Varseltrekant

Flere trafikkskader

Ferske tall viser at det i juli, august og september 2020 kom inn 4000 flere trafikkskademeldinger enn i tilsvarende periode i 2019.

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad

Selv om den negative statistikken viser en økning på tre prosent, fryktet kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige et verre utfall. 

– Ettersom så mange flere enn vanlig har feriert med bil i Norge i år, er det egentlig positivt at tallene ikke har økt mer, sier Rysstad.

Han forteller at de fleste skademeldingene gjelder kun materielle skader, men påpeker at det også har vært alvorlige ulykker.

– Hver eneste ulykke som fører til dødsfall eller varige skader er én for mye, fastslår han.

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad

– Mobilbruk ødelegger liv

Mobilbruk bak rattet har forårsaket mange alvorlige ulykker i senere år. Rysstad betegner det som en «folkesykdom». 

– Vi mener tiden er overmoden for en kraftig økning i gebyrsatsene for mobilbruk i bil, sier han.

Han tar til orde for bøter på inntil en månedslønn i de verste tilfellene.

– Kraftige bøter vil svi ut fra den lommeboka man har, og vi tror det vil skremme bilistene fra å fikle med mobilen mens de kjører. Når du sitter bak rattet er du nødt til å fokusere på det du gjør; kjøre bil og holde fokuset på trafikkbildet, sier han.

776 millioner i erstatninger

Erstatningsutbetalingene i tredje kvartal 2020 endte på 776 millioner kroner, en økning på 9 prosent fra tilsvarende periode i fjor. 

– Det rimer bra med tidligere erfaringer og tall, og det at reparasjonene blir stadig dyrere. Det skyldes flere faktorer; blant annet har de fleste nyere biler avansert elektronikk og dyre enkeltdeler. Også den lave kronekursen bidrar til høyere kostnader per bilreparasjon, avslutter Rysstad.

→ Vært uheldig? Meld bilskade på nett

Sist oppdatert: