Ansvarsforsikringer

Å gjøre feil kan skje den beste. Ansvarsforsikringen kan være redningen hvis kunden deres krever erstatning for skader eller økonomiske tap.​

Default

Hva er aktuelt for dere?

 • Det vanligste er å ha forsikringene bedriftsansvar og produktansvar. Da får dere dekket fysisk skade på personer eller ting.
 • Hvis dere ikke selger fysiske tjenester, er rådgiveransvar eller formueansvar aktuell. Den gir beskyttelse hvis dere gir råd som fører til tap for kunden, og den dekker skader som kan oppstå i kontorlokalet eller i forbindelse med kundebesøk.

I tillegg kan dere vurdere​

 • Rettshjelp – hvis dere blir part i en tvist​
 • Miljøforsikring – hvis dere blir pålagt erstatningsansvar etter Naturmangfoldloven
 • Styreansvar – for å beskytte de som har styreverv​
 • Forsikring for immaterielle rettigheter – hvis dere blir ansvarlig for brudd på andre virksomheters immaterielle rettigheter​
 • Kriminalitet – hvis noen som jobber for dere, gjør noe straffbart overfor bedriften​
 • RPAS/drone – obligatorisk for den som bruker droner
 • Ansvarsforsikring for leid næringseiendom – hvis dere blir holdt erstatningsansvarlige for skade på en næringseiendom eller et næringslokale dere leier.

 

Bli kontaktet for tilbud

Hvorfor trenger dere ansvarsforsikring?

Det er menneskelig å gjøre feil. Feil kan bety økonomisk tap for kundene deres eller andre. Da gir ansvarsforsikringen den økonomiske tryggheten og juridiske hjelpen dere trenger i en vanskelig situasjon.​

 • Driver du et enkeltpersonforetak (ENK), har du et ubegrenset personlig ansvar. Da kan et erstatningskrav i verste fall føre til personlig konkurs.​
 • Selve kontrakten med kunden gir dere ikke tilstrekkelig beskyttelse hvis dere gjør en feil som medfører økonomisk tap hos kunden.​
 • Noen kunder krever at dere har ansvarsforsikring. Uansett kan det være et konkurransefortrinn å kunne fortelle at dere er forsikret – fordi det også gir kunden trygghet.

Feil er ofte vanskelig å forutse

Skader​

Enten du leverer varer, produkter eller tjenester, kan mangler eller feil forårsake skader hos deg eller kunden. Skader kan ramme både personer og ting.​

Feil etter rådgivning

Er du rådgiver eller konsulent, kan du få et erstatningskrav mot deg hvis du gir råd som fører til tap for kunden.

Hva får dere?

Juridisk hjelp​

En av juristene våre finner ut om dere er erstatningsansvarlig eller ikke. Hvis skaden eller tapet omfattes av forsikringen, fører vi saken for dere, og dere sparer utgifter til advokat.​

Økonomisk trygghet

Blir resultatet at dere må betale erstatning, hjelper vi dere med å dekke utgiftene og hindre store økonomiske tap.

Hva dekker forsikringen?

Avhengig av hvilken ansvarsforsikring du kjøper, kan den dekke

 • skader på personer​
 • skader på eiendeler og produkter​
 • økonomiske tap for kunder, leverandører og andre
 • sakskostnader hvis erstatningsansvaret må avgjøres av domstolene​

Forsikringen dekker ikke​

 • arbeidet med å rette opp feilen eller utføre avtalt leveranse på nytt​
 • bøter, som for eksempel overtredelsesgebyr fra Datatilsynet​
 • erstatningskrav som oppstår utenfor de nordiske landene​

Fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker, finner dere i vilkårene. Selger bedriften deres varer eller tjenester utenfor Norden, ta kontakt med oss.​

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder. 

Fullstendige vilkår 

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet. 

 • Hvis dere ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.  
 • Hvis dere allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.  

Alminnelige vilkår 

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon dere oppgir. Det gjør det enklere for dere å sammenligne hva forsikringene dekker.  

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer

Usikker på hvilke forsikringer dere trenger?

Få rask og enkel veiledning på nett ved å svare på noen få spørsmål om bedriften.