Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i 2006. Loven pålegger bedrifter i privat sektor å etablere en pensjonsordning hvis de har mer enn én ansatt.

Default

Hva er obligatorisk tjenestepensjon og hvem må ha det?

Målet med obligatorisk tjenestepensjon er å sikre pensjonssparing til den enkelte, utover folketrygdens ytelser. Med en obligatorisk tjenestepensjon får bedriften og de ansatte innskuddspensjon.

Pensjonsordningen innebærer at:

  • Bedriften plikter å spare minimum 2 % av den ansattes bruttolønn opp til 12 G til pensjon.
  • Ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen med virkning fra første arbeidsdag.
  • Bedriften får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av pensjonsinnbetalingene og kostnadene knyttet til avtalen.
  • Pensjonsordningen skal inkludere innskuddsfritak. Det betyr at pensjonsleverandøren viderefører sparingen så lenge en ansatt er arbeidsufør.
  • Utbetalingen kan starte fra 62 år og må vare frem til 77 år.
  • Pensjonen blir utbetalt månedlig.
  • Hvis den ansatte kombinerer jobb med pensjonsutbetaling, fortsetter bedriften pensjonssparingen.

Bedrifter/foretak som oppfyller ett eller flere av kravene nedenfor plikter å ha innskuddspensjon:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

Foretak er aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste.

Pensjon fra første krone fra 2022

Alle som får lønn, får også pensjon