Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i 2006. Loven pålegger bedrifter i privat sektor å etablere en pensjonsordning hvis de har mer enn én ansatt.

Default

Hva er obligatorisk tjenestepensjon?

Målet med obligatorisk tjenestepensjon er å sikre pensjonssparing til den enkelte, utover folketrygdens ytelser. Med en obligatorisk tjenestepensjon får bedriften og de ansatte innskuddspensjon. Les mer om hvilke bedrifter som må ha innskuddspensjon.

Pensjonsordningen innebærer at:

  • Bedriften plikter å spare minimum 2 % av den ansattes bruttolønn opp til 12 G til pensjon.
  • Ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen med virkning fra første arbeidsdag.
  • Bedriften får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av pensjonsinnbetalingene og kostnadene knyttet til avtalen.
  • Pensjonsordningen skal inkludere innskuddsfritak. Det betyr at pensjonsleverandøren viderefører sparingen så lenge en ansatt er arbeidsufør.
  • Utbetalingen kan starte fra 62 år og må vare frem til 77 år.
  • Pensjonen blir utbetalt månedlig.
  • Hvis den ansatte kombinerer jobb med pensjonsutbetaling, fortsetter bedriften pensjonssparingen.

Pensjon fra første krone – nytt i 2022

Alle som får lønn, får også pensjon