Hopp til innhold

Prosjekt­forsikring

Prosjektforsikring, også kjent som byggeforsikring, gir økonomisk trygghet til både byggherre og entreprenør under bygge- og anleggsprosjekter.

Hva er prosjekt­forsikring?

Hvem har forsikringsansvaret?

Entreprenører er etter Norsk Standard pålagt å ha prosjektforsikring. Da trenger byggherre som regel ikke kjøpe prosjektforsikringen selv. Noen ganger er det likevel aktuelt for byggherren å tegne prosjektforsikring, eller være medforsikret i entreprenørens forsikring. Det viktigste er at dere avklarer hvem som har forsikringsansvaret i kontrakten.

En prosjektforsikring er forsikring av bygge- og anleggsarbeider som en entreprenør eller byggherre har kontraktsfestet ansvar for. Forsikringen gir erstatning for skader på materialer og utstyr dere bruker i prosjektet.

Dere kan velge mellom

  • årsforsikring som gjelder alle prosjekter entreprenøren jobber med
  • eller forsikring av et enkeltprosjekt, som gjelder frem til prosjektet er overlevert

Prosjekt­forsikringen vår

Forsikringen er fleksibel – både innhold, erstatning og egenandel kan tilpasses bedriftens behov.

Brannskader

Dekker skader som skyldes brann.

Vannskader

Gir erstatning ved vannskader – enten det skyldes lekkasje i rør, eller vann som trenger inn i bygget fra terreng eller grunn.

Tyveri og hærverk

Dekker skader etter hærverk på byggeplassen, og tyveri av materialer, utstyr eller maskiner dere bruker i prosjektet.

Naturskader

Dekker skader som skyldes naturhendelser. For eksempel etter storm, flom, stormflo, skred eller jordskjelv.

Andre skader på materialer og utstyr

Dekker de aller fleste plutselige og uforutsette skader, inkludert skader som skyldes ytre påvirkning. For eksempel et tre som velter, vindskader eller påkjørsel.

Valgfrie tillegg

Driftstap og ekstrautgifter

Dekker ekstrautgifter, kostnader ved forsering og dagbøter hvis en skade gjør at fremdriften reduseres eller stanser – uansett om skaden har skjedd hos dere eller hos en underentreprenør. Forsikringen gir også erstatning om kontrakten utgår eller avbrytes på grunn av en skade.

Forsikring i reklamasjonstiden

Gir erstatning for skader som skyldes feil eller mangler i jobben dere har gjort etter det kontraktsfestede arbeidet er overlevert.

Utvidelsen er kun relevant for entreprenører.

Driftstap for byggherre

Gir kompensasjon for tapte driftsinntekter hvis prosjektet ikke ferdigstilles på grunn av en skade.

Entreprenørutstyr

Gir erstatning for skade på annet utstyr dere bruker i kontraktsarbeidet, som ikke skal inngå i bygget eller anlegget. For eksempel brakker, containere, kraner, redskaper eller varer.

Mer om prosjektforsikring

Gir prosjektforsikring erstatning for feil eller mangelfullt arbeid?

Nei, forsikringen dekker ikke feilaktig utført arbeid eller arbeid som ikke er nevnt i kontrakten.

Dere kan utvide forsikringen til å dekke prosjektet også i reklamasjonstiden. Da vil følgeskader etter arbeidet være dekket.  

Er byggherrens materialer forsikret?

Hvis byggherren har egne materialer, er det dekket av entreprenørens prosjektforsikring straks det ankommer byggeplassen.

Hva er forskjellen på prosjektforsikring og ansvarsforsikring?

En prosjektforsikring dekker skade på egne arbeider.  

En ansvarsforsikring dekker erstatningsansvar for skader eller økonomiske tap påført en tredjepart. For eksempel en kunde eller en besøkende.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Mange trenger også ...

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje