Små og mellomstore bedrifter

Hvilke forsikringer og pensjonsordninger trenger vi?

Dersom noe skulle skje, er det godt å vite at dere er godt forberedt med forsikringene og pensjonsordningene som er riktig for dere.

Noen forsikringer må dere ha, og noen bør dere ha. Vi hjelper deg med å finne pakken som sikrer bedriften og de ansatte etter deres behov.

Se mer om hva vi anbefaler av forsikringer og pensjon etter deres behov, og kontakt oss for et rådgivningsmøte på telefon.

Hvilke behov har dere for å sikre bedriften?

Som arbeidsgiver er dere pålagt å ha yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for de ansatte, også for deltidsansatte. Dette gjelder også deg selv dersom du er ansatt i eget AS.

I tillegg kan dere velge å sette sammen flere personalforsikringer etter eget ønske, eller velge en av våre ferdige pakker. Se alle personforsikringene våre her

Vi tilbyr tre ansattepakker med forsikring og pensjon som gjør valget av personalforsikringer og pensjon litt lettere. Pakkene passer for bedrifter med to eller flere ansatte, og er tilpasset ulike stadier bedriften kan være i.

Vi kan hjelper bedriften med gode pensjons­ordninger for de ansatte.

Alle bør ha en tilstrekkelig reiseforsikring. Reiseforsikring er svært gunstig å ha så fort du beveger deg utenfor hus eller kontor. Reiser du eller dere i jobbsammenheng, bør dere ha en yrkesreiseforsikring.

Har dere en bygning eller et lager som kan bli utsatt for tyveri, brann, vannskade eller lignende, bør dere ha en bygningsforsikring.

Forsikringen vår Næringsbygg Pluss dekker både ytre og indre påvirkning som rammer bygningen.

Har dere eiendeler, utstyr, maskiner, varer eller inventar, bør dere ha en eiendelsforsikring.

Forsikringen vår Eiendeler Pluss dekker både skade etter brann, tyveri, vann eller naturskade, i tillegg til også å dekke annen ytre og indre påvirkning som rammer eiendeler.

Kan bedriften utsettes for dataangrep, bør dere også vurdere en cyberforsikring.

Skade på bygning eller eiendeler medfører ofte at driften stopper opp eller reduseres. Det kan få store økonomiske konsekvenser for virksomheten.

Driftstapsforsikringen vår sikrer at driftsresultatet opprettholdes etter en skade.

Det kan oppstå situasjoner som fører til erstatningskrav mot bedriften. En ansvarsforsikring kan beskytte mot store økonomiske tap hvis firmaet blir erstatningsansvarlig for skader på personer eller ting.

Har dere bil registrert på firmaet, må dere ha en næringsbilforsikring. Sjekker du pris og kjøper på nett, får dere 10 % nettrabatt.

Har dere andre kjøretøy eller arbeidsmaskiner, må dere også forsikre disse med minimum ansvarsdekning.

 

Driver dere med varehandel eller skal transportere eiendeler, bør dere ha en transportforsikring.

Transportforsikringen gjelder for varer eller eiendeler under transport. Dette kan være varer bedriften sender med transportør eller eiendeler som transporteres i egen bil.

Enten dere er entreprenør eller byggherre, bør dere ha en prosjektforsikring som enten forsikrer et enkeltprosjekt eller alle prosjektene dere jobber med. Prosjektforsikringen passer for alle typer bygg-, anlegg- og montasjeprosjekter.