen tjenester, som innleggelse på sykehus, er gratis, mens andre tjenester krever egenandel, frem til du når frikortgrensen.

Gjennomsnittlig ventetid er 70 dager

For å få en planlagt behandling på sykehus, må du først ha henvisning fra fastlegen. Etter å ha mottatt henvisning vurderer sykehuset om du har rett til nødvendig helsehjelp, og de gir deg en frist for når hjelpen senest skal komme i gang. Du har rett til å velge hvilket sykehus du vil motta helsehjelp fra. Dette gjør du på frittsykehusvalg.no. Der finner du også en oversikt over ventetider ved de forskjellige sykehusene.

En rapport fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig ventetid etter henvisning til sykehus var på 70 dager i 2015. For psykisk helsevern for voksne var ventetiden 52 dager, mens tilsvarende tjenester for barn og unge hadde en gjennomsnittlig ventetid på 50 dager i 2015.

Behandlingsforsikring gir raskere behandling

Statistikk fra Finans Norge fra 2016 viser at mer enn 480 000 nordmenn har en form for behandlingsforsikring, hvorav om lag 440 000 er dekket gjennom arbeidsgiver.

Det er vanlig blant de største forsikringsaktørene å garantere utredning innen 14 dager etter henvisning fra lege. Flere selskaper garanterer også behandling eller operasjon innen 10-20 dager.

Helse 55+ er den første behandlingsforsikringen som kan tegnes etter fylte 55 år, og helt opp til 75 år. Den garanterer og dekker utredning av alle lidelser innen 14 dager. En tidlig og grundig utredning vil gi deg mer nøyaktige diagnoser og sikrer at du får riktig behandling.

Disse behandlingene får du med Helse 55+

Forsikringen dekker behandling av mindre alvorlige sykdommer som vanligvis inntreffer i voksen alder. Eksempler på dette er sykdom knyttet til øyne, skjelett og muskler, som for eksempel grå stær, meniskskade eller åreknuter. Helse 55+ dekker en rekke plager som kan være ødeleggende for din livskvalitet, og gir deg blant annet raskere tilgang på behandling hos fysio- og manuellterapeut, kiropraktor og naprapat, samt ernæringsfysiolog.

Hvis du trenger råd og veiledning, eller bare en samtalepartner, har Gjensidige også en gratis, døgnåpen helsetelefon, hvor du kan snakke med fagpersonell om de bekymringene du måtte ha knyttet til din helsesituasjon.

Trenger du hjemmehjelp eller økonomisk støtte?

Hvis du har fått vedtak om kommunal hjelp, fra hjemmehjelp eller hjemmesykepleie, vil du få supplerende bistand gjennom forsikringen din. Av de mellom 55 og 80 år som mottar hjelp hjemme, er det færre enn en av fem som får mer enn to timers hjelp i uken. Gjennom forsikringen får du utbetalt en engangssum, som du for eksempel kan bruke til å kjøpe hjemmetjenester.

Gjennom Helse 55+ får du også ti prosent rabatt på hjemmehjelp og hjemmesykepleier hos Gjensidiges samarbeidspartnere, uavhengig av forsikringstilfelle. Forsikringen tilbyr forebyggende helsetjenester hos Boots Apotek, teknikkurs for blant annet ski og kajakk hos Learn2-gruppen, samt trygghetsalarm fra Vakt og Alarm AS.

Sist oppdatert: