Mann sveiser.

Liten gnist kan starte stor brann

Bruker du vinkelsliperen eller sveiseapparatet på en trygg måte?

Egil Samnøy på Jarlsberg Hovedgård
Egil Samnøy

– Det viktigste er å følge sikkerhetsinstruksen for varme arbeider. Det nest viktigste er å dokumentere at instruksen er fulgt, sier Egil Samnøy.

Han er gårdsbestyrer på Jarlsberg Hovedgård. Storgården i Tønsberg har vært i familien Wedel Jarlsbergs eie i 12 generasjoner. I dag består driften i hovedsak av eiendomsforvaltning og jordbruk. På 3 500 mål dyrket mark vokser det mest hvete, men også raps, erter og andre vekster.

– Gården har en stor maskinpark med skurtresker, traktorer og mye annet mekanisk utstyr. Dette må vi vedlikeholde og reparere. Det meste blir gjort i sikre omgivelser i verkstedet, men av og til må vi reparere utstyr ute på jordet eller i en driftsbygning, forteller Samnøy.

Ved varme arbeider i felt er de ansatte nøye med å følge sikkerhetsforskriften. De gjennomgår også skjemaet Arbeidsinstruks for varme arbeider.

Egil Samnøy på Jarlsberg Hovedgård
Egil Samnøy

Sikrer omgivelsene ved varme arbeider

– Det innebærer blant annet å sikre omgivelsene med tanke på brennbart materiale, at slukkemidler er tilgjengelige og at vi vurderer behovet for brannvakt. Det utfylte skjemaet blir lagret i internkontrollsystemet som dokumentasjon, opplyser Samnøy. Han legger til at varme arbeider også blir utført i henhold til sikkerhetsforskriften i forsikringen.

– Brudd på forskriften kan medføre av vi får redusert erstatning eller i verste fall avslag hvis uhellet skulle være ute, konstaterer gårdsbestyreren.

Han minner om at varme arbeider ikke bare dreier seg om sveising, men inkluderer alt arbeid med verktøy som skaper varme eller åpen flamme. Det omfatter blant annet vinkelslipere, skjærebrennere og blåselamper.

– En eneste gnist på avveier kan i verste fall forårsake en alvorlig brann, understreker Samnøy.

Verkstedet på Jarlsberg Hovedgård er godkjent for varme arbeider. I et hjørne er det innredet et eget område for blant annet sveising og sliping. Dette har branngardin, egen ventilasjon og slukkeutstyr samt brannsikre overflater, opplyser gårdsbestyrer Egil Samnøy.
BRANNSIKKERT: Verkstedet på Jarlsberg Hovedgård er godkjent for varme arbeider. I et hjørne er det innredet et eget område for blant annet sveising og sliping. Dette har branngardin, egen ventilasjon og slukkeutstyr samt brannsikre overflater, opplyser gårdsbestyrer Egil Samnøy.

Ansatte er sertifisert for varme arbeider

1. januar 2022 ble det innført krav om sertifikat for varme arbeider på steder som ikke er tilrettelagt for det. På Jarlsberg Hovedgård er alle ansatte som kan tenkes å utføre slike arbeidsoppgaver sertifisert i henhold til de nye kravene.

– Vi har mange ansatte og forvalter store verdier. Men dette dreier seg naturligvis ikke om størrelse eller antall årsverk. Brannforebyggende arbeid er like viktig enten gården er stor eller liten, påpeker Samnøy.

Hastverk er lastverk

Per-Asbjørn Andvik
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

Det er ulike grunner til at ting går galt i en arbeidssituasjon. Men forklaringen «jeg skulle bare ...» er en gjenganger, forteller Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige. Han mener sikkerhet i stor grad handler om holdninger.

– Kunnskap om regler og forskrifter er viktig. Men uten gode holdninger er det lett å slumse litt med rutinene når noe haster, når en er sliten eller er ukonsentrert av andre grunner, sier Andvik.

«Kan det skje en ulykke?» Dette spørsmålet bør gjennomsyre alt du foretar deg på gården, enten du jobber i fjøset eller på jordet.

– Det handler om å vurdere risiko og gjennomføre tiltak som reduserer den. Hvordan kan du planlegge arbeidet og utføre det på en sikker måte – for eksempel hvis du må frem med vinkelsliperen, blåselampen eller sveiseapparatet i et fjøs med husdyr. Er dere flere som jobber sammen, er det viktig at dere bygger en god kultur i fellesskap, sier Gjensidiges mann.

Per-Asbjørn Andvik
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

Gode holdninger blant unge bønder

Gjennom mange år med skadeforebygging har Andvik observert at yngre bønder ofte har et mer bevisst forhold til HMS enn deres eldre kolleger.

– Forklaringen kan være at de unge har utdanning og jobberfaring utenfor gården. For eksempel er sikker jobbanalyse (SJA) etablert praksis i mange bransjer, og dette tar mange med seg når de begynner som gårdbrukere. Her har den eldre generasjonen noe å lære av den yngre, sier Andvik.

Fakta om varme arbeider

  • Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.
  • Sikkerhetsforskriften gjelder i alle miljøer med brannrisiko. Varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom er unntatt. Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.
  • Ved varmt arbeid utenfor fast og tilrettelagt sted, er det krav om sertifikat utstedt av Norsk Brannvernforening.

Sist oppdatert: