Hopp til innhold

Ansvars­forsikring for IT-bedrifter

Spesielt tilpasset behov i IT-bransjen, også kjent som profesjonsansvar eller konsulentforsikring.

Juridisk hjelp

Juristene våre avklarer om bedriften er erstatningsansvarlig og Gjensidige fører saken for dere

Økonomisk sikkerhet

Blir dere ansvarlige, dekker vi opptil 20 milloner kroner av erstatningskravet

Skreddersydd bransjen

Forsikringen er tilpasset bransjens standardavtale og behov

Hva dekker ansvar for IT-bedrifter?

Med ansvarsforsikring for IT-bedrifter, er dere sikret hjelp uansett om erstatningskravet gjelder økonomiske tap eller skader.

Dekker erstatningsansvaret hvis du gir råd eller gjør en feil som betyr økonomiske tap for kunder, leverandører eller andre utenforstående.

Blir bedriften ansvarlig for skade på andres eiendeler – enten det er maskiner, programvare, materialer, varer eller annet – hjelper vi dere med å dekke utgiftene og hindre store økonomiske tap.

Skulle noen bli skadet eller syk som følge av en feil i dere har gjort, dekker forsikringen erstatningskrav fra kunder og andre utenforstående.

Hvis dere får et erstatningskrav mot dere, får dere rask hjelp av juristene våre til å finne ut om dere er erstatningsansvarlige eller ikke.

Omfattes skaden av forsikringen, fører Gjensidige saken for dere og sparer dere for utgifter til advokat.

Hvis erstatningsansvaret må avgjøres i retten, dekker vi sakskostnadene.

Mer om ansvars­forsikringen

Standard egenandel er 30 000 kroner. Det er mulig å endre egenandelen hvis dere ønsker det.

Dere får dekket erstatningskrav for opptil 20 millioner kroner. Forsikringssummen kan økes om dere trenger bedre beskyttelse.

  • arbeidet med å rette opp feilen eller utføre den avtalte leveransen på nytt (kontraktsansvaret)
  • ansvar som fører, bruker eller eier av et kjøretøy
  • ansvar for yrkesskade 
  • bøter og overtredelsesgebyrer
  • ansvar for skade på det dere bruker, leier eller låner

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du sjekke pris i nettbutikken og laste ned de fullstendige vilkårene før du fullfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Hva kan skje?

Feil etter rådgivning

Er du rådgiver eller konsulent, kan du få et erstatningskrav mot deg hvis du gir råd som fører til tap for kunden.

Problemer med dataprogram

Du kan bli holdt erstatningsansvarlig hvis software, hardware eller kode fører til nedetid, tapt inntekt eller gir andre konsekvenser for kunden. 

Tap av data

Hvis data går tapt ved oppgraderinger eller endringer, kan du bli holdt erstatningsansvarlig for kundens tap og utgifter til rekonstruksjon.  

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen vårSnakk med en rådgiver

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mange trenger også ...