Mann i kran vasker fasade på bygård.

Derfor er det viktig å vaske fasaden

En ren fasade er både pen og lønnsom.

Johnny Aasen
Johnny Aasen

– Det er med fasaden som med alt annet: Det er billigere å forebygge enn å reparere. Jevnlig vask av fasaden reduserer behovet for mer omfattende vedlikehold og utbedringer, sier Johnny Aasen i Recover.

Bygninger blir utsatt for sur nedbør, eksos, veistøv, pollen og generell skitt og smuss. Hvis dette får stå i fred, vil det danne seg fuktighet ­­– noe som gir grobunn for alger, mose, sopp og mugg. Over tid vil dette bryte ned materialene, enten det er snakk om tre, teglstein eller mur/betong.

– Jo mer ru overflaten er, dess bedre fotfeste får uhumskhetene. Det er lett å tenke at for eksempel teglsteinsfasader tåler alt, men disse kan også bli angrepet av sopp og mugg. Det er mørtelen i fugene som er mest utsatt, konstaterer Aasen.

I murpuss kan fukten føre til sprekker hvor mugg og sopp kan etablere seg. I tillegg kan vann trenge inn. Det kan resultere i frostsprengning om vinteren.

– Enkelt sagt er fasaden bygningens yttertøy. Det er viktig at dette skallet er tett, sier Aasen.

Johnny Aasen
Johnny Aasen

Gode råd for fasadevasken

Bor dere nær skog eller annen tett vegetasjon? Midt i byen? Er det mye nedbør eller store variasjoner i temperatur? Mye sol eller mest skygge? Lokale forhold betyr mye for belastningen på fasaden. Noen steder vil pollen og grønske være det største problemet. I byen kan det være forurensning fra veitrafikken.

– Uansett er budskapet at det er smart å vaske fasaden. Én gang i året er en grei tommelfingerregel, mener eksperten. Han forklarer at det er viktig å bruke rett type kjemikalier – og å være nøye med doseringen. Videre bør man bruke en myk børste og unngå å spyle med for hard stråle. Ellers kan både maling, fuger, murpuss og treverk ta skade.

– Husk at bygget er konstruert for å håndtere vann som kommer ovenfra. Hvis man spyler nedenfra og opp, kan vannet finne veier inn i konstruksjonen, blant annet ved vindusbrettene, sier Aasen.

Hvis bygget ikke er for stort, kan dere utføre vaskejobben selv. Ifølge Aasen synes mange boligselskaper at det er praktisk og trygt å overlate oppgaven til profesjonelle. De har utstyret og kunnskapen som er nødvendig for å vaske fasaden effektivt, skånsomt og trygt.

Legg en plan for vedlikeholdet

Jørn André Johansen
Jørn André Johansen i Gjensidige

Det er viktig å ta vare på verdiene som beboerne eier sammen, påpeker prosess- og fagansvarlig Jørn André Johansen i Gjensidige.

– Dette gjelder ikke minst for fasaden. Vask bort forurensning og annet som tiltrekker seg fukt og gir grobunn for alger og svertesopp. Sprekker i murpuss bør utbedres slik at dere unngår frostsprengning. I tillegg er det smart å sjekke taktekkingen, spesielt overgangene rundt pipeløp og luftehatter, sier Johansen.

Konklusjonen i rapporten Klima i Norge 2100 er at vannet er den største utfordringen for boligeiere.

– Det er en kjensgjerning at større deler av landet vil få det vi tenker på som vestlandsvær. I tillegg kommer nedbøren stadig oftere som styrtregn. Tiltak som tetter bygninger og absorberer eller leder vannet bort, vil bli svært viktige, sier Johansen.

Jørn André Johansen
Jørn André Johansen i Gjensidige

Godt vedlikehold øker trivselen

Dårlig vedlikehold øker risikoen for skader. Det vil også redusere verdien på eiendommen.

– I tillegg kommer trivselsfaktoren. Et boligselskap som har ting på stell, vil ofte være et trygt og godt sted å bo. En ren og pen fasade gir et positivt signal, fremholder Johansen.

Det er anbefalt at styret får laget en plan for vedlikeholdet. Vedlikeholdsplanen skal utarbeides i samarbeid med en byggeteknisk rådgiver som boligselskapet enten engasjerer selv, gjennom egen forretningsfører/forvalter eller via et eksternt konsulentfirma.

Sist oppdatert:

Mer om:

BedriftByggSMB